Brendan og hemmelighedernes bog Lærer

Forside
 • Om filmen
 • Handlingsreferat
 • Faglige mål
 • Fag og temaer
 • Filmfaglige vinkler
 • Links og litteratur

Om filmen

Instruktørerne Tomm Moore og Nora Twomey er gået imod strømmen af 3D-animation og har i stedet lavet en håndtegnet 2D-film, baseret på traditionel keltisk kunst. Filmen holder sig stringent til en smuk og særegen æstetik, og flere af motiverne på billedsiden er hentet direkte fra 'The Book of Kells', som filmen handler om. En række af filmens begivenheder og personer er ligeledes fra Irlands tidlige Middelalder – her følger en kort liste:

 • 'Book of Kells' – Illumineret udgave af de 4 evangelier, skabt af munke i 800-tallet. Bogen er muligvis påbegyndt i Iona og derefter færdiggjort i Kells, hvor den i 1007 blev stjålet af vikinger, der rev det forgyldte omslag af.
 • Aiden af Iona – Skt. Aiden af Lindisfarne, biskop og helgen (600-tallet).
 • Collum Cille – Skt. Columba, grundlægger af Klosteret i Iona (500-tallet) og en af Irlands 12 apostle (hvoraf 2 hedder Brendan).
 • Pangur Ban – Navnet på en kat i et 800-talsdigt, skrevet af en ukendt munk. Et af versene læses højt under filmens credits.
 • Crom Cruach – før-kristelig irsk gud, hvis kult bl.a. brugte menneskeofringer.
 • Aisling – Baseret på Tuatha Dé Danann – menneskerace, der er efterkommere af før-kristelige, irske guder.

I den stadige strøm af børnefilm, der synes lavet i det samme computerprogram, er filmen et forfriskende pust af klassisk kunst og traditionelle animationsdyder. Det er derfor i dansk og billedkunst oplagt at arbejde tværfagligt med animationsfilm og middelalderkunst. Handlingen lægger desuden op til at arbejde med vikingetid/tidlig middelalder og klosterliv i historie og kristendom, hvor også symboler, som fx lys og mørke kan tages op.

Filmens credits

Titel: 'Brendan og hemmelighedernes bog'
Originaltitel: 'The Secret of Kells'
Produktionslande og -år: Irland, Belgien, Frankrig, 2009
Instruktion: Tomm Moore og Nora Twomey
Længde: 75 min.
Distribution: Angel Films
Medierådets vurdering: Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år.
Læs Medierådets vurdering

Medvirkende (danske stemmer):
Zoé: Silja Lucia
Brendan: Laurids Andersen
Aisling: Mia Aunbirk
Aidan: Lars Knutzon
Abbeden Cellach: Jens Jacob Tychsen

Filmen har en særegen æstetik, som er anderledes end de animationsfilm, børn ser til hverdag (Foto: Angel Films)

Handlingsreferat

Drengen Brendan bor sammen med sin onkel Cellach på klosteret i Kells, hvor onklen er abbed. Onklen arbejder hårdt på at færdiggøre klosterets mure, der skal beskytte mod vikingernes hærgen.

En dag ankommer Aiden af Iona, der medbringer sin kat og 'Bogen fra Iona' – et illumineret mesterværk, som Brendan har hørt de andre munke tale om. Aiden vil gerne have Brendans hjælp til at gøre bogen færdig og beder ham samle nødder (til blæk) i skoven. Skønt det er forbudt for Aiden, går han ud i skoven, hvor han møder feen Aisling, men også den frygtindgydende skabning Crom Cruach.

For at gøre bogen færdig mangler Aiden Collum Cillies øje (en linse), som Brendan har set i Crom Cruachs hule. Med Aislings hjælp skaffer Brendan øjet og arbejder sammen med Aiden videre på bogen. Brendan oplæres i illuminering, da Aidens syn og hænder er blevet for dårlige til arbejdet.

Kort efter angriber vikingerne klosteret, så Aiden og Brendan flygter ind i skoven. Her omringes de af vikingerne, men bliver reddet af Aislings ulve og rejser videre. I de kommende år gøres bogen færdig, og Brendan arver den efter Aidens død. Da Brendan er blevet voksen, møder han igen Aisling, der leder ham til den aldrende onkel Cellach, der siden vikingernes overfald har troet, Brendan var død og haft skyldfølelse. Brendan viser ham 'Bogen fra Kells', der nu er færdiggjort.

Aisling er en slags hjælpende alf, der repræsenterer magi og naturkraft (Foto: Angel Films)

Faglige mål

Dansk, billedkunst, historie og kristendomskundskab

I arbejdet med filmen vil eleverne kunne lære:

 • Kendskab til genren animationsfilm og dens fagbegreber: stop motion, 2D og 3D (dansk)
 • Kendskab til billedfremstilling og klosterliv i middelalderen (historie, kristendomskundskab)
 • At udtrykke sig i billeder og animation i dramatisk form (dansk, billedkunst)
 • At tegne og male med vægt på fortælling med inspiration i den visuelle kultur og billedkunst (billedkunst)
 • Kendskab til symbolerne lys/mørke og farvesymbolik (kristendomskundskab, billedkunst)

Elevarkene præsenterer ovenstående mål i letforståeligt form og lægger derefter op til, at eleverne laver deres egen portfoliomappe (deres egen 'Bog fra Kells') med deres produktioner under forløbet. Den færdige mappe med elevproduktioner kan bruges til elevernes egenevaluering eller som hjælp til udarbejdelse af elevplaner.

Dernæst er der en række opgaver, hvor eleverne skal se på billeder fra den originale 'Book of Kells', stills fra filmen samt danske kalkmalerier og udvælge de billeder/mønstre, der gør mest indtryk på dem og derefter kopiere dem selv.

Formålet er, at eleverne lærer at se kritisk på billederne, foretage æstetiske valg og afprøve forskellige billedteknikker. Desuden får de inspiration til deres egne mønstre og billedfortællinger, som de beskæftiger sig med i den afsluttede opgave. I deres arbejde med billederne skal de også analysere lys/mørke og farvesymbolik.

Af pladshensyn er mål og opgaver til animationsfilm ikke nævnt på elevarket. Man kan således vælge området fra, hvis man finder det for tidskrævende. Den afsluttende opgave kan laves som animationsfilm.

Filmen arbejder symbolsk med mørke og lys – ikke mindst i de dramatiske scener (Foto: Angel Films)

Fag og temaer

Der er mange mulige indgangsvinkler og spændende temaer, man kan arbejde med i forbindelse med filmen. I dette undervisningsmateriale er der lagt mest vægt på det visuelle udtryk og billedfremstilling. Som inspiration nævnes her en række andre muligheder for brug af filmen:

 • Som en del af et større emne om vikingetid/middelalder – herunder forskellen på middelalder i resten af Europa (Ca. 500-1500) og i Norden (Ca.1050 – 1500), hvor netop vikingetiden gør forskellen.
 • Kirker og klostre i middelalderen, fx som oplæg til arbejde med reformationen.
 • Danskfaglig værkanalyse af filmen, hvor man kommer ind på eventyrtræk, fx kontraktmodellen og aktantmodellen.
 • Personkarakteristik og modsætningspar (fx Aiden/Cellach, Aisling/Brendan, liv/død, klosteret/skoven, osv.).
 • Tegneserie som billedfortælling, fx på det gratis tegneserie-site www.stripgenerator.com, hvor der ligesom i filmen arbejdes i et 2D-univers.
 • Arbejde med kirkelige glasmosaikker og fremstilling af disse.
 • Brug af øjet som symbol på visdom og indsigt (fx i nordisk mytologi).
Øjet og øje-lignende former er gennemgående symboler i filmen (Foto: Angel Films)

Før filmen ses: Forforståelse

Før I ser filmen, er det en god idé at skabe en for-forståelse hos eleverne – dels med fokus på filmens specielle animationsstil og dels med fokus på den historiske sammenhæng, handlingen indgår i. Det sker bedst gennem en indledende klassesamtale samt visning af filmens trailer og en kort video om 'Book of Kells' og filmen (se links nedenfor).

I den indledende samtale/oplæg kan man komme ind på:

 • Formålet med at se filmen
 • Middelalderen som en mørk tid med vikinge-overfald og angst for sygdomme og ens skæbne efter døden
 • Kirker/klostre og deres rolle i samfundet (som magtfaktor og pengemaskine, men også som hjælper for de syge og fattige)
 • Adgang til viden gennem billeder i kirken (kalkmalerier) 
 • Bøger var dyre og sjældne, fordi de blev lavet i hånden af munke (illuminering), og bogtrykning var ikke opfundet 

Herefter kan man fortælle om filmen og 'Book of Kells' og vise følgende videoer:

Om 'Book of Kells' og filmen (med engelsk tekst, man kan oversætte for eleverne eller fortælle ud fra): http://www.youtube.com/watch?v=XbqhU262qdc&feature=youtu.be

Filmens trailer: http://www.youtube.com/watch?v=lw2_HZTuQBE

Vigtige punkter

 • 'Book of Kells' ('Bogen fra Kells') blev lavet i 800-tallet af munke, der gerne ville lave en flot bibel.
 • Den er et af de største kunstneriske mesterværker fra middelalderen og en af Irlands nationalskatte.
 • Teknikken hedder illuminering.
 • Der er mange flotte detaljer og mønstre i bogen – man kan udforske hver side i lang tid.
 • Filmfolkene har ønsket at lave en film, der handler om, hvordan bogen er lavet.
 • Mange personer og ting i filmen stammer fra virkeligheden.
 • Filmen er lavet som bogen – med masser af flotte billeder, farver og mønstre. Den er derfor anderledes end de tegnefilm/animationsfilm, eleverne typisk plejer at se.

Hvor detaljeret et forarbejde, man gør, er op til læreren og den enkelte klasses interesse. Der er masser af baggrundsviden at hente i listen med links til sidst i dette materiale. Det er en god idé at forberede sine elever på, at visse scener (fx med vikingerne) kan virke barske.

Efter filmen

Når man har set filmen, kan eleverne begynde at arbejde med opgaverne i elevarket. Elevark og følgende links kan med fordel lægges ud på fx skoleintra, så eleverne ikke skal skrive de lange webadresser:

Filmselskabet Cartoon Saloons hjemmeside med stillbilleder fra filmen: http://www.cartoonsaloon.ie/2009/06/feature-film-the-secret-of-kells/

Filmens officielle hjemmeside med stillbilleder og baggrundsinfo (på engelsk): http://newvideo.com/secretofkells/

Hjemmeside, hvor man kan se indholdet i den ægte 'Book of Kells': http://digitalcollections.tcd.ie/home/index.php?DRIS_ID=MS58_003v

Under opgaven 'Mønstre' skal eleverne lave keltiske mønstre i deres eget forbogstav. Man kan bruge alfabetet på denne hjemmeside som skabelon: http://www.marcels-kid-crafts.com/celtic-symbol.html

Filmens æstetik er stærkt inspireret af keltiske mønstre (Foto: Angel Films)
Chi Rho siden fra 'Book of Kells', der er med i filmens afslutning (Kilde: Wikipedia commons)

Filmfaglige vinkler

Symboler og farvesymbolik

Lys og mørke har symbolsk betydning og spiller væsentlige roller i filmen. 'Bogen fra Kells' omtales som ”Bogen, der forvandlede mørke til lys” og ”bringer lyset til verden”. Før Brendan bevæger sig til Crom Cruachs mørke hule, siger han: ”Så længe jeg bare tænker på bogen, er jeg ikke bange for mørket”.

Mørket og den sorte farve symboliserer den utrygge, ukendte og ubarmhjertige verden med monstre og vikinger, farer og død, som Cellach ønsker at beskytte Brendan imod. I sin iver for dette afskærmer Cellach nevøen fra det virkelige liv med oplevelser og glæde, som også findes uden for klosterets mure.

Da Broder Aiden ankommer, tager han livet med ind i klosteret i form af bogen, om end den på trods af sin herlighed stadig kun er en bog – og ikke livet selv. ”Det er ikke alt, der kan læres i en bog”, gentager Aiden således flere gange.

At klosteret ikke er det virkelige liv understreges af, at klosteret filmen igennem henligger i mørke og grå farver, bortset fra i scriptoriet, hvor bogen befinder sig. I den sidste ende kan klostermuren heller ikke holde omverdenen – med både liv og død – ude.

Her er filmen igen speciel, idet døden som livsvilkår understreges meget tydeligere end i mange andre film i animationsgenren. Aislings slægt er blevet dræbt af Crom Cruach, flere personer bliver tydeligt ofre for vikingerne, Aiden dør, og Cellach er døende, da Brendan til sidst finder ham. Som en understregning af disse temaer, er farverne rød (fare, kærlighed, drama) og grøn (håb, liv) netop også fremtrædende i flere af de centrale scener. Vikingerne er sorte ansigtsløse skikkelser, der flere gange er sat hårdt op mod en blodrød baggrund.

Vikingerne fremstilles som ansigtsløse, mørke, uhyggelige skikkelser. Aggressionen understreges af kantede, hårde linjer, og mønstret i rammen er takket som spidse tænder (Foto: Angel Films)

Skoven virker mørk og truende, indtil Brendan møder lyset (Aisling) og dermed forståelsen for det ukendte og naturkræfterne. Herefter slår billedsiden over i klare, varme farver. Skoven bliver på den måde hans første møde med den virkelige verden og livet, som Cellach og muren har afskåret ham fra. Scenen, hvor han første gang klatrer i de grønne træer, viser tydeligt dette. Verden er ganske vist farlig (han kan falde ned), men rummer også oplevelser og venskab.

Til slut i filmen er Brendans og Aidens videre færd ud i livet fremstillet i både grønne og klare farver (da de vandrer gennem tre billeder), men også som spinkle lys i mørket (da de læser i bogen sammen med en gruppe mennesker).

Skoven forbindes med frihed (himmel) og håb (grøn farve). Det livsnydende og poetiske understreges af bløde og runde former (Foto: Angel Films)

Crom Cruach rummer som livet både lyset og mørket. Dets bo er den mørke hule, som Brendan er nødt til at begive sig ind i for at få Collum Cillies øje – indsigten og evnen til at illuminere. Man er med andre ord nødt til at møde mørket og døden for at tage del i livet.

Modsætninger og symbolik i filmen:

Lys/den grønne farve/håb/liv 

 • Bogen
 • Scriptoriet
 • Aisling
 • Skoven (efter Brendan har lært den at kende)
 • Livet uden for murene
 • Collum Cillies øje

Mørket/den røde farve/fare/død

 • Crom Cruachs og dens hule
 • Vikingerne
 • Skoven (før Brendan har lært den at kende)
 • Livet inden for murene (klosteret)

Ovenstående er klart over niveau for de yngste i filmens målgruppe, men eleverne skulle kunne finde frem til en erkendelse af liv/død og håb/fare-symbolikken gennem elevopgaverne og efterfølgende samtale. Hvis eleverne ikke er fortrolige med, hvad et symbol er, skal dette begreb naturligvis læres først.

Kraftige slagskygger underbygger den dramatiske stemning (Foto: Angel Films)

Animationsfilm

Da 'Brendan og hemmelighedernes bog' pga. sin særlige æstetik og 2D-animation er atypisk i forhold til de film, eleverne er vant til at se, er denne film en oplagt tilgang til at arbejde med begrebet animationsfilm. I kan vælge at arbejde teoretisk og analytisk og fx sammenligne forskellige typer animation. Eller I kan vælge selv at lave jeres egne små animationsfilm.

På Filminstituttets hjemmeside kan I finde skriftligt undervisningsmateriale, korte tutorials (undervisningsfilm), forslag til undervisningsforløb samt det gratis animationsprogram FILM-X Animation (se under afsnittet 'Links og litteratur'). Vær opmærksom på, at FILM-X Animation kræver webcam og computer med netadgang. Derfor kan et alternativ være billige/gratis apps, hvis eleverne har adgang til tablets – fx apps som iStopMotion eller PuppetPals.

Tidlige udgaver af Brendan-figuren (Pressemateriale: Angel Films)

Hvis man ønsker at tage området op, kan man før den indledende samtale om filmen snakke om følgende spørgsmål:

 • Hvad er en animationsfilm?
 • Hvilke animationsfilm kender I?
 • Hvilke former for animationsfilm findes?
 • Hvordan laver man dem?

Man kan i denne fase med fordel vise eleverne animationseksempler fra Filmstriben eller en eller flere af FILM-X’s syv tutorials, der introducerer, hvordan man arbejder med animation:
https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/film-x-animation?sub-page=100302

Herefter kan man slippe eleverne løs, så de kan lave deres egne animationsfilm. Det er en god idé at begynde med enkle øvelser uden historie, så eleverne lærer teknikken først. I den afsluttende opgave på elevarket har de mulighed for at skabe sammenhængende historier med relation til filmen.

Forslag til øvelser, man kan arbejde med som introduktion: 

 • En ting går fra den ene side af bordet til den anden.
 • Dit navn ”skrives” med ting fra dit penalhus.
 • En ting hopper igennem et bord eller en dør.
 • En tændstikmand løber hen ad bordet eller tavlen.
 • En snor bliver til en slange og spiser et viskelæder.
 • En stregmand tegner sig selv eller visker sig selv ud.
 • Lad eleverne selv finde på flere ...
Brendan og den hvide ulv i skoven (Foto: Angel Films)

Links og litteratur

Om filmen 

Anmeldelse og baggrundsviden på DR’s hjemmeside (på dansk).

 • http://www.dr.dk/P1/Filmland/Anmeldelser/2012/01/Brendan+og+hemmelighedernes+bog.htm

Filmens trailer (med dansk tale).

 • http://www.scope.dk/film/8915-brendan-og-hemmelighedernes-bog

Baggrundsinfo om filmen på Wikipedia (på engelsk).

 • http://en.wikipedia.org/wiki/The_Secret_of_Kells

Filmselskabet Cartoon Saloons hjemmeside med stillbilleder fra filmen (på engelsk).

 • http://www.cartoonsaloon.ie/2009/06/feature-film-the-secret-of-kells/

Filmens officielle hjemmeside med stillbilleder (på engelsk).

 • http://newvideo.com/secretofkells/

Læs om filmsprog, og se eksempler i Filmcentralens online Filmleksikon

 • http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog

Lav billedfortællinger med stillbilleder

Gratis online tegneserie-program – passer i stilen godt til filmens 2D-univers

 • www.stripgenerator.com 

Animationsfilm

Lav selv animationsfilm med FILM-X Animation fra Det Danske Filminstitut. Her ligger tutorials (på dansk), skriftligt undervisningsmateriale og gratis optage-/redigeringsprogram. 

 • https://filmcentralen.dk/grundskolen/node/68648

Film fra Det Danske Filminstitut, der forklarer, hvad stopmotion-teknik er. I menuen til venstre under fanen 'Tips og tricks' ligger 7 andre korte instruktionsfilm om at lave animation (alle film er på dansk).

 • https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/film-x-animation?sub-page=100302

Om 'Book of Kells'

Indholdet i den originale 'Book of Kells' (billeder på irsk hjemmeside)

 • http://digitalcollections.tcd.ie/home/index.php?DRIS_ID=MS58_003v

Baggrundsviden om bogen (på engelsk)

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Book_of_Kells

Keltiske mønstre

Forskellige keltiske mønstre og bogstaver – skal bruges til elevopgaverne

 • http://www.marcels-kid-crafts.com/celtic-symbol.html

4 forskellige keltiske alfabeter, der kan downloades gratis

 • http://www.walkaboutcrafts.com/freegifts/fonts.htm

En lille instruktionsfilm om, hvordan man tegner keltiske mønstre (til de fingernemme elever)

 • http://youtu.be/_O_0yegDdIw

Tre videoer om, hvordan man tegner keltiske mønstre fra 'Book of Kells' (mest til læreren)

 • http://youtu.be/KZoOB7IQ7Xk
 • http://youtu.be/zjYP47JYlJM
 • http://youtu.be/PeuczzMBJS8

Baggrundsviden – til læreren 

En hurtig indføring i middelalderen (Nationalmuseet)

 • http://natmus.dk/historisk-viden/danmark/middelalder-1000-1536/

Baggrundsviden, links og forslag til mange undervisningsaktiviteter om vikingetiden (EMU)

 • https://www.emu.dk/gsk/fag/his/inspiration/middelalder/viking.html

Baggrundsviden, links og forslag til mange undervisningsaktiviteter om middelalderen (EMU)

 • https://www.emu.dk/gsk/fag/his/inspiration/middelalder/index.html

Om øen Iona (på engelsk).

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Iona

Om Crom Cruach (på engelsk).

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Crom_Cruach

Om Aiden af Iona (på engelsk).

 • http://en.wikipedia.org/wiki/St._Aidan

Om klostret i Kells (på engelsk).

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_of_Kells

Om digtet 'Pangur Ban' (på engelsk).

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Pangur_B%C3%A1n

Om Collum Cillie (Skt. Columba) (på engelsk).

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Columba

Om skovvæsener, der har inspireret til figuren Aisiling (på engelsk).

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Tuatha_De_Danann

Komplet samling af alle danske kalkmalerier med søgefunktion (på dansk).

 • www.kalkmalerier.dk