Clifi - producer fremtidsfilm om klima (4.-9. klasse)

Clifi er en særlig gren af science fiction-genren, hvor filmene især behandler forestillinger om menneskehedens og jordens tilstand i en nær eller fjern fremtid. I dette forløb skal eleverne skabe en filmfortælling med deres egen fremtidsvision, hvor de særligt fokuserer på klimaforandringer.

Hjemme på skolen analyserer I filmklip fra varierende science fiction-film, hvor klimaet er i fokus, og får en fælles forståelse for genrens særlige træk. Eleverne arbejder i filmhold med at udvikle en fortælling ud fra et givent optagestudie og udvalgte baggrundsfilm (scenografier).

Forløbet i FILM-X starter med en gennemgang af cli-fi-filmklip i vores biograf, hvor de to FILM-X-guider giver ny inspiration til elevernes egne film.

Efterfølgende optager filmholdene deres fortællinger i de fire filmstudier, og her forholder de sig til scenografi, fortælling, billedbeskæring med mere. Filmene klippes – der tilføjes indklipsbilleder, musik og effektlyde, der understøtter stemningen og etableringen i deres fortælling.

Forløbet afsluttes i biografen med en fælles filmvisning, hvor vi ser nærmere på filmholdenes genremæssige valg af virkemidler, og processen evalueres.

Book forløb (2-10 elever)

Book forløb (11-28 elever)

Undervisningsmateriale