• FASE 1: Praktisk forberedelse
 • FASE 2: Faglig forberedelse
  • Analyse af filmeksempler – indskolingen
  • Analyse af filmeksempler – mellemtrinnet
  • Analyse af filmeksempler – udskolingen
  • Forberedelse af filmfortællinger
 • FASE 3: Forløbet i FILM-X
 • FASE 4: Opfølgning på skolen

FASE 1: Praktisk forberedelse

Den praktiske forberedelse på skolen er vigtig for, at eleverne kender deres ramme og rolle, inden de kommer til FILM-X.

Vi anbefaler, at I starter med at se vores introduktionsfilm til FILM-X-studierne fælles på klassen.

Herefter inddeles klassen i filmhold på 4-7 elever, og holdene fordeles på studierne 1-4. Er I færre end 28 elever er der maks. 6 elever i Studie 4/Bilen. Hvert filmhold ser nu introfilmen til netop det studie, de skal arbejde i. Filmene viser mulighederne, og desuden får eleverne en introduktion til de funktioner, der skal varetages på hvert filmhold.

Se introduktionsfilmene under beskrivelsen af hvert studie på hjemmesiden: Studie 1, Studie 2, Studie 3, Studie 4.

Introduktionsfilmene viser mulighederne i de enkelte studier og introducerer til de funktioner, eleverne skal fordele mellem sig hjemme på skolen.

På hvert hold skal der være en Instruktør, en fotograf/scenograf og 3-5 skuespillere. Vi anbefaler, at holdene sammensættes således, at eleverne varetager en funktion, de har særlig interesse for eller kompetence til at varetage. Det er fx vigtigt, at instruktøren er motiveret for at lede sit hold, de tekniske funktioner varetages af elever, der kan lide at fordybe sig med en computer, og at skuespillerne har mod på at tage en rolle på sig.

Ud over de fire optagestudier, som eleverne fordeles i, kan alle benytte sig af Nærbilledstudiet, hvor holdene kan optage nærbilleder som klippes ind i filmen, samt Lydstudiet, hvor man kan optage både realistiske og fantasifulde effektlyde.

Se også meget gerne de korte introfilm til Nærbilledestudiet og Lydstudiet, så eleverne kan tænke disse ind i deres historier under forberedelsen på skolen. Evt. bruges disse ekstra faciliteter først. Fra 3.-4. klassetrin, med mindre eleverne har prøvet at lave film før fx på mobiltelefoner eller iPads.

FASE 2: Faglig forberedelse

Den faglige forberedelse inkluderer, at eleverne forbereder deres fortællinger på forhånd. Men for at have de rette forudsætninger for dette, anbefaler vi, at I ser og analyserer et par filmeksempler og får talt om, hvilke virkemidler der bliver brugt.

Den faglige forberedelse varierer efter elevernes erfaringsniveau, og i det følgende skelnes mellem indskoling, mellemtrin og udskoling. Både de anbefalede filmtitler og tilhørende spørgsmål vedr. virkemidler er tilpasset de emner, vi taler med eleverne om, når klassen besøger FILM-X.

Foto: Filminstituttet

Analyse af filmeksempler – indskolingen

Når I besøger FILM-X-studierne med en indskolingsklasse vil vi have særligt fokus på scenografien under optagelserne og på lydene under klipningen. Derudover har vi dramaturgien med som et element i vores undervisning, hvor eleverne skal tænke over strukturen i fortællingen med en start-midte-slutning og en konflikt.

Foto: Studio FILM BILDER

Vi anbefaler, at I ser et filmeksempel og taler om filmens dramaturgi, scenografi og lyde. Vi kan anbefale kortfilmen 'Det lille lam', hvor vi møder en fårefamilie med mor, far og lam, men det viser sig, at lammet slet ikke er som sine forældre.

Spørgsmål til filmen:

 • Beskriv det sted, fårene bor – hvordan ser der ud, og hvilke lyde kan man høre?
 • Hvad er filmens konflikt?
 • Hvordan bliver lydene brugt til at vise forskelligheden mellem lam og voksne får?
 • Hvordan bliver fårenes udseende (kostumer) brugt til at vise forskelligheden?
 • Hvordan bliver konflikten løst?
 • Evt. se filmen en ekstra gang, hvor I taler om, at filmen bruger nærbilleder, totalbilleder og supertotalbilleder, og stop måske filmen undervejs for at se disse beskæringer. I nærbillederne ser vi følelser og reaktioner, i totalbillederne ser vi den familie, filmen handler om, og i supertotalbillederne ser vi hele marken med de andre familier og får ”helikopterperspektiv” på konflikten.

Se filmen 'Det lille Lam' på Filmcentralen (NB. Filmen ligger også på YouTube).

Analyse af filmeksempler – mellemtrinnet

Når I besøger FILM-X-studierne med en mellemtrinsklasse, vil vi have særligt fokus på billedbeskæringen under optagelserne og skift mellem beskæringer samt klipperytme og lyd under klipningen. Derudover har vi dramaturgien med som et element i vores undervisning, hvor eleverne skal tænke over strukturen i fortællingen med en start-midte-slutning og en konflikt.

I Filmleksikonet finder I én god introduktion til billedbeskæring, som I kort kan gennemgå på
klassen. Evt. kan eleverne få til opgave (individuelt eller i hold på 2-3) at tage billeder med varierende udsnit med deres mobiltelefoner. Vælg fx supertotal, halvnær og ultranær, og tal om, hvad andre kan se ud af billederne uden at vide, hvor de er blevet taget.

Foto: Shoot The Parrot

Vi anbefaler, at I derudover ser og analyserer en kortfilm, og eleverne går sammen og ser på virkemidlerne to og to.

Spørgsmål til filmene:

 • Start med at genfortælle filmens handling over for hinanden. Tegn evt. en spændingskurve over filmens forløb.
 • Hvilke billedbeskæringer lægger I mærke til, når I ser filmen?
 • Hvornår giver billederne overblik, og hvornår viser de vigtige detaljer?
 • Hvilke lyde lagde I mærke til?
 • Virker lydene realistiske og/eller kunstige?
 • Var der musik i filmen – og hvilken stemning gav musikken?
 • Se evt. på jeres spændingskurve, og tal om, hvordan lydene var de steder hvor kurven topper (vendepunkter / klimaks)
 • Hvordan var klipningen i filmen? Tempo/rytme?
 • Se igen på, hvordan klipningen er ift. jeres spændingskurve.
 • Se gerne filmen to eller tre gange for at få flere detaljer med.

Forslag til kortfilm på Filmcentralen:

 • 'Alma', 4.-6. klasse, 5 min., veksler mellem mange billedbeskæringer og synsvinkler, bruger musikken effektivt til at skabe og skifte stemning.
  Se filmen her
 • 'Pistol', fra 5. klasse, 5 min., bruger lyd og klipning til at veksle mellem to lag i fortælling: barnets leg og den voksnes alvorlige virkelighed.
  Se filmen her

Analyse af filmeksempler – udskolingen

Når I besøger FILM-X-studierne med en udskolingsklasse, vil vi have særligt fokus på, at eleverne får erfaring med at tænke en fortælling, hvor der springes i tid og sted.

Under optagelserne skal de således anvende flere locations, og under klipningen reflekterer de over, om klipningen skal være synlig/usynlig, og hvordan musik og lyd understøtter filmens stil/genre. Derudover har vi dramaturgien med som et element i vores undervisning, hvor eleverne skal tænke over strukturen i fortællingen med en start-midte-slutning og en konflikt.

I Filmleksikonet på Filmcentralen finder I en artikel om klipning, som I kort kan gennemgå på klassen. Bl.a. beskrives det, hvordan klipning kan være hhv. usynlig og synlig for at skabe stemning og opmærksomhed på vigtige detaljer.

Foto: Nuri Jeong

Vi anbefaler, at I derudover ser og analyserer en kortfilm, og eleverne går sammen og ser på virkemidlerne to og to.

Spørgsmål til filmene:

 • Start med at genfortælle filmens handling over for hinanden.
 • Hvad var ydre handling, og hvad var indre handling?
 • Hvilke virkemidler blev brugt til at skifte i stemningen og synsvinklerne?
 • Hvilke lyde lagde I mærke til? Var lydene realistiske, eller skabte lydene en særlig stemning?
 • Og hvad betyder fravær af lyd (stilhed/pauser) for filmens stemning?
 • Hvad betyder lydene og musikken for filmens handling?
 • Havde filmen genretræk? Hvilke?
 • Se filmen igen, og læg særligt mærke til klipningen.
 • Er klipningen synlig/usynlig?
 • Skifter klippestilen undervejs? Og hvad betyder det for stemningen?

Forslag til egnede kortfilm – begge film anvender billedbeskæring, lyd og klipning til at veksle
mellem flere lag og synsvinkler i fortællingen:

 • 'Pistol', fra 5. klasse, 5 min., bruger lyd og klipning til at veksle mellem to lag i fortælling: Barnets leg og den voksnes alvorlige virkelighed.
  Se filmen her
 • 'Edge of Seventeen', fra 6. klasse, 1 min., bruger billedbeskæring og lyd meget effektivt og har gysertræk.
  Se filmen her

Forberedelse af filmfortællinger

Efter det analytiske arbejde skal eleverne i gang med deres egne filmfortællinger. Til denne del af forberedelsen bruger filmholdene elevopgaverne, der er differentieret til hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling.

I denne fase skal holdene have adgang til at se deres baggrundsfilm på vores hjemmeside, så de kan vælge deres scenografi, overveje hvilke ekstra klip, de vil bruge og planlægge en overordnet handling.

Det er muligt at kombinere flere baggrundsfilm fra samme studie. Vi anbefaler maks. at bruge 1-2 baggrundsfilm til indskolingen (anvend gerne film med indbygget dramaturgi for at stilladsere en handling), mellemtrinnet opfordres til at kombinere to baggrunde, og udskolingen forventes at anvende min. to baggrunde, så de prøver at klippe mellem flere locations. Den ene baggrund kan fint være en optagelse i Nærbilledestudiet, men man kan ikke nå at optage i flere studier. Under beskrivelsen af Nærbilledestudiet ses udvalget af baggrunde til dette studie.

Vil I gå mere i dybden med filmen på forhånd, kan eleverne udarbejde manus og/eller storyboard. I kan evt. starte med at lave vores manuskriptøvelser til mellemtrinnet eller til udskolingen.

Foto: Filminstituttet

FASE 3: Forløbet i FILM-X

Forløbet i FILM-X varetages af to undervisere. De introducerer til teknik, udfordrer eleverne filmfagligt og coacher dem i at varetage deres funktion på filmholdet.

Din rolle som lærer er først og fremmest at forberede og efterbearbejde FILM-X besøget med klassen, og under forløbet i FILM-X er der behov for, at du:

 • Støtter elevernes samarbejde og fokus på den faglige vinkel, I arbejder med på skolen
 • Laver aftaler med elever, der evt. har brug for en pause undervejs i forløbet
 • Er til stede og observerer dine elever i nye roller og omgivelser
 • Hjælper med at guide elever, der optager i lydstudiet og nærbilledestudiet under klipningen – med støtte fra underviserne i FILM-X.
Foto: Filminstituttet
Foto: Filminstituttet
Foto: Filminstituttet

Derudover kan du dokumentere elevernes arbejdsproces, hvilket vil være en super indgang til evalueringen hjemme på skolen.

Oplæg i biografen

I biografen bydes klassen velkommen af de to FILM-X-guider. De taler med eleverne om, hvad I har forberedt hjemme. Herefter gennemgår guiderne klip, som illustrerer de forskellige filmiske virkemidler.

Optagelse af billede og lyd i FILM-X

Under selve FILM-X-forløbet samarbejder eleverne i deres filmhold om at bringe deres egen fortælling til live. De vil være tid til at eksperimentere med handlingen, og undervejs kommer guiderne med indspark, således at fortællingen understøttes af en bevidst og reflekteret brug af filmiske virkemidler.

Klipning i FILM-X

I filmklipningen reflekterer eleverne over filmens særlige virkemidler, når de skal indsætte ekstra billedmateriale, bearbejde deres dialog og træffe beslutninger omkring fx effektlyd og musik.

Det er primært klipperen, der sidder med musen. To elever kan evt. dele rollen og skiftes undervejs. Resten af holdet deltager med idéer.

Det er under klipningen, at 2-3 elever optager effektlyde i lydstudiet (primært indskolingen) og/eller ekstra klip i Nærbilledestudiet (mellemtrin / udskoling), så der for alvor kan skabes effekter og gode billeddetaljer.

Holdene fra studie 1 og 2 starter klippeprocessen med at indspille deres dialog med mikrofon ved klippecomputeren.

Filmpræsentation i biografen

Vi slutter forløbet af med, at holdene præsenterer deres proces og færdige film for klassen i vores biograf. Underviserne samler op på, hvordan temaet er behandlet og hvilke virkemidler, der er brugt.

FASE 4: Opfølgning på skolen

Vi opfordrer til, at I på skolen følger op med en dybere refleksion over elevernes læring.

Måske har I mod på at starte en ny produktion op med det udstyr, I har adgang til på skolen, så eleverne kan opnå større fortrolighed med at anvende de multimodale udtryksformer.

For at understøtte jeres evaluering og elevernes samlede læringsproces kan I inddrage PMM (personal meaning map), hvor eleverne, inden I tager til FILM-X, udfylder et map om temaet, som de så bygger videre på efter forløbet. Dette kan gøres individuelt eller på hold.

Se mere om PMM på skoletjenesten.dk.

Kontakt

Har du brug for hjælp eller inspiration til forberedelsen, kan du kontakte Skoletjenesten på tlf. 3374 3669 eller sende en mail til film-x@dfi.dk.