Drengen med cyklen

Opgaver til dansk

Formålet med opgaverne er at analysere filmens fortællestruktur, at få viden om udsatte børn og unge og overveje, hvordan filmen 'Drengen med cyklen' formidler et udsat barns særlige problemstillinger.

Foto: Les Films du Fleuve

Udsatte børn og unge

 1. Diskutér, om I tror, at det er godt for Cyril, at han er blevet anbragt på et børnehjem.
 2. Ifølge Danmarks Statistik bliver ca. 15.000 udsatte børn og unge årligt anbragt uden for hjemmet. Diskutér, hvornår I mener, det er bedst for børn og unge at være et andet sted end hjemme.
 3. En beregning viser, at hver tiende danske udsat 15-17-årige i 2007 havde en dom for kriminalitet. Og at hver sjette af de kriminelle 20-39-årige var et tidligere udsat barn. Diskutér, hvorfor udsatte børn og unge oftere kommer ud i kriminalitet end gennemsnittet.

”In medias res” – midt i tingene

 1. Filmen begynder midt i handlingen, og vi er næsten ti minutter inde i filmen, før vi er nogenlunde sikre på, hvad der egentlig foregår. Diskutér fordele og ulemper ved sådan en begyndelse på en film.
 2. Kom med et andet bud på, hvordan filmen kunne begynde. Og diskutér fordele og ulemper ved den begyndelse.

Fortællestruktur

Selvom filmen begynder midt i handlingen og har en meget ordknap stil, er Cyrils motivation for at handle, som han gør, hele tiden begrundet via fortællestrukturen og vendepunkter i handlingen.

 1. Begrund ud fra de oplysninger, som filmen giver, hvorfor Cyril lader sig lokke hjem til bandelederen.
 2. Begrund ud fra de oplysninger, som filmen giver, hvad der får Cyril til at begå overfald og røveri.

Afsluttende opgaver

Vi får ingen forklaring på, hvorfor Cyril ikke har nogen mor og er blevet anbragt på børnehjemmet af sin far, der ikke længere vil se ham.

 1. Beskriv Cyrils barndom, som I forestiller jer, den er forløbet ud fra de få oplysninger, I har fået i filmen – fra Cyril bliver født i år 2000 og frem til 2011, hvor han bor på børnehjemmet. Kom med bud på, hvad der er sket med hans mor, far og ham selv, hvornår det er sket, og hvorfor Cyril er endt som et udsat barn.
 2. Filmen har en åben slutning: Cyril vågner op, efter han er faldet ned fra træet, tager sin cykel og kører af sted. Hvor tror I, Cyril cykler hen? Begrund, hvorfor I tror det ud fra de oplysninger, som filmen giver.
 3. Giv jeres bud på, hvad der videre kommer til at ske for Cyril. Del klassen op, så nogle vælger en tragisk fortælling, andre en lykkelig fortælling.

Opgaver til fransk

Faglige mål for faget fransk: at arbejde med ordforråd og sætningsopbygning, at deltage i samtale om nære emner og centrale pointer i lyd og (levende) billeder, at øve argumentation, at få indblik i fransk kulturhistorie. Opgaverne til fransk har fokus på den mundtlige kommunikation; der er forslag til paropgaver, gruppeopgaver og individuelle opgaver. Mange af spørgsmålene i det foregående kan i øvrigt med fordel bruges i franskundervisningen, også selvom de delvist besvares på dansk.

Foto: Les Films du Fleuve

Avant le film

Mindmap

Individuellement, faites un mindmap sur le mot vélo. Quels sont les mots (sentiments, endroits, personnes...) que vous associez à (forbinder med) ce mot vélo ?

Dessinez un mindmap au tableau et mettez en commun (lav en fælles opsamling) vos mots avec votre profeseur.

Pendant le film – le début

Fiche d’identité
Ensemble dans la classe, regardez le début du film, environ trois minutes. À deux, choisissez parmi (vælg mellem) les adjectifs suivants – quels adjectifs décrivent Cyril ? Utilisez un dictionnaire.

– gentil – curieux – triste – amoureux – fâché – craintif – gai – timide – violent – impatient – détendu – heureux – fermé – content – énervé – extraverti -

À deux, faites une fiche d’identité pour Cyril :

 • Âge :
 • Situation sociale :
 • Situation familiale :
 • Traits (træk) dominants du caractère (utilisez les adjectifs ci-dessus) :
 • Réactions et comportement (opførsel) (imaginez les peurs, sentiments (følelser) et désirs de Cyril) :

Travaillez à quatre. Dans chaque groupe choisissez deux traits dominants du caractère de Cyril et écrivez-les au tableau. Êtes-vous d’accord ?

Le début du film

Nous ne connaissons pas encore la situation de Cyril. Quels sont les avantages (fordele) et les inconvénients (ulemper) de ce début du film ?

Visionnez le reste du film

Après le film

Conflits
À deux, trouvez une image du film qui, à votre avis, montre un conflit dans le film (cliquez sur le bouton pause (pauseknappen)). Faites une description de l’image et expliquez pourquoi votre image représente un conflit dans le film. Faites votre présentation devant un autre groupe ou devant la classe.

Portrait de Cyril
Regardez votre fiche d’identité de Cyril. Ajoutez (tilføj) les points (punkter) que vous trouvez intéressants pour bien comprendre Cyril.
Que symbolise le vélo dans la vie de Cyril ?
Cyril rencontre (møder) de petits criminels du quartier – pourquoi est-ce qu’il est attiré par (tiltrukket af) ces garcons ? Trouvez deux à trois mots qui caractérisent Cyril pour les trois phases du film : au début, au milieu et à la fin. Faites des phrases ou vous utilisez les mots au début, au milieu, à la fin.
Avez-vous changé d’avis sur Cyril pendant le film?

Les endroits du film (filmens locations)
Quels sont les endroits préférés (foretrukne steder) de Cyril ? Pourquoi, à votre avis ?
Et vous, où est-ce que vous aimeriez être ?

Argumentation
Travaillez à deux : la moitié (halvdelen) de la classe écrit des phrases qui expliquent pourquoi le comportement (opførsel) de Cyril est compréhensible. L’autre moitié de la classe écrit des phrases qui expliquent pourquoi le comportement de Cyril est inacceptable. Écrivez cinq phrases.
Ensuite, circulez dans la classe et trouvez quelqu’un qui a d’autres arguments que vous – discutez en utilisant vos phrases.

Portrait du père
Faites une fiche d’identité du père – utilisez le modèle que vous avez utilisé pour décrire Cyril.

Travaillez à deux : la moitié (halvdelen) de la classe trouve cinq arguments qui montrent que le comportement (opførsel) du père est compréhensible, l’autre moitié trouve cinq arguments qui montrent que le comportement est inacceptable. Mettez-vous en groupes de quatre et discutez en vous servant de (ved hjælp af) vos arguments.

Modèle :
-Moi, je trouve que son comportement est compréhensible parce que...
-Mais non ! Au contraire, moi, je trouve que son comprtement est inacceptable parce que...

Portrait de Samantha
Travaillez à deux : faites une fiche d’identité de Samantha.

Samantha prend en charge (tager sig af) Cyril – donnez cinq raisons possibles de cette décision. Mettez vos propositions au tableau et votez pour trouver la raison la plus vraisemblable (sandsynlig).

Dramaturgie (berettermodellen)
Travaillez d’abord individuellement. Essayez de repartir (fordele) le film dans ce modèle :

Illustration: Filminstituttet

Mettez-vous à deux. Êtes-vous d’accord ? Faites une phrase pour chaque partie du modèle. Dessinez le modèle au tableau et mettez vos phrases en commun (lav en fælles opsamling på jeres sætninger) au tableau avec votre professeur.

Vocabulaire pour le modèle de la dramaturgie

exposition f anslag
présentation f præsentation
appronfondissement m uddybning
nœud m dramatique point of no return
progression f du conflit konfliktoptrapning
climax m klimaks
dénouement m udtoning

Thèmes

Quels sont les thèmes du film ? Est-ce que vous avez lu des textes ou vu des films avec les mêmes thèmes ?

Le caméra à l’épaule (håndholdt kamera)

Les actions du film sont souvent filmées le caméra à l’épaule. Quel est l’effet de cette façon de filmer ? Quels sont les avantages (fordele) et les inconvénients (ulemper) ? (se også afsnittet om håndholdt kamera under ”Filmfaglige vinkler”)

Devoir écrit

Choisissez un des devoirs suivants. Écrivez 100 – 150 mots.

 1. Une critique (anmeldelse) :
  Individuellement, écrivez une critique du film. Utilisez des phrases pour exprimer un avis, par exemple: j’aime, je n’aime pas, le film est bon / mauvais parce que, à mon avis le film montre que, le film est (pas) important parce que…
 2. Imaginez :
  Individuellement, imaginez ce qui va se passer dans la vie de Cyril. Utilisez le futur proche, par exemple Cyril va vivre plus calmement... ou Cyril va rester marqué par son enfance…

Jeu de rôle

Dans votre groupe, écrivez une nouvelle scène pour le film qui se passe six mois après la fin du film. Chacun du groupe joue un rôle avec des répliques. Jouez votre scène devant la classe.

Recherche internet

Le film « Le gamin au vélo » est fait par les frères Jean-Pièrre et Luc Dardenne. Trouvez leur photo sur Internet – comment sont-ils ? Trouvez aussi des bandes-annonces (filmtrailere) de leurs films sur Internet, par exemple « Le fils » ou « La promesse ». Quelles ressemblances (ligheder) et différences observez-vous entre ces films et « Le gamin au vélo » ?

Allez sur le site du film www.legaminauvelo-lefilm.com/index.php et lisez l’interview avec les frères Dardenne.
Qu’est-ce que vous avez compris ?
Notez deux points (punkter) que vous avez trouvés intéressants. Comparez avec votre voisin (nabo) / un autre groupe de la classe.