Elevspørgsmål

'Hvidsten Gruppen' er en film, som kan opleves umiddelbart for sin spænding, og som også kan danne udgangspunkt for at få viden om den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Filmen giver et indtryk af problemerne og udfordringerne for de mennesker, som levede dengang – problemer og udfordringer, som stadig har relevans.

Formålet med arbejdet med filmen er, at I skal:

 • få indblik i, hvordan film skildrer en epoke og dens udfordringer
 • få kendskab til film om samme emne, her krigsfilmgenren
 • få forståelse for fortælleform, dramaturgi og rekvisitter
 • beskæftige jer med temaer som ansvar og civil ulydighed, dødsstraf og forsoning
Foto: Lars Høgsted

Opgaver

Tematik og hovedkarakterer

 • Hvordan skildrer filmen 'Hvidsten Gruppen' tyskere og frihedskæmpere?
 • Hvordan er hovedkaraktererne?
 • Hvad er hovedkarakterernes mål?
 • Hvad er hovedkonflikten?
 • Hvad er filmens tema?
 • Har filmen et nutidigt, almengyldigt budskab? Beskriv dette.
 • Sammenlign 'Hvidsten Gruppen' med andre film om besættelsen. I kan stille samme spørgsmål til disse film.

Dramaturgi og varsler

 • Notér på et stykke papir, hvordan I oplever filmens start.
 • Hvordan bliver personerne præsenteret? Hvad beskæftiger de sig med?
 • Hvordan er festen skildret? Hvem er i centrum? Hvad får vi at vide om personer, konflikt og holdninger til den tyske besættelse?
 • Hvordan er kønsrollerne?
 • Hvordan udvikler filmen sig? Vælg tre scener, I synes, er centrale. Beskriv dem og begrund, hvorfor I har valgt netop de tre scener.
 • Hvordan gør filmen brug af rekvisitter? Tal især om Jacobs penge, pistol og giftampul.
 • Tal om de forskellige fortællemæssige varsler i filmen. Hvilke forventninger vækker de, og hvad antyder de om mulige uhyggelige begivenheder? Hvad betyder varslerne for personerne og for tilskuerens oplevelse af scenerne?
Foto: Lars Høgsted

Sangnumre

 • Tal om filmens brug af sangnumre.
 • Hvorfor er netop disse sange valgt?
 • Hvad handler sangene om?
 • På hvilken måde understreger sangene filmens handling?

En krigs mål og midler

 • Skriv en tekst (2-3 A4-ark) med overskriften 'En krigs mål og midler'. I skal komme ind på civilcourage, civil ulydighed, menneskeligt ansvar og den højeste pris.

Anmeldelse

 • Skriv en anmeldelse af filmen 'Hvidsten Gruppen'.