Hushpuppy Lærer

Forside
 • Om filmen
 • Handlingsreferat
 • Faglige mål
 • Fag og temaer
 • Filmfaglige vinkler
 • Links og litteratur

Om filmen

'Hushpuppy' er en af de sjældne film, der fra tid til anden overraskende dukker op og betager både anmeldere og publikum og høster priser og anerkendelse. Filmen har hverken kendte skuespillere eller noget stort budget. Den er lavet af en debuterende instruktør, Benh Zeitlin, og har amatører i stort set alle roller. Hovedrollen spilles imponerende godt af Quvenzhané Wallis, der var blot syv år gammel under optagelserne.

'Hushpuppy' er visuelt fascinerende og fyldt med en helt særegen undergangsstemning. Der er en gribende kontrast mellem vores seje, unge hovedperson og hendes omgivelser: Hun er et livsstærkt, spirende frø midt i et voldsomt forfald. 'Hushpuppy' er en meget personlig film, der ikke følger gængse konventioner for historiefortælling. Filmen har mange bolde i luften – fra klimakatastrofer og det multikulturelle samfund til et problematisk forhold mellem far og datter. Og tillige udviskes grænserne mellem fantasi og virkelighed flere gange i filmen.

Der er ikke noget traditionelt serveret budskab i 'Hushpuppy', og den passer ikke ind i en standartanalyse. 'Hushpuppy' er en film, man skal gå på opdagelse i. Den inviterer til, at eleverne arbejder med at sætte ord på deres oplevelse og finde nye indgangsvinkler til de temaer, filmen berører.

'Hushpuppy' er relevant for dansk og engelsk, hvor filmen kan bruges til at styrke elevernes evne til fortolkning af et anderledes univers og en anderledes måde at fortælle på. Filmen kan desuden indgå i tværfaglige forløb med fx samfundsfag og geografi.

Foto: Journeyman Pictures

Filmens credits

Titel: 'Hushpuppy'
Originaltitel: 'Beasts of the Southern Wild'
Produktionsland og –år: USA, 2012
Instruktion: Benh Zeitlin
Manuskript: Benh Zeitlin og Lucy Alibar
Længde: 93 min.
Distribution: Miracle Film
Medierådets vurdering: Tilladt for børn over 11 år.
Læs Medierådets vurdering

Medvirkende:
Hushpuppy: Quvenzhané Wallis
Wink: Dwight Henry
Miss Batsheba: Gina Montana

Handlingsreferat

6-årige Hushpuppy bor sammen med sin far på en lille ø ud for Louisiannas kyst. Øen kaldes af beboerne for "The Bathtub", og den fungerer som en hel lille verden for sig selv.

Alt er dog ikke lutter idyl i "The Bathtub". Hushpuppys lærerinde Miss Batsheeba forklarer, at isen smelter ved polerne, og at verden derfor snart vil gå under. Hun fortæller desuden om de frygtelige urokser, der i fortiden spiste huleboernes børn. I Hushpuppys bevidsthed kædes klimaforandringerne og urokserne sammen; isen smelter og ud af gletcherne kommer frygtindgydende væsner, der er på vej for at spise hende.

Heller ikke i den ydre verden er alt idyl. Hushpuppys far, Wink, er dødeligt syg, og han forbereder derfor Hushpuppy på, at hun skal være i stand til at overleve på egen hånd.

En voldsom storm skaber oversvømmelse, og Wink og Hushpuppy flyder derefter rundt i deres hjemmebyggede husbåd og møder de få andre, der er blevet på øen. Deres verden er gået under, men de forsøger at holde modet oppe. Saltvandet er i færd med at ødelægge "The Bathtub", og Wink træffer derfor en desperat beslutning. Han sprænger den nærliggende dæmning for at få vandet til at synke igen.

Kort tid efter tvangsevakueres beboerne i "The Bathtub", og bringes til den civiliserede verden, hvor det bliver klart, at Wink ikke har langt igen. Han ønsker, at Hushpuppy skal blive "i den tørre verden", hvor der er nogen til at tage sig af hende, men sammen med de andre flygter hun tilbage til "The Bathtub". Undervejs kommer hun på en drømmeagtig rejse ud på havet, hvor hun møder sin forsvundne mor. Tilbage i "The Bathtub" dør Wink, og Hushpuppy giver ham en begravelse, hvor hun skubber hans lig ud på havet i en brændende båd.

Hushpuppy leder efter sin forsvundne mor (Foto: Ascot Elite)

Faglige mål

Arbejdet med 'Hushpuppy' kan styrke elevernes evne til at formulere sig, til at diskutere og stille spørgsmål. Filmens fremmedartede univers kan udvide elevernes horisont og perspektivere de normer, vi tager for givne.

Elevarket på dansk præsenterer en række analyseopgaver, der påbegyndes i par- eller gruppearbejder for derefter at blive taget op i klassen. Elevarket på engelsk byder på opgaver, hvis primære mål er at træne eleverne i at udtrykke sig på engelsk både mundtligt og skriftligt.

Fag og temaer

'Hushpuppy' er en film, der vil rejse mange spørgsmål – herunder spørgsmål, som den ikke selv besvarer. Det åbner et stort rum for elevernes fortolkning. Netop de spørgsmål, der opstår blandt eleverne, er en mulig vej ind i arbejdet med filmen. Spørgsmålene kan kategoriseres som:

 1. Spørgsmål med fokus på at forstå filmens handling
 2. Spørgsmål, der affødes af filmens handling, dens personer og dens univers. I det videre arbejde med filmen kan eleverne i grupper gå i dybden med de områder, der udpeges af klassens spørgsmål.

Forslag til temaer

Personkarakteristik (dansk og engelsk)

Hushpuppy og hendes far Wink står i centrum af filmen. Wink er en troldeagtig skikkelse, der råber højt og ofte skræmmer sin datter. Det viser sig dog i løbet af filmen, at hans voldsomme fremfærd skyldes hans bevidsthed om, at han skal dø. Han forbereder Hushpuppy på, at hun skal kunne klare sig selv. Det vil ifølge Wink sige at være stærk på grænsen til det vilde: Fisk skal dræbes, og krabber åbnes med de bare næver! Wink forsøger desuden at skubbe Hushpuppy fra sig. Hun skal løsrives fra ham, så hun er forberedt på at stå alene.

Hushpuppy møder verden med nysgerrighed og gåpåmod (Foto: Miracle Film Distribution)

Hushpuppy er filmens centrum og hovedperson. Det er gennem hendes øjne, vi oplever begivenhederne, og på lydsiden er det hendes stemme i voiceover, der tilfører universet et magisk lag. Hushpuppy forstår kun gradvist, hvad der sker med Wink, og som tilskuere deler vi til en hvis grad Hushpuppys begrænsede viden.

Samtidig drages vi ind i hendes fantasi og følelsesliv, hvor der er en tæt sammenhæng mellem problemerne i hendes ydre verden og de smeltende isbjerge og truende urokser i hendes sind. Isbjergene ramler således sammen, da hun slår sin far i brystet, og han besvimer. Her får hun sin første anelse om, at hendes verden er skrøbelig.

Som filmen skrider frem er det vanskeligt at adskille drøm fra virkelighed. Det er en væsentlig del af arbejdet med filmen at sætte de to niveauer i filmen op over for hinanden og diskutere med eleverne, hvad det er for psykologiske og symbolske forbindelser, der er mellem drøm og virkelighed. Her kan I fx diskutere:

 • Filmens fokus på hjerter (lyd af hjertebank, farens syge hjerte m.v.)
 • Urokserne
 • De smeltende isbjerge
 • Alligatorer og alligatorkød
 • Skibe (fx den ombyggede bil og båden, der minder om Noahs ark)

Det multikulturelle samfund (samfundsfag og dansk)

Indbyggerne i "The Bathtub" er en blandet flok. Her er både farvede og hvide, mænd og kvinder, børn og voksne. Fælles for dem er, at de fremstår som en marginaliseret gruppe. De er udenfor – både socialt og helt konkret: De bor uden for dæmningen, afskåret fra den tørre verden og det civiliserede samfund. De voksne drikker for meget, og alle lever de i stor fattigdom og under elendige forhold.

Men filmens syn på indbyggerne i "The Bathtub" er dobbelt: på den ene side fremstår de som sociale tabere og på den anden side som et stolt naturfolk, der er rigere på fællesskab og livsglæde end menneskene i den civiliserede verden. De har selv aktivt valgt at stå uden for samfundet, og de ønsker ikke at træde ind i det. De er selvforsynende – og måske de virkelige overlevere, hvis en global naturkatastrofe ramte jorden.

Filmen 'Hushpuppy' kan bruges som udgangspunkt for at diskutere følgende temaer:

 • Subkulturer. Hvorfor vælger indbyggerne at bo i "The Bathtub"? Kender eleverne tilsvarende subkulturer fra deres egen verden?
 • Sociale problemer. Diskutér filmens syn på indbyggerne i "The Bathtub". Er de overlevere eller tabere? Perspektivér til marginaliserede personer og grupper i det samfund, eleverne kender. Hvem bestemmer, hvad "en taber" er?
 • Fattigdom. Generelt tema om fattigdom eller fokus på fattige grupper i rige samfund.
 • Slumromantik. Diskutér begrebet – er 'Hushpuppy' slumromantik? Perspektiver til anden fiktion, der indeholder slumromantik, fx filmen 'Slumdog Millionaire'.

Natur og miljø (geografi og samfundsfag)

Øen, "The Bathtub", er den location, som står i centrum i 'Hushpuppy'. Det er et frodigt, sumpet sted, hvor forfaldet hersker. Civilisationen kommer til kort over for naturen, der trænger sig ind fra alle hjørner. Den sniger sig umærkeligt ind på vores personer og deres hjem i form af råd, svamp og jordslåethed. Og den vælter voldsomt ind over deres verden i form af orkan og stormflod. I kontrast til denne fugtige verden, hvor naturen har magten, er der fastlandet. Her har civilisationen magten. I Hushpuppy er den tørre civiliserede verden repræsenteret ved en enorm dæmning af cement og et sterilt og effektivt hospital. I undervisningen er det oplagt at sætte fokus på modsætninger som fx:

 • "Den tørre verden" over for "The Bathtub"
 • Klimakatastrofer, afsmeltning af polerne, oversvømmelser og orkaner
 • Naturens kræfter over for menneskets – natur vs. kultur
Hushpuppy og Wink nægter at forlade The Bathtub trods oversvømmelse (Foto: Miracle Film Distribution)

Filmfaglige vinkler

Visuel stil og fortællervinkel

Filmens kreative brug af håndholdt kamera underbygger en oplevelse af autenticitet og barnets sanselige oplevelse af verden. Kameravinklen er ofte i Hushpuppys øjenhøjde, og det understreger, at filmen er fortalt fra hendes synsvinkel, ligesom hendes voiceover på lydsiden har stor betydning for vores indtryk og tolkning af handlingen.

Der er mange nærbilleder og ultranærbilleder i filmen. Denne billedbeskæring understreger også, at vi oplever verden fra Hushpuppys synsvinkel: Vi ser omgivelserne med fokus på detaljerne og det helt nære – ligesom små børn gør. Overvægten af nærbilleder betyder også, at vi ligesom Hushpuppy har svært ved at overskue situationerne og tingenes sammenhæng set i et større perspektiv (dvs. den voksnes perspektiv).

Det er først i filmens anden del, at vi begynder at få flere totalbilleder og dermed mere overblik over, hvor vi egentlig befinder os, og hvad der foregår. Denne ændring i billedbeskæring afspejler, at Hushpuppy bliver mere moden i løbet af filmen. Hun kan ikke længere bare tulle rundt i sin egen lille verden og lege med kyllinger og insekter i baghaven – hun er nødt til at få overblik over sin situation og tage nogle store, betydningsfulde valg.

Kamerapositionen er helt bogstaveligt i Hushpuppys øjenhøjde. Hun er vores identifikationspunkt. (Foto: Miracle Film Distribution)

Musikken

Musikken er en væsentlig del af filmsproget i 'Hushpuppy'. Den sætter stemningen i mange af scenerne og er med sine tydelige rødder i folkemusikken med til at skabe det fundament af folkelighed og autenticitet, som præger vores oplevelse af "The Bathtub".

Soundtracket til 'Hushpuppy' ligger på Spotify og er således let tilgængeligt. Titlerne på numrene er nærmest en kapiteloversigt over filmens forløb – fra 'Particles of the universe (heartbeat)' til 'Death Bed' og 'Once there was a Hushpuppy'.

Opgaveforslag:

 • Spil nogle af numrene for eleverne, og diskuter, hvad det er for en musik, og hvad musikken betyder for filmen.
 • Prøv at placere numrene i forhold til de forskellige scener, og diskutér, hvordan musikken skaber forskellige stemninger og følelser.
 • Diskutér, hvad det vil sige, at musikken er "traditionel", og hvordan begrebet "det traditionelle" over for "det moderne" i øvrigt hænger sammen med filmen.

Lad evt. musikken spille, mens eleverne arbejder med de øvrige opgaver.

Dramaturgi: spor og temaer

En af nøglesekvenserne i filmen er forløbet, hvor Hushpuppy har været i skole og venter på, at Wink kommer hjem. Hvis det er muligt, så se sekvensen igen i klassen (tidskode 00:10:00-00:19:00). Hvis I har set filmen i biografen, er det nødvendigt med en grundig genfortælling i klassen. Når handlingen er på plads, kan analysen begynde, og så vil det vise sig, at alle filmens konflikter og temaer udspringer af denne lille sekvens, der ligger i begyndelsen af filmen. En grundig gennemgang af sekvensen vil få filmens øvrige handling til at give bedre mening for eleverne.

Forholdet mellem Hushpuppy og hendes far er kompliceret (Foto: Miracle Film Distribution)

”Da verden bryder sammen” – analyse af sekvens (tidskode 00:10:00-00:19:00)

Hushpuppy har været i skole og har hørt om urokser, universets sammenhæng og verdens snarlige undergang som følge af klimaets forandringer. Efter skole venter hun længe på, at hendes far skal komme hjem. Hun er sulten, og hun savner ham. Mens hun venter, sætter hun en gryde over for at varme noget mad, og imens lader hun som om, hendes mor er der, og taler med hende. Endelig kommer Wink hjem i hospitalstøj, og et nærbillede viser navneskiltet om hans håndled. ”Du har også et armbånd på,” siger Huspuppy, da hun ser det. Hun kender ikke betydningen af armbåndet, og hendes viden om, hvad der foregår, er mindre end tilskuerens.

Wink er vred og siger, at hun skal gå hjem til sit eget hus. Hushpuppy vil hjem til Wink, men han afviser hende. Her ser vi ham nedefra (i frøperspektiv), fra Hushpuppys synsvinkel, hvilket får den vrede far til at se stor og truende ud.

Da hun kommer hjem, ser Hushpuppy, at gryden er ved at brænde på, men i stedet for at slukke skruer hun op for blusset, så der går ild i hendes hus. Det er barnets trodsreaktion over for den afvisende voksne. Hun straffer faren og fremprovokerer en reaktion ved at sætte sig selv i fare. Som en anden huleboer fra en fjern fortid sidder hun i sin papkasse og tegner hulemalerier på væggen, så senere generationer vil vide, at hun har været til.

Wink bryder ind i det brændende hus og leder efter Hushpuppy, men hun stikker af og løber ud i skoven. Wink løber efter hende, mens Hushpuppy råber, at hun vil stikke af ligesom sin mor. Wink fanger hende og slår hende i vrede. Hushpuppy rejser sig og råber, at hun vil slå ham ihjel og slår ham i brystet. Wink falder om i en form for anfald.

lydsiden høres et tordenskrald, som Hushpuppy også hører. Tordenskraldet gentager sig, og på billedssiden ser vi en gletcher, der river sig løs. Inde i gletcheren er urokserne, som nu igen er på vej ud i friheden. Lydsiden spiller på denne måde flere roller. Tordenskraldet er som i enhver anden film et tegn på, at noget uhyggeligt er på vej og hænger som et ondt varsel sammen med Winks sygdom. Samtidig er det realistisk motiveret, for det trækker op til den storm, som ødelægger "The Bathtub". Tordenskraldet kobles dog også sammen med isbjerget, der mange tusind kilometer borte river sig løs, og symbolsk er tordenskraldet lyden af, at universet nu er ødelagt. ”Mor, jeg tror, jeg har ødelagt noget,” råber Hushpuppy i filmens næste scene, mens vandet stiger om hendes gummistøvler.

Alle filmens store konflikter udløses således af Hushpuppys slag mod farens bryst og markeres med lyden af et tordenskrald. Klimaet forandrer sig, urokserne kommer, Hushpuppy reagerer mod farens opførsel og morens fravær, farens sygdom bliver nærværende for hende, og stormen begynder i netop dette øjeblik.

På denne måde er det som om, alt i filmen udspringer af Hushpuppy. Det er helt i overensstemmelse med hendes eget livssyn: “The whole universe depends on everything fitting together just right. If one piece busts, even the smallest piece... the whole universe will get busted.” Og desværre for Hushpuppy opfatter hun det som om, det er hende, der har ødelagt verden.

Nærlæsningen af denne sekvens viser, at her ligger spor til filmens videre handling – og en nøgle til forståelse af den tætte forbindelse mellem de ydre og de indre konflikter, der udspiller sig videre i filmen.

Links og litteratur

Filmanmeldelse og filmanalyse

Det Danske Filminstituts undervisningsmateriale 'Filmanmeldelse' målrettet 6.-10. klasse:

 • http://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/filmanmeldelse

Læs om filmsprog og se eksempler på filmiske virkemidler i Filmcentralens online Filmleksikon:

 • http://filmcentralen.dk/grundskolen/filmsprog

Find baggrundsinformation og læs andre biografgængeres meninger om 'Hushpuppy':

 • http://www.kino.dk/film/h/hu/hushpuppy

Om 'Hushpuppy'

På filmens hjemmeside kan I se korte baggrundsfilm om, hvordan 'Hushpuppy' blev til og høre instruktøren m.fl. fortælle om projektet (på engelsk)

 • http://www.beastsofthesouthernwild.com/news/

Baggrundsoplysninger og fotos fra filmen (på engelsk)

 • http://www.imdb.com/title/tt2125435/
 • http://www.facebook.com/BeastsoftheSouthernWild/photos_albums