Klip

udsnit af selve bombningen af Shell Huset

1946, 0:54 min