Lærer Elev

I mange år er historien om Besættelsen blevet gengivet på samme måde i Danmark. Utallige dokumentar- og spillefilm har gentaget fortællingerne om heltemodige modstandsfolk, onde nazister og forræderiske stikkere ...

Men er det hele billedet af Besættelsen?

I dette materiale skal eleverne forholde sig kritisk til historien med udgangspunkt i filmiske kilder. De skal tage stilling til de mange dilemmaer, der altid er til stede i krig og krise, og samtidig perspektivere dem til nutiden.

Arbejdet handler om at analysere og udvælge kilder, såsom autentiske filmklip, fotos og øjenvidneberetninger. Derudover er der mulighed for selv at klippe i filmene fra Danmarks besættelse – og skabe nye og nuancerede fortællinger om perioden. Opgaverne viser især, hvor let det er at manipulere med visuelle kilder og på den måde ændre vores billeder af historien. 

Temaet giver kendskab til Besættelsen og 2. verdenskrig i Danmark, og det forbereder samtidig eleverne til afgangsprøven i arbejdet med problemstillinger, kildeudvælgelse og fremstilling af produkt.

De filmiske kilder er dokumentariske optagelser, stillet til rådighed af Danmark på film. Flere har ikke været offentliggjort tidligere eller tilgængelige for undervisning og remediering. 

Faglig fokus 


Temaer

 • Besættelsen:
  • Befrielsen: 4.-5. maj 1945 
  • Gode danskere og onde tyskere?
  • Flygtninge 
  • Barn under Besættelsen
 • Kildeanalyse: historien om Besættelsen  
 • Film, manipulation og propaganda


Filmsprog

 • Dokumentarfilm og iscenesættelse
 • Synsvinkler i billede og lyd
 • Remediering: Klip jeres egne film


Dette materiale er skrevet af Rasmus og Mette Welling, januar 2022.
Materialet er udviklet i samarbejde med Museerne i Fredericia.

Musik og lyd er produceret af Martin Byrial, Golden Waves Audio.

Materialetype: