• Introduktion
 • Film og forforståelse
 • Handling
 • Temaer
 • Filmsprog
 • Videre arbejde
 • Klip fra filmen

Introduktion

Først skal I arbejde med en række små kreative opgaver i forhold til filmens handling. Bagefter skal I fokusere på filmens temaer og særlige filmsprog. Undervejs kommer der også små filmproduktionsøvelser, som I skal forsøge at løse uden at bruge oceaner af tid på dem. Når I arbejder med disse filmøvelser, er det vigtigt, at I er hurtige til at tage beslutninger, lave aftaler og rollefordeling, så produktionen ikke tager al for meget tid. Ofte kan man skabe noget godt, hvis bare man er fokuseret med sit mobilkamera. 

Læringsmål: Når I er færdige med at arbejde med opgaverne, kan I …

 • Vurdere og skelne mellem bog og film
 • Anvende berettermodellen til at redegøre for en films komposition
 • Genkende og forstå brugen af symboler og varsel i film
 • Forstå filmen og fortællingens dybere mening
 • Genskabe jeres fortolkning og forståelse af filmen med brug af forskellige medieudtryk

grundskolenFoto: Bo Bilstrup

Film og forforståelse

‘Intet’ er en dansk ungdomsfilm fra 2022, instrueret af Trine Piil og Seamus Macnally. Det er samtidig en filmatisering af Janne Tellers bogklassiker fra 2000. En ungdomsbog, der de sidste tyve år har været blandt favoritterne i de ældste klasser. En filmatisering betyder, at der er lavet en filmversion af et værk fra et andet medie. Oftest sker det med romaner eller teaterstykker. Med et fint ord kalder man en filmatisering for adaption.

Filmen fortæller historien om en 8. klasse i en mindre dansk provinsby. På første skoledag vælger drengen Pierre Anthon at forlade klasselokalet med ordene; “Der er ikke noget, der betyder noget. Og når der ikke er noget, der betyder noget, så er det ikke værd at gøre noget”. 

Ordene efterlader klassekammeraterne forvirrede, forundrede og fortvivlede. De bliver pludselig i tvivl, om Pierre Anthon har fat i noget. Er der overhovedet noget, der betyder noget? Er der en mening med livet? De beslutter sig for at finde svarene på disse spørgsmål. I første omgang for at få Pierre Anthon ned fra træet, men i lige så høj grad for at finde svaret for deres egen skyld. Det udvikler sig hurtigt til projektet dyngen af betydning, hvor eleverne skiftes til at lægge personlige ejendele i en bunke, der symboliserer en betydning for dem. Det viser sig dog hurtigt, at det får mere betydning, hvis andre vælger for én. Og herfra eskalerer idéen og bliver et spørgsmål om liv, død, hævn og selve meningen med livet.  

 

Trailer

Når I har set traileren:

Til elever, der ikke har læst bogen: 

 • Hvad har du hørt om fortællingen ‘Intet’?
 • Hvilke forventninger har du til filmen efter at have set filmtraileren?
 • Hvad lagde du særligt mærke til i filmtraileren?  

Til elever, der har læst bogen:

 • Hvad er dine forventninger til ‘Intet’ som film? Hvad håber du, at filmen fokuserer på? 
 • Hvad giver filmtraileren dig af forventninger? Tror du, dine forventninger bliver indfriet?
 • Hvad lagde du særligt mærke til i filmtraileren?

Handling

Individuelt: Skriv et haikudigt som resumé af filmen. Et haikudigt består af tre linjer med fem, syv og fem stavelser. Prøv at få det allervigtigste fra fortællingen frem i dit digt. Det behøver ikke at være handlingsorienteret, men kan fx også handle om fortællingens tema eller symbolik. 

Individuelt: Udvælg en af karaktererne fra ‘Intet’. Skriv en kort personkarakteristik af personen, og læg vægt på personens bidrag til dyngen af betydning. Når du har skrevet din tekst, skal du omskabe den til en ”Wanted”-plakat, hvor du i korte træk præsenterer det væsentligste med ord. Tag evt. et screenshot af personen til din plakat. 

grundskolen
Foto: Wikimedia Commons

I grupper: Kreativ filmproduktionsøvelse: Lav en filmteaser på 45 sekunder. Filmteaseren skal bestå af seks-otte indstillinger (klip), indeholde et-to citater fra filmen og vise minimum tre genstande fra dyngen af betydning

Temaer

‘INTET’ SOM FILMATISERING

Individuelt: Notér 10 ting fra filmatiseringen, der adskiller sig fra bogens oprindelige historie. Hvad har ændret sig fra bog til film? Overvej især, hvilke temaer der betones i filmen i forhold til bogen.

I grupper: I filmen oplever vi, at eleverne bl.a. gør brug af mobiltelefoner og sociale medier, hvilket adskiller sig fra bogens fortælling. Udvid dette nye element: I skal vælge én af eleverne fra klassen i filmen og skabe en Instagram-konto til personen. Lav seks opslag på det sociale medie, og sørg for, at I både har opslag med fra før, under og efter, at Pierre Anthon er oppe i træet. I må både tage udgangspunkt i bog og film, når I overvejer, hvilke opslag I skal vælge. Når alle har lavet en profil på det sociale medie, kan I følge, kommentere og like hinandens opslag, så jeres meddigtning på historien udvides endnu mere.

grundskolenFoto: Bo Bilstrup

DYNGEN AF BETYDNING

Individuelt: Lav en oversigt over de genstande, der bliver lagt på dyngen af betydning. Opstil oversigten i en tabel, hvor du præsenterer navnet på eleven, genstanden/ofringen, og hvilken betydning den har for personen (materiel/personlig/psykologisk etc.). 

Individuelt: Skab jeres egen dynge af betydning i klassen. Udvælg noget (fx en genstand eller et personligt minde/karaktertræk), som du forestiller dig, at dine klassekammerater ville bede dig smide på dyngen. Skriv en halv side, der begrunder dit valg.

grundskolenFoto: Bo Bilstrup

ABSURD REALISME

Fortællingen ‘Intet’ kan man definere som absurd realisme. En genre, der både har elementer af det absurde og det realistiske. Absurd kommer af det latinske udtryk absurdus, der handler om det uforståelige. Det absurde er det meningsløse, groteske og angstfremkaldende ved tilværelsen. Realisme handler derimod om virkeligheden, og realismen forsøger altid at gengive og efterligne virkeligheden, så den fremstår så genkendelig som muligt.  

Individuelt: Find fem eksempler på absurde situationer og begivenheder i filmen, som måske godt kunne ske i virkeligheden – men som alligevel fremstår så vanvittigt, at det er svært at forestille i virkelighedens verden og dit eget liv. Find derefter fem eksempler fra filmen, der viser, at den foregår i et realistisk univers og miljø, som I kan genkende fra jeres egen tilværelse. 

I grupper: Kreativ filmøvelse: Udvælg én ting fra jeres egen dynge af betydning (se foregående opgave). Vælg det, som I mener, kunne blive mest grotesk på film. Omskriv valget af tingen til en lille filmsynopsis, hvor I beskriver, hvordan filmscenen kunne udspille sig. Lav derefter en enkelt optagelse – et enkelt klip – der viser, hvordan scenen kunne se ud. 

grundskolenFoto: Bo Bilstrup

Filmsprog

FILMISKE VIRKEMIDLER: BILLEDBESKÆRING, KAMERAVINKLER, VOICE OVER

Gense klippet, hvor Hussain klipper håret af Marie (Klip 8), og kig på listen af filmiske virkemidler.

Klip 8

 

Opgave: Lav en næranalyse af klippet, hvor du noterer, hvilke former for billedbeskæringerkamerabevægelser og perspektiver der bliver brugt i klippet. Beskriv, hvorfor netop disse filmiske virkemidler er i brug, og hvilken effekt det har på publikum.

Opgave: I klippet oplever man både underlægningsmusik og voice over. Hvilken betydning har underlægningsmusikken for vores forståelse af filmen, og hvilken rolle spiller filmens voice over med Agnes som fortæller?

DRAMATURGI: FRA ANSLAG TIL RAMMEFORTÆLLING

Gense filmens anslag, hvor Pierre Anthon rejser sig op og forlader klasselokalet (Klip 1).

Klip 1

Opgave: Hvilken rolle spiller lærerens ord i forhold til Pierre Anthons handlinger? Fx når læreren omtaler spørgeskemaet: “Det betyder ikke noget” og senere “Udfyld de skemaer, og så kan vi komme i gang med det, der virkelig betyder noget”.

Opgave: Hvilken fornemmelse får du af de forskellige karakterer i dette klip? Filmen kan beskrives som en rammefortælling, hvor Pierre Anthons handlinger og elevernes reaktioner danner rammen om en masse andre små historier, der også er vigtige i fortællingen. Skriv tre af disse mindre historier ned – og hvorfor de er vigtige for filmens handling.  

Opgave: Her har du filmens anslag. Indsæt resten af filmen i berettermodellen, og brug gerne de øvrige klip til at genopfriske vendepunkter. 

Opgave: Pierre Anthons ord “Der er ikke noget, der betyder noget. Og når der ikke er noget, der betyder noget, så er der jo ikke noget, der er værd at gøre” bliver rammesættende for resten af fortællingen. Forklar med egne ord, hvad det er, Pierre Anthon sætter ord på.  

Opgave: Agnes (i voice over) siger: “Det hele begyndte den dag, Pierre Anthon gik ud af skolen”. Undersøg, hvad et varsel er (set up), og beskriv, hvad Agnes’ ord varsler om.

GENRE: UNGDOMSFILM MED GYSERELEMENTER

Gense klippet, hvor Johan skal have fingeren skåret af (Klip 7). Læs om gyserfilmens genretræk.

Klip 7

Opgave: Hvilke virkemidler og særlige billedvalg er med til at skabe uhygge i filmklippet?

Opgave: Johan siger “Min finger kommer ikke tilbage”, og Sofie svarer “Det er der mange ting, der ikke gør”. Hvad mener hun med det? Og hvad tror du, at filmen og hun hentyder til?

Opgave: ‘Intet’ er en ungdomsfilm, der bl.a. forholder sig til de forskellige typer og hierarkier, der kan være i en klasse. Forsøg ud fra filmklippet at beskrive, hvem der er øverst i klassens hierarki og hvorfor. Begrund gerne med andre eksempler fra filmen. 

Opgave: Udvælg en af klassens ”ungdomstyper”, og lav en plakat af karakteren. Indsæt et billede af personen, og supplér med overskrifter, der beskriver ham/hende. Det kan fx være navn, udseende, plads i hierarkiet, bidrag til dyngen, karaktertræk, udvikling i filmen, personlig historie eller citater. Du kan vælge mellem disse navne: Agnes, Sofie, Pierre Anthon, Hans, Johan, Elise, Gerda, Otto, Hussain, Karl, Marie, Frederik, Rose, Majken, Lukas.

AFSLUTTENDE PRODUKTIONSØVELSE

I grupper: Vælg en af filmens karakterer, og lav en videodagbog for personen. Jeres videodagbog skal hænge sammen med filmens handling, men I bestemmer selv, om den skal foregå før, under eller efter filmens fortælling. Videodagbogen skal minimum bestå af fem filmklip og have en varighed på et-to minutter. I skal gøre brug af tre forskellige billedbeskæringer og tre forskellige kamerabevægelser. I kan overveje at lave en fælles Instagram-, Snapchat- eller TikTok-konto og lægge videoerne op i en story

Videre arbejde

Her finder I forslag til at arbejde videre med filmatiseringen af ‘Intet’.

 • Skriv Pierre Anthons dagbog fra den dag, hvor han forlader klassen og sætter sig op i træet.
 • Undersøg, om der nogensinde er lavet kunst eller kunstudstillinger, der minder om dyngen af betydning.
 • Skriv et vredt læserbrev som borger i byen Tæring. Her skal du både lange ud efter de unges hærværk, de fraværende forældre, skolens ansvar og kunstmærkatet. 
 • Find eksempler på gode perspektiveringstekster til ‘Intet’. Led både i romaner, noveller, fotos og film. Undersøg bl.a., hvad ‘Fluernes herre’ handler om – og hvordan bogen kan sammenlignes med ‘Intet’. ’Fluernes herre’ er også filmatiseret.  

Klip fra filmen

KLIP 1: ÅBNINGSSCENE

KLIP 2: AGNES FORESLÅR, AT DE LAVER DYNGEN AF BETYDNING

KLIP 3: KLASSENS FØRSTE BIDRAG TIL DYNGEN

KLIP 4: AGNES GIVER SINE SANDALER TIL DYNGEN

KLIP 5: OTTO VIL HAVE ELISES BROR I DYNGEN

KLIP 6: FREDERIK SKAL AFLEVERE DANNEBROG TIL DYNGEN

KLIP 7: JOHAN SKAL GIVE SIN FINGER TIL DYNGEN

KLIP 8: HUSSAIN KLIPPER HÅRET AF MARIE