Bjørne Brødre Lærer

Forside
 • Til læreren
 • Filmens handling
 • Det indledende arbejde
 • Fra barn til voksen
 • At være en anden
 • Broderskab
 • Arbejd videre

Til læreren

'Bjørne Brødre' er en Disney-film efter den klassiske opskrift, der indtil for få år siden gjorde, at Disney var nærmest enerådende på tegnefilmsmarkedet. I de senere år er Disneys dominans blevet udfordret af selskabet DreamWorks (som bl.a. står bag 'Shrek'-filmene). Men Disneys samarbejde med animationsfirmaet Pixar, bl.a. på film som 'Toy Story' og 'Monsters, Inc.', har tilført genren en øget grad af selvbevidsthed og ironi. Teknisk set har Pixar udviklet en computeranimation, der får filmenes figurer til at fremstå mere tredimensionelle. Dette har fungeret så godt, at Disney nu har erklæret, at 'Bjørne Brødre' er den foreløbigt sidste film, der bliver lavet med den gamle teknik, hvor figurerne er tegnet i hånden.
Du kan læse mere om forholdet mellem Disney og Dreamworks i Jakob Stegelmanns artikel 'Titanernes kamp' i tidsskriftet EKKO nummer 24, september 2004.

Selvom 'Bjørne Brødre' muligvis ikke tilfører noget afgørende nyt til tegnefilmsgenren, demonstrerer filmen effektivt, at Disneys opskrift på tegnefilm stadig har tag i børnene. Det er en historie, der fører os langt væk i tid og sted, men som ikke desto mindre fortæller en historie af universel karakter og med fine humanistiske budskaber. Som vanligt hos Disney er der blevet plads til et par komiske figurer, denne gang et par ikke særligt kløgtige elge, men 'Bjørne Brødre' er først og fremmest en film, der behandler sine temaer med stor alvor. Det ville heller ikke være en Disney-film, hvis ikke der blev budt på et par flotte musikalske ballader, her leveret af Tina Turner og Phil Collins.

Filmen er ikke baseret på et litterært forlæg, men er opbygget stort set på samme måde som de klassiske folkeeventyr, hvor hovedpersonen må igennem adskillige prøvelser og møder både hjælpere og modstandere på sin vej. Filmens stil vil nok mest appellere til de mindre børn. Bjørnene er søde og nuttede, og filmen fremstår i mangt og meget som en romantisk kærlighedserklæring til den store natur, som den var for længe, længe siden.

Herhjemme har Jannik Hastrups tegnefilm 'Drengen der ville gøre det umulige' (2003) en historie, der på flere punkter minder om 'Bjørne Brødre'. Filminstituttet har et undervisningsmateriale til filmen, som findes på Filmcentralen: 'Drengen der ville gøre det umulige'.

Historien om Kenai er, som de fleste eventyr og myter, en fortælling om den svære kunst at overgå fra barn til voksen. For Kenai er det i særdeleshed vanskeligt, og han må træffe tunge valg, før det lykkes ham at blive et voksent og ansvarligt individ.

'Bjørne Brødre' er en dramatisk film, der ikke går af vejen for at skildre tragiske begivenheder. Den omhandler svære følelser som had, vrede og skyldfølelse. Begivenhederne i filmens første del har store konsekvenser. Kenai er ikke blot skyld i sin brors død, han dræber også moren til bjørneungen Koda. For børnene vil det sikkert være temaet om at miste sin mor, der virker særligt voldsomt. Filmen formår dog fint at forløse sine store temaer. Ved at lade Kenai blive forvandlet til en bjørn, demonstreres det, hvordan det er nødvendigt at sætte sig i andres sted for at få vigtige indsigter om sig selv og om hvordan, man bør begå sig i tilværelsen.

Filmens handling

Kenai er en ung indianer, der brændende ønsker at blive en mand. Han står da også lige for at skulle få sin totem af stammens kloge kone, Tanana, og ifølge traditionen vil Kenai blive en voksen mand, hvis blot han lever i overensstemmelse med sin totem. Kenai bliver dog slemt skuffet. "Kærlighedens bjørn" var ikke den totem, han havde håbet, og selv om Tanana forsikrer ham om, at kærligheden er den stærkeste og vigtigste kraft, er Kenai vred og utilfreds.

Kort efter opdager Kenai og hans to ældre brødre, Sitka og Denahi, at en bjørn har stjålet de fisk, de netop havde fanget. Det var Kenais ansvar at anbringe fiskene uden for bjørnenes rækkevidde. Kenai sætter efter bjørnen med sit spyd, men kommer i vanskeligheder. Sitka og Denahi kommer ham til hjælp, men kampen med bjørnen ender alligevel i tragedie. Sitka ofrer sig for at redde sine brødre og styrter sammen med bjørnen i afgrunden. Bjørnen overlever, men Sitka dør.

Kenai er optændt af vrede og had og vil hævne sig. Denahi advarer ham om, at det er forkert at dræbe bjørnen, men Kenai lytter ikke og kaster sin totem bort. Da han har dræbt bjørnen, forvandler Sitkas ånd ham til en bjørn. Kenai kan nu kun blive menneske igen på bjerget, hvor det magiske nordlys rører ved toppen. Samtidig er han i fare. Denahi tror nemlig, at Kenai er blevet dræbt af bjørnen, og nu vil også han hævne sig. Han jager derfor den bjørn, der i virkeligheden er hans egen bror.

Kenai får dog hjælp af den snarrådige og evigt snakkende bjørneunge Koda. Han hjælper Kenai med den uvante tilværelse som bjørn, og han ved desuden, hvor det magiske bjerg befinder sig. Kenai bryder sig i begyndelsen ikke meget om Koda. Han hader stadig bjørne og tænker kun på at blive menneske igen. Efterhånden bliver han dog klar over, at bjørne ikke er så slemme, og han bliver glad for at være Kodas storebror. Det er derfor et hårdt slag for ham, da han finder ud at, at bjørnen han dræbte, var Kodas mor.

Da Kenai til slut bliver menneske igen, har han indset, at han har handlet forkert. Han har endelig accepteret sin totem, og han beslutter derfor at blive bjørn igen for at tage sig af sin nye bror, Koda. Til slut går hans største ønske i opfyldelse. Selvom han nu er en bjørn, bliver han optaget i stammen som en voksen mand.

Det indledende arbejde

Når arbejdet med filmen skal til at gå i gang, er det vigtigt at sikre sig, at eleverne har rigtigt fat om filmens handling. På den måde vil det senere være lettere at diskutere de mere filosofiske dele af filmen.

I 'Bjørne Brødre' vil det nok være en god ide at snakke om, hvem der er filmens hovedperson. Børnene vil muligvis identificere sig med Koda, da det er ham, der er barnet (og den sjove). For det videre arbejde, er det dog vigtigt at børnene indser, at det er Kenai, der er filmens egentlige hovedperson, da det er ham, der foretager de afgørende valg, og ham, som undergår en udvikling.

 • Find de centrale personer i filmen og skriv dem op på tavlen. Få eleverne til at beskrive dem med deres egne ord og skriv eventuelt stikord op på tavlen sammen med personens navn. Diskuter, hvem der er filmens hovedperson.
 • Skriv filmens vigtigste begivenheder op på tavlen. Hvad sker der i filmen og i hvilken rækkefølge? Tegn evt. en tidslinie over filmens handling.
 • Lad eleverne hver især finde en scene, som de husker særligt godt, og bed dem tegne scenen. Hvem er med i scenen? Hvad sker der? Hvorfor er det lige den scene, de har valgt?

Fra barn til voksen

Udgangspunktet for filmens historie er, at Kenai brændende ønsker sig at blive en mand. Kenai har dog misforstået, hvad det er, der skal til for at blive voksen. Han tror, det er en ydre ting, i dette tilfælde en totem, han skal have for at blive voksen. Da han ikke er tilfreds med sin totem, handler han i barnlig og selvoptaget vrede og gør derved skade på andre. Han må derefter meget igennem, før han indser, at både totem og det at blive voksen er noget, han må finde i sig selv. At det handler om, hvordan man opfører sig over for andre levende væsner.

Prøv at beskrive Kenai, som han er i starten af filmen, inden han bliver forvandlet til en bjørn. Hvordan opfører han sig? Hvordan er hans forhold til sine to brødre?

 • Sitka er den voksne af de tre brødre. Lav to koloner, én for Sitka og én for Kenai. Find forskellige scener, hvor deres handlinger viser, hvem der er den voksne, og hvem der er barnet. Skriv deres forskellige egenskaber op over for hinanden.
 • Er Kenai moden til at blive en mand? Begrund dit svar.

Folkeslag, der lever i tæt kontakt med naturen, har ofte et totemdyr. Totemdyret er udtryk for en forbindelse mellem menneskets egenskaber og dyrets egenskaber. For Kenai er det at få et totemdyr første skridt på vejen til at blive voksen.

 • Snak om, hvad en totem eller et totemdyr er for en størrelse. Hvad bruger man det til? Er det en god eller dårlig ting?
 • Kender du andre historier eller film, hvor der indgår et totemdyr?
 • Hvorfor tror du, Kenai er skuffet over, at hans totem er "Kærlighedens bjørn"?
 • Hvilken totem passer til dig? Begrund dit svar.
 • Prøv at tegne din totem, og giv den et navn.
 • Den vise Tanana mener, at kærligheden er den stærkeste kraft i universet. Find de scener i filmen, hvor kærligheden kommer til udtryk.

Kenai afviser i begyndelsen at leve efter sin totem. I stedet for at lade sine handlinger styre af kærlighed, er han styret af had. Dette får alvorlige konsekvenser for ham.

 • Storebror Sitkas totem er "Ørnen der viser vej". Hvad betyder det? Er der en sammenhæng mellem en ørn og evnen til at lede og vise andre den rette vej?
 • Sitka forsøger at hjælpe Kenai ved at forvandle ham til en bjørn. Hvorfor er det netop ved at blive forvandlet til en bjørn, at Kenai skal finde den rette vej?

Det tager lang tid for Kenai at finde ud af, at han må leve sit liv efter sin totem, og at det derfor er kærligheden, der skal styre hans handlinger.

 • Hvem hjælper Kenai til at indse, at han skal lade sine handlinger styre af kærlighed?
 • Kenai vælger til sidst at blive en bjørn. Hvorfor gør han det?
 • Det er Denahi, der fortæller historien om sin bror, Kenai. Han starter med at sige, at det er historien om en dreng, der måtte blive en bjørn for at blive voksen. Hvad betyder det?
 • Kenai bliver en mand, selvom han er forvandlet til en bjørn. Det viser, at det er det indre og ikke det ydre, det kommer an på. Hvad er det for nogle egenskaber, Kenai har fået, der gør, at han nu er blevet en voksen mand?
 • Hvilke egenskaber mener du, man skal have for at være voksen? Skriv evt. stikord på tavlen.

At være en anden

I starten af filmen gør Kenai en masse ting, der volder skade på hans omgivelser. Han kommer desuden til at hade bjørne og mener, at det er helt i orden at jage og dræbe dem.

 • Hvorfor tænker Kenai sig ikke om, da han sætter efter bjørnen, der har taget hans fisk?
 • Hvorfor hader Kenai bjørne? Hvad er det for nogle forestillinger, han har om bjørne?
 • Er Kenai i starten af filmen en ond person? Eller er der et andet ord, som bedre beskriver ham? Forslag?

For at lede Kenai på den rette vej forvandler Sitka ham til en bjørn. Kenai er dermed ikke blot blevet et dyr. Han er blevet lige netop det dyr, som han hader allermest, og som han mener er grunden til alt, der er gået galt.

Forvandlingen giver ham muligheden for at opleve, hvordan det er at være bjørn. I starten er det dog kun Kenais ydre, der er blevet forvandlet. Indeni er han stadig et menneske, der hader bjørne. Det er Koda, der langsomt lærer Kenai at se tingene på en anden måde. Han lærer Kenai, hvordan det er at være en bjørn, og hvad bjørne mener om menneskene og deres måde at være på. Kenai lærer således ikke blot, hvordan det er at være en anden – og tilmed sin værste fjende – han får også mulighed for at se menneskene med andre øjne. Kenai får med andre ord muligheden for at se sig selv og sine handlinger gennem en andens øjne. Denne selverkendelse er vigtig for Kenai, men også smertefuld, da han endelig indser, hvilken skade han har forvoldt.

 • Scenen, hvor Kenai og Koda ser en tegning af en mand og en bjørn, der kæmper med hinanden, er vigtig. Den viser, at alt afhænger af, hvor man ser tingene fra. Tag en snak i klassen om denne scene. Hvad viser den? Hvad er det Kenai ser, og hvad er det, Koda ser?
 • Prøv at huske andre scener, hvor Kenai begynder at se tingene fra en anden synsvinkel.

Den måde, bjørnene i filmen er tegnet på, understreger yderligere pointen om, at meget afhænger af øjnene, der ser. I starten af filmen er bjørnen tegnet, så den fremstår som et farligt og uhyggeligt væsen. Dens øjne er fx kun to små prikker. I disse scener er bjørnen tegnet, så den ligner den forestilling, Kenai har om bjørnen og dens væsen. Da Kenai er blevet forvandlet til en bjørn, ændrer tegningerne sig også. Herefter er bjørnene søde, har store øjne og bevæger sig mere som mennesker.

 • Prøv at huske scenen, hvor Kenai kæmper med bjørnen, og scenen hvor Kenai og Koda første gang møder hinanden, og Koda hjælper Kenai med at komme ud af fælden. Tag en snak om forskellene i hvordan bjørnene er tegnet. Hvordan bevæger de sig? Hvordan er de tegnet? Hvorfor er bjørnene tegnet forskelligt?

Kenai lærer mange ting om bjørne i løbet af filmen, men vigtigst af alt lærer han, at hans frygt og hans had mest af alt var baseret på uvidenhed. Jo mere han lærer om bjørne, jo mere kommer han til at holde af dem. Under overfladen handler "Bjørne Brødre" derfor også om, hvordan mennesket reagerer overfor det fremmede og ukendte.

 • Prøv at genfortælle scenen, hvor Kenai første gang jager Kodas mor. Genfortæl den først som Kenai oplevede den, og derefter som Koda oplevede den.
 • Tag en snak i klassen om at årsagen til Kenais had til bjørne er, at han ikke kender noget til dem. Prøv at sammenligne hans følelser med den frygt mange har overfor mennesker, der ser anderledes ud, eller som har en anden religion.
 • Har du oplevet, at du forestillede dig en masse ting om nogen, du ikke kendte, hvor det viste sig at være helt forkert, da du lærte personen at kende?
 • Prøv at forestil dig, at du bliver forvandlet til en anden – en som kender dig. Skriv eller tegn en historie, hvor du er din mor eller din far, din søster eller din bror, en af dine venner eller måske din lærer. Skriv om eller tegn dig selv, sådan som du forestiller dig, at de oplever dig.

Broderskab

I 'Bjørne Brødre' er der mange brødre. Sitka, Denahi og Kenai er brødre, og deres indbyrdes forhold afspejler de relationer, der typisk er mellem den ældste, den mellemste og den yngste. Der er dog også andre brødre i filmen. De tumpede elge, Rod og Stub, er to brødre, der bruger meget tid på at diskutere og småskændes, men som alligevel holder sammen. Endelig bliver Kenai og Koda brødre. De har ikke samme mor og far, men de bliver knyttet sammen i en følelse af broderskab. Overordnet handler 'Bjørne Brødre' om følelsen af broderskab – både som den kommer til udtryk mellem filmens forskellige brødre, og som et fællesskab mellem to racer, i dette tilfælde bjørne og mennesker.

 • Skriv de tre brødre – Sitka, Denahi og Kenai – op på tavlen. Hvad kendetegner dem? Hvordan opfører de sig over for hinanden? Er det sådan, brødre/søskende er over for hinanden?
 • Tag en snak om deres forskellige roller. Er Sitka en typisk storebror, og er Kenai en typisk lillebror? Sammenlign evt. med din egen familie.
 • Elgene, Rod og Stub, diskuterer og skændes hele tiden. Hvorfor gør de det? Hvorfor går de ikke bare hver til sit?
 • Hvordan mener du, en god bror eller en god søster skal være?

Koda og Kenai er ikke rigtigt brødre, men de ender alligevel som brødre. De vælger så at sige at blive brødre.

 • Da Kenai fortæller Koda, at han har dræbt hans mor, bliver han ked af det, og vil ikke længere have nogen bror. Da han møder elgene Rod og Stub, ændrer han dog mening. Tag en snak om denne scene. Hvad er det, der får Koda til at ændre mening?
 • Kenai og Koda er ikke rigtige brødre. Diskutér, hvordan broderskab kan være en følelse og ikke blot et spørgsmål om at have de samme forældre.
 • Kenai vælger til sidst at blive en bjørn, fordi han gerne vil være Kodas storebror. Skriv eller tegn en historie om, hvordan det siden hen går de to bjørnebrødre.

Arbejd videre

'Bjørne Brødre' kan være inspiration til at arbejde videre med forskellige af filmens temaer.

 • Tag en snak om andre historier eller film, hvor en eller flere af personerne bliver forvandlet til dyr. Kig fx på gamle eventyr, bl.a. af Brødrene Grimm.
 • Gå på biblioteket, og find materiale om bjørne og deres levevis. Hvordan passer det, I finder ud af, med filmens skildring af bjørnenes liv?
 • Lav en planche med billeder af de dyrearter, der optræder i 'Bjørne Brødre'. Skriv nogle stikord om hvert enkelt dyrs levevis.