Knallhart Lærer

Forside
 • Til læreren
 • Filmens handling
 • Danske opgaver
 • Deutsche aufgaben
 • Sekvensliste - sequenseprotokoll

Til læreren

”Knallhart” er et brag af en ungdomsfilm, der behandler nogle af de mangefacetterede problemstillinger, som nutidens unge konfronteres med: happy slapping, vilkårlig vold, gruppepres, ungdomsbander, dummebøder, kriminalitet og stofmisbrug. Filmen kan ses som en spændingsfilm – for sin egen skyld – eller som en skildring af, hvordan filmens hovedperson, den 15-årige Michael, udvikler sig i mødet med en rå hverdag i Berlin-forstaden Neukölln.

Undervisningsmaterialets opbygning

Nærværende materiale kan naturligvis anvendes af de respektive faglærere, og dog lægger det klart op til et tværfagligt samarbejde mellem fagene dansk, tysk og samfundsfag. Opgaverne er konciperet således, at de i videst muligt omfang dækker det udvidede tekstbegreb med lige delt vægt på mundtlige og skriftlige opgaver.

Afsnittet Filmens handling indeholder et handlingsreferat. Referatet er tænkt som en håndsrækning til såvel lærere som elever i analyse- og fortolkningsarbejdet med filmen. Det vil være en fordel for eleverne at få handlingsreferatet udleveret i kopiform, før arbejdet med filmen begynder, så de kan holde styr på handlingen.

Afsnittet Danske opgaver beskæftiger sig med Michaels møde med den barske hverdag i Neukölln. Afsnittet indeholder forskellige opgavetyper, der på hver sin måde behandler et af de berørte temaer.

Afsnittet Deutsche Aufgaben lægger op til såvel individuelt arbejde som arbejde to og to og i mindre grupper. De tyske opgaver kan med inddragelse af andet relevant materiale udgøre et emne indenfor temaer som Familie, Jung sein, Berlin, Deutschland heute, Gruppenzwang, Jugendkriminalität, Drogenabhängigkeit, usw.

God arbejdslyst. Jonna Thøisen og Simon Mosekjær

Filmens handling

Hidtil har den 15-årige Michael Polischka hovedsageligt kun oplevet det gode liv. Hans mor Miriam bor sammen med den velstillede læge Dr. Peters, og i fællesskab nyder de livet i hans villa. Den arrogante Dr. Peters er ikke videre trofast, eftersom han mener, at blondiner med “bølgende kurver” kan udskiftes, så snart der er det mindste i vejen. Under et skænderi mellem Miriam og Dr. Peters slår han op og smider Miriam og Michael på porten. Nu må mor og søn forlade den rige berlinerforstad Zehlendorf til fordel for en lejlighed i en faldefærdig ejendom i bydelen Neukölln.

Velkommen til virkeligheden: Indbyggerne i Neukölln består af et sammensurium af forskellige nationaliteter og sociale klasser, der ligesom Michael forsøger at (over)leve i bydelens rå miljø. Skolen hærges af en drengebande ledet af tyrken Erol; de terroriserer deres ofre og tvinger også Michael til at betale dummebøder.

Skræmt og ydmyget af bandens overgreb skal Michael skaffe penge for at kunne betale de pålagte dummebøder. Sammen med sine nye klassekammerater, brødrene Crille og Matze, bryder Michael ind i Dr. Peters villa, hvor de stjæler alt, de kan komme i nærheden af. Og med sin del af udbyttet vil Michael betale Erols bande, men Erol fremsætter omgående nye krav.

Optaget af at finde et “godt parti” opdager Miriam ikke, at Michael lynhurtigt er kommet ud i store problemer på den nye skole, selv ikke da politibetjenten Gerner ringer på deres hoveddør. Efter det lykkes Michael at binde Miriam en noget tyndbenet løgnehistorie på ærmet, flytter han i et par dage hen til vennerne Crille og Matze, og Miriam får plads til sin nye elsker.

“Du er nødt til at slå bandens anfører ned”, anbefaler en af Miriams elskere Michael, da han atter flytter tilbage til lejligheden. Elskeren giver Michael et stykke metalrør, der øger kraften i hans knytnæveslag. Michael begynder dermed at forsvare sig. Foran hele banden slår han ved næste møde Erol ned, men bliver selv overmandet. Erol trækker sin kniv, men inden han når at stikke Michael, blander Barut, der er narkobossen Hamals højre hånd, sig og redder Michael.

Hamal har brug for en ny kurer, helst en som Michael med et ærligt ansigt. Michael har ingen betænkeligheder og accepterer at arbejde for Hamal, da hans nye arbejde gør, at Erol og hans bande ikke længere tør røre på ham. Derefter bringer Michael hash ud til Hamals kunder. Hamal er så tilfreds med Michaels arbejde, at han kort efter lader ham bringe kokain ud til en kunde. Kunden betaler Michael 80 000 euro, som han stopper i sin rygsæk.

Med de 80 000 euro i rygsækken bliver Michael stoppet af Erol, der tager rygsækken, som han og de andre bandemedlemmer drillende kaster frem og tilbage mellem sig. Ved et uheld lander rygsækken til sidst ovenpå et forbipasserende S-tog og forsvinder ud i natten...

For Hamal bliver Michael med ét til et problem, fordi hans tegnebog med navn og adresse befinder sig i rygsækken sammen med de 80 000 euro. Følgelig forlanger Hamal et bevis på Michaels loyalitet. Senere samme nat pågriber flere af Hamals mænd Erol, som de fører ud til en øde plads. Derefter giver Hamal Michael en pistol og udfordrer ham til at skyde enten sig selv eller Erol. En af dem skal dø. Længe står Michael med pistolen i hånden foran Erol, der ligger bagbundet på den våde asfalt. Så runger ekkoet af et skud...

Danske opgaver

Happy slapping

I flere af filmens scener ser vi Erol afspille voldsoptagelser på sin mobiltelefon. Banden bruger disse optagelser som underholdning og afpresningsmiddel overfor Michael. Optagelserne er ekstremt voldelige, og Erol bevæger sig på den hårfine grænse mellem grovkornet sjov og dødsens alvor.

Happy slapping er et fænomen, hvor børn og unge overfalder tilfældige personer, mens de optager overfaldet på mobiltelefonen. Disse optagelser bliver så sendt til andre mobiler, lagt ud på nettet eller vist til kammeraterne i frikvartererne.

Happy slapping startede som et bandefænomen i Londons subkulturer, men har bredt sig til hele den vestlige verden. Vi så de første grove tilfælde af happy slapping i Danmark i starten af 2006 hvor bl.a. to drenge på 7 og 10 år blev overfaldet af to ældre drenge, da de legede på et område nær deres skole. Drengene gav den tiårige lussinger, mens den syvårige dreng fik et knæ i skridtet og et knytnæveslag i ansigtet. Imens overfaldet fandt sted, filmede de to ældre drenge det hele med deres mobiltelefon.

Et andet eksempel, fra Randers, handler om to 13-årige drenge, der blev overfaldet af tre andre drenge, to på 14 og én på 15 år. De havde forsøgt at købe lightergas på en tankstation, men var blevet afvist. De ældre drenge tvang nu de to 13-årige til at købe lightergas for sig. Derefter trak de dem hen på et nærliggende solcenter, hvor de tvang dem til at sniffe lightergassen, slog og sparkede dem, mens de optog volden på mobiltelefonen.

Disse to eksempler handler om drenge, men også piger deltager i happy slapping. I februar 2006 blev en 16-årig pige fra København varetægtsfængslet for et meget groft overfald på en jævnaldrende dreng, der ligeledes blev optaget på mobiltelefon.

Diskussionsspørgsmål

 • Hvad er motiverne bag happy slapping? Er det underholdningsværdien i optagelserne? Er det en måde at skabe sig en magtposition på? Eller...?
 • Har I set optagelser af happy slapping? Hvordan virker de på jer? Som en ganske almindelig nyhedsudsendelse? Underholdende? Uvirkelige - som en film? Som noget meget skræmmende? Eller...?
 • Hvor udbredt er fænomenet i Danmark? Kender I eksempler fra jeres by/skole? Søg evt. oplysninger på avisernes hjemmesider eller via Google, eller lav jeres egen undersøgelse med spørgeskemaer.
 • Hvordan kan man komme happy slapping til livs? Hvad kan elever, lærere, forældre, myndigheder gøre? Lav en liste over tiltag, hver af de nævnte grupper kan foretage sig.

Mobiltelefonen bruges i højere grad til mobning end til happy slapping. Det kan være nøgenbilleder fra omklædningsrummet, ondskabsfulde beskeder, etc. Nogle skoler har reageret mod dette ved helt at forbyde mobiltelefoner i skoletiden, og det er blevet diskuteret i regeringen, om Danmark skal indføre en mobbelov på linie med den, der findes i Sverige. Loven ville indebære, at ”mobbere” kan bortvises fra folkeskoler. Det ser ikke ud til, at vi får en sådan lov i denne omgang. Man mener ikke, det hjælper at sende ”problemet” videre til en anden skole, på den måde flytter man det bare; man løser det ikke.

Diskussionsspørgsmål

 • Hvor udbredt er mobilmobning i Danmark/på din skole?
 • Hvad kan man gøre for at undgå mobilmobning?
 • Ville en officiel mobbelov hjælpe? Eller er det nok at skolen har en mobbepolitik?

Dummebøder

Dummebøder har længe været kendt i de kriminelle miljøer – særligt i rockerkredse og hos deres supportgrupper. Dummebøder er i bund og grund pengeafpresning med trusler om vold ved manglende betaling. De, der giver dummebøder, finder en årsag, der kan være så banal som at gå på fortovet, eller som i filmen, at Michael er ny på skolen og forsøger at undgå Erols bande. Gerningsmanden bestemmer selv årsagen, beløbets størrelse og eventuelle renter. De rockerrelaterede dummebøder er særligt problematiske, da mange ofre og vidner pga. vedvarende trusler om vold ikke tør gå til politiet og vidne ved en evt. retssag. I Danmark er der sket et fald i antallet af rockerrelaterede dummebøder, da politiet har gjort en målrettet indsats på området, men der findes også eksempler på fænomenet blandt småkriminelle unge.

I tyske skoler i belastede områder er det ikke ualmindeligt, at mobning af yngre elever har ført til afpresning af forskellig art, det være sig mindre pengebeløb, værdigenstande, slik og cigaretter. Også på dette plan har afpresningen været understøttet af voldstrusler. Desværre har der også været eksempler på dette i Danmark.

I filmen presses Michael først til at betale 50 euro i dummebøde til Erol og hans bande, og de tager hans sko og slår og ydmyger ham i en gyde. Derudover truer Erol med at voldtage Michaels mor, hvis han ikke betaler. De følgende dage pjækker Michael fra skolen sammen med Grille og Matze, og de begår indbrud hos Dr. Peters, morens tidligere kæreste. Tilbage på skolen opsøger Michael Erol og betaler sin ”bøde”, men her får han så bare en ny på 50 euro, fordi han har betalt for sent. Erol viser Michael en optagelse af et voldeligt overfald på en anden skoleelev og lover ham, at det samme vil ske med ham, hvis han ikke betaler.

Michael skaffer pengene til den nye ”bøde” ved at sælge Dr. Peters mobiltelefon til gangsteren Hamal, men slipper ikke for det næste voldelige overfald, for Grille har fortalt Erol, at Michael har været hos politiet. Michael forsøger at forklare Erol, at politibesøget ikke har noget med ham at gøre, men Erol mener alligevel, at han vil statuere et eksempel. Han binder Michael til en stol i en parkeringskælder, putter en spand over hovedet på ham og leger blindebuk med et baseballbat. Michael får flere slag af baseballbattet, og det går op for ham, at Erol aldrig vil lade ham slippe. Derfor tager han moderens nye kærestes råd og slår fra sig, da han igen møder Erol. Erol reagerer voldsomt på Michaels slag, trækker sin kniv og skal til at stikke Michael ned, da Barut, Hamals højre hånd griber ind. Herefter er Michael under Hamals beskyttelse, og Erol tør ikke længere gøre ham noget.

Overvej og besvar følgende spørgsmål

 • Hvorfor går Michael ikke til politiet fra begyndelsen?
 • Hvilke andre steder kunne Michael evt. have henvendt sig for at få hjælp?
 • Hvordan reagerer Michaels mor, da hun opdager, at Michael er blevet overfaldet?

Diskussionsspørgsmål

 • Er det ok ikke at vidne om kriminelle pga. angst og evt. trusler om vold?
 • Hvor almindelig er brugen af dummebøder/afpresning blandt unge?
 • Hvordan stoppes brugen af dummebøder blandt unge?

Ungdomskriminalitet

Ifølge Danmarks statistik er kriminalitet mere udbredt blandt personer med en udenlandsk, ikke vestlig oprindelse, altså den gruppe der (måske ikke altid helt præcist) går under betegnelsen 2. generations indvandrere. I 2004 begik 13,9 % af alle mænd mellem 15-19 år af udenlandsk, ikke vestlig oprindelse en lovovertrædelse. Det tilsvarende tal for mænd af dansk oprindelse i samme aldersgruppe var 7,9 %. Særligt alvorligt står det til, når det drejer sig om voldskriminaliteten blandt mænd. Indekset for mænd i alle aldersgrupper var i 2004 på 163 for mænd af udenlandsk, ikke vestlig oprindelse og 93 for personer af dansk herkomst. (Befolkningen i alt = indeks 100) Der er her korrigeret for forskelle i alder og social baggrund.

Det er det samme billede, der tegner sig, når vi kigger mod vores naboland Tyskland, hvor de udenlandske børn og unge er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. I Tyskland kæmper man derudover med problemet ungdomsbander. I 2004 var der 8050 anmeldte tilfælde af bandekriminalitet, og problemet har været stigende. Antallet af lovovertrædelser generelt blandt unge har været faldende siden genforeningen i 1991, mens antallet af voldssager blandt unge har været stigende.

I Tyskland kan personer under 14 år ikke drages strafferetsligt til ansvar for deres handlinger. De er under den kriminelle lavalder. Børn og unge mellem 14 og 18 år kan straffes efter ungdomsstraffeloven, “das Jugendstrafrecht”. For unge mellem 18 og 20 år afgør retten, om de skal retsforfølges efter ungdomsstraffeloven eller straffeloven.

I Danmark er den kriminelle lavalder 15 år. Såfremt et barn under denne alder begår kriminalitet, kan vedkommende ikke straffes efter straffeloven. I stedet kan domstolen beslutte, at den kriminelle skal have pålagt sociale foranstaltninger efter reglerne i den sociale lovgivning. Sociale foranstaltninger kan fx være et program, hvor den unge skal gennemføre nogle kurser.

Er man mistænkt for at have overtrådt loven og under 18 år, skal politiet normalt underrette kommunen, så en repræsentant for de sociale myndigheder kan være til stede, når den mistænkte skal afhøres.

I sager mod unge kriminelle over 15 år dømmes disse efter straffeloven, dog kan domstolen i visse tilfælde beslutte at frafalde tiltalen, hvis den unge går med til at indgå en ungdomskontrakt. Ungdomskontrakten er en aftale mellem den unge, indehaveren af forældremyndigheden, de sociale myndigheder og politiet. I kontrakten forpligter den unge sig til at deltage i nærmere fastlagte aktiviteter.

Diskussionsspørgsmål

 • Hvorfor er der større kriminalitet blandt indvandrere end blandt danske unge?
 • I Tyskland har man udgangsforbud for unge i de sene aftentimer og om natten! Ville det være en brugbar løsning i Danmark?
 • Hvad kan politikerne, arbejdsgiverne, skolerne og du selv gøre for at mindske problemet?
 • Hvorfor er der en stigning i netop voldssager?
 • Hjælper fængselsstraf på unge kriminelle?
 • Hjælper det med mere politi på gaderne?
 • Er natteravnene, det vil sige frivillige voksne, der går rundt i nattelivet og holder øje med de unge, en brugbar løsning på vold i nattelivet?

Miljø

Michael og Miriam oplever den helt store sociale rutsjetur, da de flytter fra det fashionable forstadskvarter Zehlendorf til det barske miljø i Neukölln. Her flytter de ind i en lejlighed i et socialt boligbyggeri, hvor væggene er så tynde, at man ud over sin egen elendighed også får naboens med i købet.

Området Neukölln er et af de mest belastede miljøer i Berlin. Det er præget af bandekriminalitet, vold og arbejdsløshed. Hver anden elev i områdets skoler har indvandrerbaggrund, og ser man alene på den nordlige del af Neukölln er det tre ud af fire. Skolerne slås med problemer som manglende disciplin, omfattende pjækkerier, fravær, manglende respekt, desillusion, etc.

Diskussionsspørgsmål

 • Beskriv miljøet i Neukölln, som det fremstår i filmen.
 • Hvordan er forholdene på Michaels nye skole?
 • Findes der i Danmark områder med lignende problemstillinger?
 • Hvorfor bliver indvandrere ofte marginaliserede i den vestlige verden?
 • Hvilke fremtidsmuligheder har et menneske, der er vokset op i et miljø som Neukölln?
 • Sammenlign undervisningssituationen i filmen med jeres egne erfaringer.

Etik og moral

Etik og Moral anvendes ofte som synonymer, hvilket grundlæggende set er korrekt; men i århundreder har man skelnet mellem de to begreber.

Moral betyder “skik” eller “brug”, mens etik betyder “manér” eller “sædvane”.

Vi bruger etik, når vi taler om de grundlæggende regler for vores opførsel, hvorimod moral bruges, når vi taler om den konkrete opførsel.

Moral er altså anvendt etik.

Problemstillinger

Knallhart er ikke kun et miljøstudie. Filmens hovedtemaer er holdninger, ansvar, menneskesyn, værdighed og overlevelse. Vi møder repræsentanter fra flere kulturer og sociale klasser.

Uden selv at være voldeligt anlagt bliver den 15-årige Michael offer for vilkårlig og meningsløs vold. Og for at overleve i et af Berlins hårdere kvarterer griber han selv til vold i sin søgen efter respekt og anerkendelse i det kriminelle miljø, han er blevet involveret i. Filmens højdepunkt er uden tvivl næstsidste scene, hvor Michael bliver stillet over for valget mellem at dræbe Erol eller selv at dø. For sent indser Michael, hvad han har rodet sig ind i, og at han i denne desperate situation er tvunget til at betale en høj pris for Hamals tilgivelse.

Miriam er ikke nogen typisk enlig mor, der arbejder hårdt for dagen og vejen. Hun er en livsnyder, der ønsker at få det bedste ud af tilværelsen uden den helt store indsats. Gravid som 15-årig har hun siden skabt sig en noget usikker tilværelse for sig selv og sin søn ved selv at udnytte og lade sig udnytte af rige mænd. Miriams selvværd ligger alene i hendes krop og udseende, som er hendes eneste aktiv. At Miriam har grænser, ser vi, da hun er på date med en mand. De taler om, hvad de har skrevet i deres datingprofiler. Manden er ikke interesseret i en kvinde med børn og lægger ikke skjul på, at hans motiver kun er seksuelle. Her forlader Miriam caféen. Politimanden – den meget reelle Herr Gerner – er meget interesseret i Miriam, og kunne sikkert være et godt bud på et normalt trygt familieforhold, men hun fatter ingen interesse for ham.

Hamal er Neuköllns svar på Godfather. Inden han ansætter Michael som kurer, præsenterer han ham for sin familie. Det er først efter bedstemoderens blåstempling af Michael som en dreng med et ærligt ansigt, at han ansætter ham som kurer. Familie og loyalitet er vigtige værdier for Hamal, og så længe Michael lever op til Hamals tillid, kan han nyde godt af hans beskyttelse og velvilje. Da der sås tvivl om Michaels loyalitet, kommer Hamals anderledes barske sider op til overfladen.

Ved første blik virker Barut, der er Hamals højre hånd, som en fornuftig og forstående person, men ved nærmere eftersyn opdager vi, at han i virkeligheden er en koldblodig forbryder. Han minder om en råstærk inkarnation af en italiensk mafioso. Hans lidenskab er hestevæddeløb, og når bare han har tid og penge til at spille på hestene, virker han fornøjet.

Den unge tyrk Erol synes kun at kende til vold. Sammen med sin bande terroriserer han andre unge i og omkring skolen. Privat har Erol dog helt andre problemer at kæmpe med. Han er trods sin unge alder far til to små børn, og hans fremtidsudsigter er mere eller mindre trøstesløse, eftersom armod og arbejdsløshed er en del af dagligdagen for hovedparten af kvarterets beboere. Hamal fortæller Michael, at selv Erols familie har vendt ham ryggen, og det på trods af, at han er den ældste søn. Dette marginaliserer ham i indvandrermiljøet.

Diskussionsspørgsmål

 • Hvilke holdninger til kriminalitet, vold og stoffer kommer til udtryk i filmen?
 • Hvilke moralbegreber møder vi?
 • Hvad betyder ære og værdighed for de forskellige hovedpersoner? Hvordan kommer det til udtryk i deres handlinger og udtalelser?
 • Diskutér forskellene mellem Hamals og Erols familieforhold, og hvad det fortæller os om deres værdibegreber.
 • Hvad er forskellen på Hamals og Erols menneskesyn? Og hvordan kommer det til udtryk i deres handlinger og holdninger?
 • Hvem er den farligste af de to centrale kriminelle i filmen – Erol eller Hamal? Og hvorfor?

Et essay om etik og moral

Ordet essay, der stammer fra fransk, betyder “forsøg” eller “udkast”.

I et essay forsøger forfatteren, i dette tilfælde dig, at belyse emnet på en personlig måde. Du må gerne diskutere med dig selv, når du fremlægger dine argumenter for og imod og afprøver forskellige løsninger. Sproget skal være dit eget, det behøver altså ikke være fint eller højtideligt, når blot du forsøger at gøre dig umage med at begrunde og dokumentere dine argumenter og modargumenter.

Skriv et essay

På baggrund af ovenstående diskussionsspørgsmål og overvejelser skal du skrive et essay om etik og moral.

Et essay er delt i tre hoveddele; indledning, brødtekst og konklusion.

Indledning
I din indledning præsenterer du læseren for en række af filmens hovedpointer, med hovedvægten på den eller de pointer, der har inspireret dig.

Brødtekst
I din egen tekst skal du reflektere over det problem/de temaer/synspunkter mv., som du tidligere har trukket frem fra filmen. I essayet skal du demonstrere selvstændig tænkning, og du skal sørge for at begrunde dine synspunkter og dokumentere dine iagttagelser

Konklusion
I din konklusion fokuserer du så på resultatet af din undersøgelse af emnet/temaet, som det kommer til udtryk i dit essay, og du gør dig overvejelser i relation til de tanker, du startede ud med.

Har din undersøgelse/refleksion:

 • bekræftet de hovedtanker/påstande, som var dit afsæt?nuanceret dine synspunkter eller føjet nyt til?
 • sat spørgsmålstegn ved ét eller flere af dine synspunkterne?
 • rejst nye spørgsmål, som kræver nye undersøgelser og nye svar?

Deutsche aufgaben

Lies die Filmrezension von ”Knallhart”

Drama
Deutschland 2006
Regie: Detlev Buck
Schauspieler: David Kross, Jenny Elvers-Elbertzhagen, Jan Henrik Stahlberg, Erhan Emre, Oktay Özdemir, Kida Khodr.

Michael Polischka wohnt zusammen mit seiner Mutter Miriam und ihrem reichen Liebhaber Dr. Peters in Zehlendorf – einem fashionablen Vorort von Berlin. Nach einem Streit zwischen der Mutter und ihrem Liebhaber, werden sie und Michael rausgeworfen – und das an Michaels Geburtstag. Michael und Miriam erleben jetzt einen großen sozialen Abstieg, als sie in eine Wohnung im rauen Neukölln ziehen müssen.

Während die Mutter mit neuen Liebhabern beschäftigt ist, wird Michaels Leben zur wahren Hölle. In der Schule regiert Erol und seine Bande, und Michael wird sofort als Opfer ausgewählt. Sie schlagen ihn, erpressen ihn, demütigen ihn, und zeigen ihm die Szenen von ihren letzten Gewalttaten auf dem Handy.

Michael wehrt sich aber, er will nicht mehr das Opfer sein. Sein ehrliches Gesicht beschafft ihm einen Job als Drogenkurier bei dem Afgahner Hamal, er verdient dabei ganz gut, und jetzt ist er vor Erol und seiner Bande sicher.

Michael hat eine Lieferung von 80.000 Euro gemacht, und ist auf dem Weg zu Hamal als Erol ihm den Geldrucksack entreißt. Der Rucksack landet auf einem S- Bahnwaggon und verschwindet in die Nacht. Vor Hamal muss Michael jetzt seine Loyalität beweisen, aber um Geld geht es nicht mehr...

Detlev Buck liefert in diesem Film ein beeindruckendes und glaubhaftes Porträt von Berlins Problemstadtteil Neukölln. Die Themen des Films – Gewalt und Demütigungen unter Jugendlichen, Drogen und Kriminalität, Opfer und Täter – sind alle schon gut bekannt. Aber Buck hat diese Realitäten aus unserer Welt wieder aktuell gemacht, so dass man 92 Minuten lang nicht die Augen davon wenden kann, und nachher in Gedanken versetzt ist.

Bewertung: * * * *

Beantworte folgende Fragen

 • Hast du einen positiven oder negativen Eindruck vom Film bekommen?
 • Was erwartest du von der Handlung?

Filmanalyse

 • Mache eine Liste von den Hauptpersonen.
 • Wann und wo spielt der Film?
 • Zu welchem Genre gehört der Film?
 • Was sind die Themen des Films?
 • Welche Botschaft hat der Film?
 • Schreibe ein Resümee von der Handlung und zeichne eine Spannungskurve.
 • Was hast du von der deutschen Gesellschaft Neues gelernt?
 • Schreibe deine persönliche Bewertung des Films. Was war gut, und was war schlecht?

Mündliche Aufgaben

Allein

Mache eine Zusammenfassung vor deiner Klasse (worin du u.a. diese Fragen beantwortest)

 • Was passiert in Michaels neuerKlasse?
 • Wie verhalten sich die Schüler und Schülerinnen?
 • Wie verhalten sich die Lehrer und Lehrerinnen?
 • Wie passt sich Michael in die neue Klasse ein?
 • Welche Probleme bekommt Michael mit den anderen Schülern?
 • Wie erlebst du Erol und seine Gang? Warum sucht Erol gerade Michael als Opfer aus?

Zu zweit

Michael und seine Mutter

 • Diskutiere wie ihr Michael am Anfang des Filmes erlebt?
 • In welchem Milieu lebt er mit seiner Mutter in Zehlendorf?
 • Wie ist das Milieu in dem Berlinerstadtteil Neukölln?
 • Warum ziehen Michael und seine Mutter um?
 • Welchen Lebensstil hat Michaels Mutter?

Ein Rollenspiel

Lest das Manuskript und verteilt die Rollen zwischen euch. Schreibt danach Repliken für ein Gespräch zwischen Miriam und Michael. Übt die Repliken, und führt das Rollenspiel vor der Klasse auf.

A: Michael
Du hast gerade die ganze Geschichte dem Polizeibeamten Herr Gerner gestanden, und deine Mutter ist auf das Polizeirevier gekommen. Du musst ihr jetzt erzählen, was passiert ist und versuchen zu erklären, warum du es getan hast. Du bist am Anfang wütend auf sie, weil du ihr vorwirfst ihr eigenes Leben zu leben, und nicht die Verantwortung für euer Schicksal übernommen zu haben. Sie sollte deiner Meinung nach versucht haben einen Job zu finden, anstatt ihr Glück bei reichen Männern zu finden. Du findest, dass sie faul ist, und endlich erwachsen werden solle. Du bereust aber auch, dass du ihr Nichts erzählt hast, und versprichst ihr keine Geheimnisse mehr zu haben. Du versprichst ihr auch dich in der Zukunft von einer kriminellen Laufbahn fernzuhalten.

B: Miriam
Der Polizeibeamte Herr Gerner hat dich angerufen. Dein Sohn hat gerade einen Mord gestanden. Du bist entsetzt, als du im Polizeirevier ankommst. Du hast gewusst, dass dein Sohn Probleme in der Schule gehabt hat, aber du hast gedacht, dass er veranvortungsbewusst wäre und, dass alle Probleme sich lösen würden, wenn ihr aus Neukölln wegziehen würdet. Du hast eigentlich gedacht, dass es besser ginge, weil Michael einen Job bekommen hatte, und er war ja auch fröhlicher geworden. Und jetzt gerade, als Herr Gerner euch eine neue Wohnung beschafft hatte, und alles besser werden würde, da passiert dies. Du hast ein schlechtes Gewissen, und versprichst Michael jetzt ein ganz neues Leben anzufangen mit einer Ausbildung und einer Arbeit.

In einer Gruppe

Gruppendiskussion

 • Diskutiert in der Gruppe, warum Michael eine kriminelle Laufbahn gewählt hat?
 • Welche Motive hat er dafür die Kriminalität zu wählen?
 • Hat er andere Möglichkeiten gehabt?
 • Wann war die Chance die anderen Möglichkeiten zu benutzen verpasst?
 • Warum hat er diese Chance nicht benutzt?
 • Warum wird Michael Drogenkurier?
 • Welche Bedeutung bekommt Hamal für Michael?
 • Wie verändern sich Michaels Selbstwertgefühl und sein Status nach seinem Einsteig ins Drogengeschäft?
 • Wann hört Michael auf Opfer zu sein?
 • Wann wird er der Täter?

Mache eine Zusammenfassung als Ausgangspunkt für eine Klassendiskussion
Wählt eines von den Themen: Drogenprobleme oder Gruppenzwang? 

 • Findet Informationen über das Thema und macht die Zusammenfassung vor der Klasse.
 • Diskutiert in der Klasse eure Meinungen.

Macht ein interviews
Ihr sollt ein Interview mit Miriam, Michael oder Herr Gerner machen.

 • Wählt eine von den Personen aus und bereitet Fragen vor, die ihr stellen wollt.
 • Überlege was das Ziel mit dem Interview sein soll.
 • Macht eine Aufnahme vom Interview auf Tonband.

Schriftliche Aufgaben

Allein

Mache eine Rezension von Knallhart
In der Rezension sollst du außer einer kurzen Einführung in den Film dem Leser unparteiische Informationen über den Film geben. Danach sollst du deine persönliche Meinung weitergeben, worin du mitdenkst, was dir am besten und am wenigsten gefallen hat. Erinnere dich, dass du immer deine Kritik – gut oder schlecht – begründen sollst.

Schreibe einen Artikel über Jugendkriminalität

Du sollst hier einen Artikel über Jugendkriminalität in Deutschland schreiben. Suche im Internet nach Kriminalstatistik von Jugendlichen Tätern in Deutschland. (Siehe eventuell Seite 7) Wie viele Personen haben im Durchschnitt eine kriminelle Handlung gemacht vor ihrem 18-jährigen Geburtstag? Welche Motive kann ein junger Mensch dafür haben eine kriminelle Laufbahn zu wählen?

Schreibe einen Brief von Michael an Ashkem, der Mutter Erols Kinder

Du bist Michael. Im Jugendgefängnis. Zwei Jahre nach dem Mord an Erol, schreibst du einen Brief an Ashkem, der Mutter Erols Kinder, worin du erklärst, warum du ihn erschossen hast. Wie du dich gefühlt hast, und warum du jetzt diesen Brief schreibst.

Personenbeschreibung: Wähle eine von den Hauptpersonen aus dem Film und mache eine Personenbeschreibung. Die Personenbeschreibung soll folgende Punkte beinhalten:

- Name und Alter
- Aussehen
- Persönlichkeit
- Beispiele von Szenen wo die Persönlichkeit der Person zuvorkommt ???
- Deine persönliche Meinung von der Person

Ein Datingprofil

Miriam sucht einen reichen Mann auf den Internet. Sie hat dafür ein Datingprofil gemacht. Du sollst jetzt ihr Datingprofil schreiben. Folgende Punkte können dir dabei behilflich sein:
- Name und Alter
- Aussehen
- Beruf und Ausbildung
- Interessen
- Sie sucht...

In einer Gruppe

Schreibe ein neues Ende der Geschichte

Der Film endet damit, dass Miriam Michael auf dem Polizeirevier abholt. Wie, glaubst du, geht die Geschichte weiter?

 • Wird Michael ins Gefängnis kommen? Oder schafft er es ohne Strafe davonzukommen?
 • Wie sieht die Zukunft für die kleine Familie aus?
 • Wird die Mutter ein neues Leben anfangen? Vielleicht mit Herrn Gerner zusammen?
 • Oder findet sie einen neuen reichen Liebhaber?
 • Wird Michael eine vernünftige Zukunft haben? Oder wird er im kriminellen Milieu stecken bleiben?
 • Besprecht die Fragen in der Gruppe, und schreibt das neue Ende.

Ein Drehbuch
(Bevor ihr diese Aufgabe anfangt, guckt euch mal das Sequenzprotokoll über den Inhalt des Filmes an).

 • Wählt eine Szene aus dem Film aus.
 • Macht eine Liste von den Schauspielern.
 • Schreibt die Repliken auf – gebraucht eure eigenen Wörter.
 • Macht Bühnenanweisungen für die Schauspieler – so dass alle wissen, wie sie die Szene spielen sollen.
 • Verteilt die Rollen unter euch
 • Übt die Szene, und tragt sie vor der Klasse auf

Sprachübungen

Verben

Der folgende Text ist ein Auszug von Michaels Tagebuch. Du sollst die fehlende Verben in Präteritum oder Präsens beugen und sie in den Text einfügen.

Montag. der 3. Juni 2006

Es __________________ (sein) heute ein echt beschissener Tag. Ich _____________ (fangen) in der neuen Schule an. Es_____________(sein) ein echtes Chaos dort. Keiner __________(haben) irgendwelches Interesse daran etwas zu lernen. Ich _____________(haben) zwei Jungs kennengelernt – Grille und Matze. Sie ___________(kommen) aus Russland. Ihr Vater _________(sein) Fernfahrer, und sie ___________(sein) daher oft alleine Zuhause. Was sie dann so ______________(machen) kann man sich ja denken.
Nach der Schule _______________(werden) ich von Erol und seiner Bande überfallen. Sie __________(sein) absolute Psychopathen.
Sie_______________(haben) mir eine blutige Nase gegeben und 50 Euro Schutzgeld verlangt. Meine Schuhe _______________(haben) sie auch geklaut. Zum Glück _______________(haben) mich Grille ein par Schuhe und ein fast sauberes T-shirt geliehen. Wie ich das Geld beschaffen___________ (werden), _____________(wissen) ich auch nicht. Mutter ________________(können) ich ja davon nichts erzählen. Sie _______________(denken) nur daran einen neuen reichen Partner (Penner betyder nærmest hjemløs) zu finden, und Geld ___________(haben) sie keins.
Das ___________(sein) Alles wie ein böser Traum, von dem man nie ______________(aufwachen)

Wähle jetzt einen andren Tag in Michaels Leben und schreibe sein Tagebuch. Überlege dabei folgendes:

Was passiert an diesem Tag?
Mit wem ist Michael zusammen? Welche Eindrücke machen die Geschehnisse auf ihn?
Was fühlt er? W
elche Träume hat er?

Adjektive

Der folgende Text ist eine Beschreibung von Michaels und Miriams neuer Wohnung. Es fehlen aber die Adjektive. Finde passende Adjektive in der Textbox, beuge sie, und füge sie in den Text ein.

Die_____________ Wohnung ist sehr viel ________________ als das ______________ Haus in Zehlendorf. Die Wände sind so_____________, dass man alles von nebenan hören kann. Es gibt fast keine Möbel nur zwei _______________ Matratzen. Die Küche ist_____________ mit _____________ Tapete, und hier gibt es auch eine __________ aber auch ________________ Duschkabine. Das Treppenhaus ist_____________, und es hängt ein _____________ Geruch in der luft. Der Hof ist voll von_____________ Sachen, die niemand mehr will, und die Kinder, die dort spielen, haben einen ___________ Ausdruck im Gesicht.

hoffnungslos   groß Klein    dünn    ekelhaft klein

schön   alt   neu   dreckig   durchsichtig   fleckig 

Die Beschreibung von der Wohnung in Neukölln ist sehr negativ. Du sollst jetzt eine positive Beschreibung von dem Haus in Zehlendorf machen. Du kannst dafür Adjektive aus der Textbox unten auswählen, oder selbst welche finden.

schön    groß    traumhaft    gepflegt    luxuriös    bequem    hell

teuer    still    gut    fantastisch    warm    gemütlich    reich 

Multiple Choice Aufgabe

 • Warum verlassen Michael und seine Mutter Zehlendorf?
  a. Die Mutter hat sich in einen anderen Mann verliebt. *
  b. Sie werden von Klaus, Dr. Peters, rausgeworfen.
  c. Die Mutter soll eine neue Arbeit in Berlin anfangen.
 • Was passiert, als Michael das erste Mal von Erol und seiner Bande überfallen wird?
  a. Erol schlägt ihn, nimmt seine Schuhe, und gibt ihm eine Geldstrafe von 50 Euro.
  b. Erol schlägt ihn, und nimmt sein Handy.
  c. Erol will Michael zu einem Einbruch bei Dr. Peters zwingen.
 • Wie sind die Familienverhältnisse von Erol?
  a. Er wohnt mit seinen Eltern und Geschwistern in einer kleinen Wohnung.
  b. Er ist elternlos und wohnt in einer Jugendherberge.
  c. Er wohnt mit seinen zwei kleinen Kindern und seiner Freundin, Ashkem zusammen.
 • Was passiert mit den 100 Euro, die Michael von Dr. Peters gestohlen hat?
  a. Er gibt sie Erol und seiner Bande.
  b. Er kauft neue Schuhe, und schmeißt eine Party mit Grille und Matze.
  c. Reiner, der neue Freund der Mutter, findet das Geld unter die Matratze und klaut es.
 • Wer ist Kapitän Nemo?
  a. Ein krimineller Pfandleiher
  b. Der Onkel von Matze und Grille.
  c. Ein Freund von Michaels Mutter.
 • Welche Nationalität hat Hamal?
  a. Italiener.
  b. Spanier.
  c. Afghane.
 • Wie versucht die Mutter ihre Verhältnisse zu verbessern?
  a. Sie fängt eine Ausbildung als Frisöse an.
  b. Sie sucht einen reicher Liebhaber durch Dating.
  c. Sie sucht einen Job als Sekretärin bei der Polizei.
 • Was will der Polizist, Herr Gerner, bei Michael und seiner Mutter?
  a. Er will mit der Mutter ausgehen.
  b. Er will Michael verhaften.
  c. Er will ihre Fingerabdrücke haben.
 • Als Michael das zweite Mal überfallen wird, bekommt er einen Ratschlag von Hotte, dem neuen Freund der Mutter.
  a. Er soll zuerst schlagen, wenn er Erol und seine Bande das nächste Mal trifft.
  b. Er soll zur Polizei gehen.
  c. Er soll mit seinem Lehrer darüber reden, so dass Erol aus der Schule fliegt.
 • Warum hilft Barut Michael, als Erol ihm mit dem Messer droht?
  a. Er kennt Erols Eltern und will verhindern, dass er etwas Dummes macht.
  b. Er ist gegen Gewalt, und arbeitet dafür, dass die Gegend sicherer wird.
  c. Er will Michael als Drogenkurier benutzen.
 • Warum akzeptiert Michael Hamals Angebot?
  a. Er kann viel Geld verdienen.
  b. Er kann billige Drogen bekommen.
  c. Nur so kann er den Überfällen von Erol und seiner Bande entgehen.
 • Warum will Michael nicht länger mit Grille und Matze zusammen sein?
  a. Weil er jetzt neue wichtigere Freunde wie Hamal und Barut gefunden hat.
  b. Weil Grille Erol erzählt hat, dass Michael bei der Polizei war.
  c. Weil seine Mutter rausgefunden hat, dass sie den Einbruch bei Dr. Peters zusammen gemacht haben.
 • Wie alt ist Michael?
  a. Er ist 14 Jahre alt.
  b. Er ist 15 Jahre alt.
  c. Er ist 16 Jahre alt.
 • Warum nimmt Michael die U-Bahn mit 80.000 Euro in der Tasche?
  a. Er kann kein Taxi bekommen.
  b. Er will die 50 Euro, die ihm Hamal gegeben hat, sparen.
  c. Er hat kein Geld für das Taxi.
 • Wie verliert Michael die 80.000 Euro?
  a. Erol klaut das Geld von ihm.
  b. Er vergisst die Tasche in der U-Bahn.
  c. Erol schmeißt das Geld auf einen U-Bahnwagen.
 • Was ist das größte Problem für Hamal?
  a. Michael hat sein Portemonnaie mit Namen und Adresse in der Tasche gehabt.
  b. Er hat sein ganzes Geld dabei verloren.
  c. Er kann Michael nicht mehr vertrauen.
 • Warum erschießt Michael Erol?
  a. Er wird dazu gezwungen.
  b. Er will sich für die Überfälle rächen.
  c. Er fürchtet neue Überfälle, und sieht es als Selbstverteidigung.

Sekvensliste - sequenseprotokoll

Szene 1
Michael läuft durch Neukölln. Auf der Polizei-wache wartet er auf den Polizisten Gerber. Als dieser Michaels blutbefleckten Turnschuh sieht, will er alles über die Ereignisse der letzten Tage hören.

Szene 2
Miriam liegt rauchend im Bad. Dr. Peters ärgert sich über diesen Anblick. Sie streiten, und er wirft Miriam und Michael aus seiner Villa. – In der neuen Wohnung in Neukölln sehen beide aus dem Fenster auf einen engen Hinterhof und wählen ihre Zimmer aus. 

Szene 3 
Michael betritt seine neue Klasse. Der Lehrer stellt ihn vor. Als Michael sich am Unterricht beteiligt, erntet er Spott. Auf dem Schulhof lernt er Crille und Matze kennen. Crille zeigt ihm eine scharfe Patrone, die er von seinem Vater hat.

Szene 4
Miriam holt Essen in einem China-Imbiss. Sie flirtet mit einem jungen Mann.

Szene 5
Im Treppenhaus der Schule läuft Michael Erols Gang in die Quere und wird angepöbelt. Crille warnt ihn, sich nicht anzulegen. Auf dem Nachhauseweg verprügelt die Gang Michael und nimmt ihm 50 Euro, seine Turnschuhe und sein Handy ab. Michael bleibt blutend zurück. Eine Klassenkameradin tröstet und verarztet ihn. – Michael kommt am Balkon seiner Freunde vorbei. Er leiht sich saubere Kleidung, damit seine Mutter von der Prügelei nichts bemerkt. Crille lädt ihn ein, zu ihnen zu ziehen, solange ihr Vater unterwegs ist. – Michael erzählt Miriam, dass er bei Crille wohnen möchte. Miriam will seine Wohnungsschlüssel für ihren neuen Liebhaber. – Crille, Matze und Michael kaufen Bier.

Szene 6
Erol steht mit Einkaufstüten vor einem Wohnblock aus den 70ern und möchte, dass seine Freundin ihm die Schlüssel herunterwirft. Sie ist beleidigt, da er sich seit Tagen nicht hat blicken lassen. Sie beschimpfen sich lautstark, dann lässt sie ihn doch ins Haus.

Szene 7
In Crilles Wohnung trinken die Freunde Bier. Michael erzählt von Dr. Peters’ Villa. In der Nacht brechen sie in die Villa ein. Auf einem Parkplatz sichten sie die Beute. Matze hat Medikamente, die er als Valium verkaufen will, Crille zwei Bilder und einen Dolch, den er Michael schenkt. Michael hat ein Handy und eine Kreditkarte gestohlen. An einem Bankautomaten heben sie damit 500 Euro ab. Zuhause versteckt Michael die Beute unter seiner Matratze.

Szene 8
Als Michael am nächsten Morgen frühstückt, läuft Miriams neuer Liebhaber, ein Künstler, nackt durch die Küche. – In der Schule gibt Michael Erol 50 Euro. Erol zeigt ihm eine mit dem Handy gefilmte Prügelszene. So werde es ihm auch ergehen, wenn er nicht weitere 50 Euro bezahle.

Szene 9
Zuhause bemerkt Michael, dass ihm der Künstler die 100 Euro gestohlen hat. Michael klingelt bei Crille, dessen Vater ihn davonjagt. Die im Hof sitzenden Brüder tragen Blessuren von den Schlägen des Vaters. Sie wollen ihr Diebesgut verhökern. Crille und Michael betreten einen Trödelladen. Für ihre Beute bekommen sie 300 Euro. Uninteressiert am Handy schickt der Pfandleiher die beiden zu Hamal. Die Jungen betreten einen Friseurladen, wo Hamal rasiert wird. Er lässt Michael auszahlen und verschwindet mit seinem Handlanger Barut.

Szene 10
Miriam stöckelt an einem Laden vorbei und begegnet Simone, der neuen Flamme von Dr. Peters. Miriam starrt in einem Café ratlos vor sich hin. Zuhause wälzt sie sich weinend im Bett. Es klingelt, Polizist Gerber untersucht den Einbruch bei Dr. Peters. Von ihr beeindruckt, nimmt er Miriam Fingerabdrücke ab.

Szene 11
Michael verlässt die U-Bahn. An der Treppe steht ein Mann allein mit einem Kinderwagen. Als Michael helfen will, erkennt er, dass es Erol ist. Sie tragen Erols Zwillinge die Stufen hoch und wechseln schweigend Blicke.

Szene 12
Michael kommt mit Crille nach Hause. Miriam berichtet von Gerbers Besuch. Die beiden stellen sich dumm. Am nächsten Tag lässt Michael seine Fingerabdrücke in der Polizeiwache abnehmen. Auf dem Weg stellt ihn Erols Gang, von der er gewarnt wird, zur Polizei zu gehen. Im Parkhaus fesseln die Gangmitglieder ihn an einen Stuhl und setzen ihm einen Blecheimer auf den Kopf. Erol verbindet sich die Augen und nimmt einen Baseballschläger. Nachdem er einige Autos demoliert hat, steht Erol vor Michael und schlägt zu. Michael kippt vom Stuhl. Zuhause betrachtet Michael seine Wunden. Miriams neuer Liebhaber gibt ihm ein Stück Metallrohr. Es verleihe seinen Schlägen die zehnfache Kraft. Miriam tritt hinzu. Erstmals gesteht Michael ihr, dass er Probleme habe.

Szene 13
Hamal erfährt, dass einer seiner Kuriere verhaftet wurde. – Michael und die Brüder begegnen Erols Gang. Michael greift nach seinem Eisenrohr und schlägt Erol nieder. Wütend stürzt sich die Gang auf ihn. Barut naht mit seinen Kumpanen und stoppt sie. Von nun an dürfe keiner mehr Michael anrühren. Hamal nimmt Michael im Auto mit, fragt ihn aus und lädt ihn zum Essen bei seiner Familie ein. Michael fühlt sich geehrt. Zurück im Auto fragt Hamal, ob Michael für ihn arbeiten wolle. Dieser willigt bereitwillig ein. Barut erklärt ihm seine neuen Aufgaben.

Szene 14
Michael wird zum Schuldirektor zitiert, wo ihn Polizist Gerber erwartet. Erol habe ihn angezeigt. Gerber nimmt ihn für ein Protokoll mit zur Wache. Unterwegs fragt er ihn nach Miriam aus. Selbstbewusst läuft Michael eine Straße entlang und betritt ein Wettbüro. Dort setzt Barut auf Pferde. Er gibt Michael einen neuen Auftrag. Michael trifft den Kunden und liefert Hamal das Geld.

Szene 15
Zuhause fragt Miriam ihren Sohn nach seinem Job. Er sagt, er würde Teppiche schleppen. Miriam schickt ihn in die Küche. Auf dem Tisch liegt Dr. Peters Dolch. Sie streiten. Miriam verbietet ihm den weiteren Umgang mit Crille und Matze. Michael bleibt stur und will wissen, wie sie sich und ihn aus ihrer derzeitigen Lebenssituation herauszuholen gedenke.

Szene 16
Straßenszenen. Michael trifft seine Freunde. Erols Gang treibt sich in der Nähe herum. Crille pöbelt sie an. Michael schlägt ihn und erklärt, er solle Erol nie wieder provozieren. Crille würde gern auch als Kurier arbeiten, aber Michael meint, dafür fehle es ihm an Ernst. Michael geht.

Szene 17
Auf der Straße trifft Erol Hamals Cousin. Als dieser keine Drogen für ihn hat, schlägt Erol ihn nieder. – Michael läuft mit Kopfhörern durch die Straßen.

Szene 18
Miriam fährt Taxi. Während einem Date in einem Autosalon begreift Miriam schnell, dass es dem Mann nur um Sex geht, und verschwindet.

Szene 19
Barut steht vor der Kasse des Wettbüros und erteilt Michael einen neuen Auftrag.

Szene 20
Als Miriam nach Hause kommt, sitzt Gerber vor der Wohnungstür. Er bietet ihr eine neue Wohnung an, die er vermitteln kann.

Szene 21
Michael läuft mit einem Ball unter dem Arm durch einen Park. Sein Kunde will die ausgehändigte Ware nicht bezahlen. Plötzlich stürmen Polizisten die Anlage. Der Kunde wirft das Rauschgift weg, Michael zieht es aus dem Gebüsch und versteckt es wieder in seinem aufgeschlitzten Fußball. Unbehelligt geht er zum Wettbüro und berichtet Barut den Vorfall.

Szene 22
Gerber holt Miriam zur Wohnungsbesichtigung ab. Michael sitzt mit seiner Klassenkameradin am Landwehrkanal, als ihn Barut anruft. Er muss gehen. Hamal will ihn mit Kokain-Deals beauftragen. Michael stimmt zu. Michael liefert das Kokain in eine chaotische Wohngemeinschaft. Nach Prüfung des Stoffs erhält er 80.000 Euro. Der Kunde will ihm ein Taxi rufen, Michael lehnt ab und verstaut das Geld in seinem Rucksack. Da kein Taxi hält, geht Michael zur S-Bahn. Auf der Überführung steht Erols Gang und pöbelt ihn an; einer greift sich den Rucksack und wirft ihn hinunter. Er landet auf dem Dach einer davonfahrenden S-Bahn.

Szene 23
Michael beichtet Hamal den Vorfall. Dieser ist wütend, da der Rucksack durch Michaels Geldbörse identifizierbar ist. Weinend will Michael jeden Cent zurückzahlen. Hamal geht es weniger um das Geld als um eine Geste.

Szene 24
Nachts fährt Hamal mit Michael unter eine Brücke. Aus einem anderen Wagen zerren seine Männer Erol heraus. Barut reicht Michael eine Plastiktüte mit einem Revolver. Er soll wahlweise sich oder Erol erschießen. Michael zögert lange, dann fällt ein Schuss. Hamal bittet Michael in seinen Wagen. Dieser lehnt ab. Die Wagen fahren ohne ihn weg. Michael deckt den toten Erol mit seiner Jacke zu.

Szene 25
Michael sitzt auf der Wache in einer Zelle. Er blickt auf seinen blutbefleckten Turnschuh. Miriam kommt herein und umarmt ihn. Sie verlassen den Raum.