Kortfilm i dansk som andetsprog Lærer

Forside
 • Målgruppe
 • Min far er bokser
  • Om lærervejledningerne
  • Afsnit 1 – lærervejledning
  • Afsnit 2 – lærervejledning
  • Afsnit 3 – lærervejledning
  • Afsnit 4 – lærervejledning
  • Afsnit 5 – lærervejledning
 • To kvinder
  • Om lærervejledningerne
  • Afsnit 1 – lærervejledning
  • Afsnit 2 – lærervejledning
  • Afsnit 3 – lærervejledning
  • Afsnit 4 – lærervejledning
  • Afsnit 5 – lærervejledning
 • Småpenge
  • Om lærervejledningerne
  • Afsnit 1 – lærervejledning
  • Afsnit 2 – lærervejledning
  • Afsnit 3 – lærervejledning
  • Afsnit 4 – lærervejledning

Målgruppe

Målgruppen er kursister på Danskuddannelse 1, modul 3-6 (kursister med ingen eller meget lidt skolebaggrund fra deres hjemland), men materialet kan med fordel tænkes til Danskuddannelse 2, modul 2-4. Materialet henvender sig til lærere og kursister på Danskuddannelse 1 og 2 på sprogcentre, men kan også bruges i andre undervisningssammenhænge, hvor der er fokus på mundtlighed.

Min far er bokser

Credits

Titel: Min far er bokser
Land og år: Danmark 2004
Instruktion: Morten Giese
Længde: 25 min.

Handlingsreferat

Stefan har ikke set sin far i flere år. Han ved kun, at faren er bokser og rejser rundt i verden. Stefan bokser ligesom sin far og savner ham meget. Da Stefan ikke får den sædvanlige gave fra faren på sin 10-års fødselsdag, bestemmer han sig for at opsøge ham. Med sin 5-årige lillebror Tobias på slæb, begiver han sig af sted ud i byen. Drengene finder deres far, som er kok på et hotel og slet ikke ligner en bokser. Mødet med ham bliver ikke, som Stefan havde forestillet sig. Faren vil give Stefan penge i fødselsdagsgave, men dem vil Stefan ikke tage imod. I stedet for begynder Stefan at bokse/slås med sin far. Tobias er også med i slagsmålet, og til sidst ligger de alle tre på vejen. ”Boksekampen” løser op for nogle følelser og bagefter tilbringer drengene dagen med deres far. Han kører dem hjem og fortæller Stefan og Tobias lidt mere om sit liv. Han forærer Stefan en miniatureudgave af det skib, som han har sejlet på som kok. Da han til slut afleverer drengene hos deres mor, tilbyder han Stefan at komme til boksestævne den følgende weekend. Stefans mor siger, at han ikke skal love mere end han kan holde. Da Stefan står tilbage på gaden og ser sin far køre væk, er han stadigvæk ikke helt glad. Men man kan se håb i hans øjne.

Foto: Erik Aavatsmark

Om lærervejledningerne

I lærervejledningerne kan man læse, hvordan man kan arbejde med filmen i undervisningen.

Der bliver udelukkende fokuseret på mundtlig undervisning. Materialet er struktureret sådan, at der bliver vekslet mellem klassearbejde og pararbejde/gruppearbejde. Dermed får kursisterne den bedste mulighed for at producere sprog og bruge det samme ordforråd gentagne gange på forskellige måder.

Materialet er lavet sådan, at kursisterne kan tale med om filmen på mange forskellige niveauer. Selvom kursisternes dansksproglige niveau ikke rækker til at diskutere alle temaerne i filmen, kan filmen sagtens bruges i undervisningen alligevel.

Filmen er opdelt i 5 afsnit. Se ét afsnit ad gangen. Filmen kan ses i sin helhed, når alle afsnit er gennemarbejdede. Ét afsnit giver stof til en eller to lektioner. Til hvert afsnit er der opgaveark med billeder, som man kan printe og bruge i undervisningen. Der ligger links til opgavearkene inden i og neden for hver enkelt lærervejledning.

Materialet til 'Min far er bokser' er skrevet af Christina Helleshøj, Hanna Niemann og Kirsten Andersen Thun.

Foto: Erik Aavatsmark

Afsnit 1 – lærervejledning

00:00-05:30 

Gruppe/Klasse
Opgaveark 1a
Forforståelse

 

Tal sammen før I ser afsnit 1. Brug opgaveark 1a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvem ser I på billedet?
 • Hvordan har han det?
 • Hvad tror I filmen handler om?

Klasse

Se afsnit 1 (00:00-05:30)

Spørgsmål

 • Hvem ser I på filmen?
 • Hvornår er det?
 • Hvor er de?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Gerne på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark 1b / 1c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 1b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 1c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Klasse 

Se afsnittet igen. Denne gang med fokus på, hvad der bliver sagt. Kursisterne kan prøve at lytte til særlige dele af dialogen og fx gentage visse passager. Man kan også vælge at gå mere ind i, hvad det er, personerne i filmen siger. For at øge fokus på, hvad der bliver sagt, kan man høre visse passager uden at se filmen (dæk skærmen til), fx:

02:54    
Ditte:
Tillykke skat
Jeg tror, der skal pustes

Én gang til
Sådan – hvad ønskede du?

Stefan:
Det siger jeg ikke

Klasse

Tal om afsnit 1 igen. Brug spørgsmålene som inspiration.

Spørgsmål

 • Hvad sker der?
 • Hvad er problemet?
 • Hvordan har Stefan det? Hvorfor?
 • Hvordan har Stefans mor det? Hvorfor?
 • Hvor er Stefans far?
 • Hvorfor vil Stefans mor ikke snakke med Stefans far?

Par/Gruppe
Opgaveark 1c

   

 

Print opgaveark 1c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Gruppe/Klasse
Opgaveark 1d
 

 

Kursisterne arbejder i grupper. Hver gruppe får opgaveark 1d med billeder af de tre personer, man ser i første afsnit.

Kursisterne snakker sammen om de tre personer. Hver gruppe skal fortælle om én af de tre personer for klassen.

Opgaveark

Opgaveark 1a

Opgaveark 1b

Opgaveark 1c

Opgaveark 1d

Afsnit 2 – lærervejledning

05:31-10:03 

Gruppe/klasse
Opgaveark 2a
Forforståelse

Tal sammen før I ser afsnit 2. Brug opgaveark 2a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvad tror, I der sker?
 • Skal drengene i skole?
 • Hvorfor/ hvorfor ikke?

Klasse

Se afsnit 2 (5.31-10:03)

Spørgsmål

 • Hvad sker der?
 • Hvor skal drengene hen?
 • Hvorfor skal de derhen?
 • Hvorfor er Tobias også med?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Gerne på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark
2b / 2c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 2b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (2-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 2c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Klasse 

Se afsnittet igen. Denne gang med fokus på, hvad der bliver sagt. Kursisterne kan prøve at lytte til særlige dele af dialogen og fx gentage visse passager. Man kan også vælge at gå mere ind i, hvad det er personerne i filmen siger. For at øge fokus på, hvad der bliver sagt, kan man høre visse passager uden at se filmen (dæk skærmen til), fx:

07:17    
Stefan: Gå nu bare videre.
Tobias: Hvorfor.
Stefan: Du må selv gå i skole. Jeg skal noget.
Tobias: Hvad skal du?
Stefan: Gør nu bare, hvad der bliver sagt.

Klasse

Tal om afsnit 2 igen. Brug spørgsmålene som inspiration.

Spørgsmål

 • Hvordan ved Stefan, hvor hans far bor?
 • Tror I, Stefan finder sin far?
 • Hvorfor er Stefan stolt af sin far?

Par/klasse
Opgaveark 2c       

 

 

Print opgaveark 2c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Gruppe/klasse
 

Kursisterne kigger på farver i afsnit 2 og fortæller hvad de synes om dem.

Kursisterne lytter til musikken i afsnit 2 og fortæller hvad de synes om den.

Opgaveark

Opgaveark 2a

Opgaveark 2b

Opgaveark 2c

Afsnit 3 – lærervejledning

10:04-14:35 

Gruppe/klasse
Opgaveark 3a
Forforståelse

Tal sammen før I ser afsnit 3. Brug opgaveark 3a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvad tror I, der sker?
 • Hvem er det?
 • Er det faren?

Klasse

Se afsnit 3 (10:04 - 14:35)

Spørgsmål

 • Hvad hedder Stefan og Tobias far?
 • Hvad er hans arbejde?
 • Hvad giver receptionisten dem?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Gerne på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark 3b / 3c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 3b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 3c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Klasse 

Se afsnittet igen. Denne gang med fokus på, hvad der bliver sagt. Kursisterne kan prøve at lytte til særlige dele af dialogen og fx gentage visse passager. Man kan også vælge at gå mere ind i, hvad det er personerne i filmen siger. For at øge fokus på, hvad der bliver sagt, kan man høre visse passager uden at se filmen (dæk skærmen til), fx:
  
10:32
Receptionist: Ja lige et øjeblik, så kommer jeg.

11:08
Stefan: Kender du ham?
Receptionist: Mikael, Mikael siger du.

11:28
Receptionist: Han arbejder her, han er kok.
Tobias: Men han er verdensmester i boksning.

11:43
Receptionist: Han har fri i dag, men I kan godt få hans adresse. Jeg mener at linje 40 kører lige derud. Tror I, at I finde derud selv?

12:04
Stefan: Jeg gider sgu ikke have en far, der er kok.
 

Klasse

Tal om afsnit 3 igen. Brug spørgsmålene som inspiration.

Spørgsmål

 • Hvad sker der?
 • Hvordan finder de deres far?
 • Er det det rigtige hus?
 • Er det faren?
 • Hvorfor er Stefan lidt nervøs?
 • Hvordan bor faren?
 • Bor han alene?

Par/gruppe    
Opgaveark 3c
 

     

 

Print opgaveark 3c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Opgaveark

Opgaveark 3a

Opgaveark 3b

Opgaveark 3c

Afsnit 4 – lærervejledning

14:36-19:42 

Gruppe/klasse
Opgaveark 4a
Forforståelse

Tal sammen før I ser afsnit 4. Brug opgaveark 4a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvad tror I, der sker?
 • Hvorfor?

Klasse

Se afsnit  4 (14:36 - 19.42)

Spørgsmål

 • Hvorfor vil Stefan ikke have nogen penge?
 • Hvorfor slås de?
 • Hvordan har Stefan og Tobias det nu?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Gerne på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark
4b / 4c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 4b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 4c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Klasse 

Se afsnittet igen. Denne gang med fokus på, hvad der bliver sagt. Kursisterne kan prøve at lytte til særlige dele af dialogen og fx gentage visse passager. Man kan også vælge at gå mere ind i, hvad det er personerne i filmen siger. For at øge fokus på, hvad der bliver sagt, kan man høre visse passager uden at se filmen (dæk skærmen til), fx:

12:43  
Stefan: Det kan ikke være her.
Tobias: Hvorfor ikke?
Stefan: Min far ville aldrig bo i sådan et skodhus!
Tobias: Kom nu.
Stefan: Hvad laver du?

13.35  
Stefan: Der ikke nogen hjemme.
Tobias: Må jeg se?

14:03 
Mikael: Hey, hvad fanden laver I herinde, hva?

14:40
Stefan: Det der, det er ikke min far!
Tobias: Men skal vi ikke spørge, hvad han hedder?

17:29 
Mikael: Hvor længe har du bokset Stefan?

18:02 
Stefan: Hvorfor har du ikke ringet? Mor er skidesur.

19:25 
Mikael: Vil du have det Stefan?
Stefan: Må jeg få det?

Klasse

Tal om afsnit 4 igen. Brug spørgsmålene som inspiration.

Spørgsmål

 • Hvad sker der?
 • Hvorfor giver Mikael Stefan skibet?

Par/gruppe            
Opgaveark 4c

 

      

 

Print opgaveark 4c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Opgaveark

Opgaveark 4a

Opgaveark 4b

Opgaveark 4c

Afsnit 5 – lærervejledning

19:43-24:33 

Gruppe/klasse
Opgaveark 5a
Forforståelse

Tal sammen før I ser afsnit 5. Brug opgaveark 5a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvad tror I, der sker?
 • Er Ditte glad, sur eller nervøs …?
 • Hvad tror I, hun siger

Klasse

Se afsnit 5 (19:43-24:33)

Spørgsmål

 • Hvad siger Ditte, da de kommer tilbage?
 • Hvad tror I, hun tænker?
 • Hvordan har Michael det?
 • Hvad tror I, han tænker
 • Hvad tænker Stefan til sidst?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Gerne på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark
5b / 5c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 5b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 5c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Klasse 

Se afsnittet igen. Denne gang med fokus på, hvad der bliver sagt. Kursisterne kan prøve at lytte til særlige dele af dialogen og fx gentage visse passager. Man kan også vælge at gå mere ind i, hvad det er personerne i filmen siger. For at øge fokus på, hvad der bliver sagt, kan man høre visse passager uden at se filmen (dæk skærmen til), fx:

20:20 
Ditte: Hvad… Hvor har I været henne?
Michael: De kom lige forbi der, så…

20:49  
Tobias: Vil du med ind?
Michael: Nej, jeg tror jeg skal videre. Men tak for tilbuddet, ikk’.
Ditte: Du skal ikke love mere, end du kan holde, vel…

21:33  
Michal: Skal jeg køre dig?
Stefan: Måske, jeg tjekker lige, om forældre må komme med.

22:05  
Michael: Jeg ringer til dig, ikk’.

Klasse

Tal om afsnit 5 igen. Brug spørgsmålene som inspiration.

Spørgsmål

 • Hvordan har Michael og Ditte det?
 • Hvorfor sparker Tobias sin far?
 • Hvorfor siger Stefan ikke ja til at hans far skal køre ham?
 • Hvordan har Stefan det, da hans far kører?
 • Hvordan har Michael det?

Par/gruppe            
Opgaveark 5c

       

 

Print opgaveark 5c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Gruppe/klasse
Opgaveark 5d

Arbejd med genfortælling af filmens handling. Brug opgaveark 5d Kursisterne arbejder sammen i par og genfortæller filmen for hinanden ud fra opgavearket.  Derefter kan filmen genfortælles på klassen.

Gruppe/klasse
Opgaveark 5e

Tal sammen om hvordan det efterfølgende går med Stefan. Brug opgaveark 5e. Kursisterne kan arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket. Opgaven kan også løses på klassen.

Spørgsmål

 • Hvad tænker Stefan på?
 • Hvad tror I, der sker bagefter?
 • Ser Stefan sin far igen?
Klasse Kig på farverne i filmen. Hvad synes I om dem?
Kig på lyset i filmen. Hvordan er lyset fx indenfor og udenfor?
 
Klasse

Lyt til musikken i filmen. Er det fx glad / sørgelig / mærkelig / moderne musik?

Hvornår kommer der musik?

Fx:
16:00
Under bokskampen med faren (skræmmende musik).
05:26
Til Stefans fødselsdag, da han er alene (stille musik).

Gruppe/klasse
Opgaveark 5f

Kursisterne kan arbejde sammen i grupper. Opgaven kan også løses på klassen. Kig på billederne på opgaveark 5f. Tal om personernes følelser. Hvordan har de det? Er de fx vrede / skuffede / glade / sure? Hvorfor?

Opgaveark

Opgaveark 5a

Opgaveark 5b

Opgaveark 5c

Opgaveark 5d

Opgaveark 5e

Opgaveark 5f

To kvinder

Credits

Titel: To kvinder
Land og år: Danmark 2001
Instruktion: Amir Rezazadeh
Længde: 22 min.

Handlingsreferat

Karima er en ung indvandrerpige, der får arbejde som hjemmehjælper hos en ældre dansk kvinde, Elisabeth. Elisabeth har mange fordomme over for Karima, og hun holder godt øje med hende. Hun tror fx, at hun ikke kan gøre ordentlig rent, og at hun stjæler. Men Elisabeth elsker klassisk musik, og da hun hører, at Karima er et naturtalent på klaver, bliver deres forhold efterhånden bedre. Til sidst bliver de veninder. Elisabeth giver Karima klaverundervisning og de lægger planer om, at Karima skal søge ind på konservatoriet. Men så fortæller Karima en dag, at hun skal indgå et arrangeret ægteskab. Hun skal giftes med en fætter i Marokko. Elisabeth opmuntrer hende til at følge sit hjerte. Hun vil gerne hjælpe hende med at blive koncertpianist. Filmen ender med at de går arm i arm langs en stor allé. Til slut ser de ud over havet og slutningen forbliver åben.

Materialet til 'To kvinder' er skrevet af Christina Helleshøj og Hanna Niemann.

Foto: Camilla Schiøler

Om lærervejledningerne

I lærervejledningerne kan man læse, hvordan man kan arbejde med filmen i undervisningen.

Der bliver udelukkende fokuseret på mundtlig undervisning. Materialet er struktureret sådan, at der bliver vekslet mellem klassearbejde og pararbejde / gruppearbejde. Dermed får kursisterne den bedste mulighed for at producere sprog og bruge det samme ordforråd gentagne gange på forskellige måder.

Materialet er lavet sådan, at kursisterne kan tale med om filmen på mange forskellige niveauer. Selvom kursisternes dansksproglige niveau ikke rækker til at diskutere alle temaerne i filmen, kan filmen sagtens bruges i undervisningen alligevel.

Filmen er opdelt i 5 afsnit. Se ét afsnit ad gangen. Filmen kan ses i sin helhed, når alle afsnit er gennemarbejdede. Ét afsnit giver stof til en eller to lektioner. Til hvert afsnit er der opgaveark med billeder, som man kan printe og bruge i undervisningen. Der ligger links til opgavearkene inden i og neden for hver enkelt lærervejledning.

Foto: Camilla Schiøler

Afsnit 1 – lærervejledning

00:00-03:52 

Gruppe/klasse
Opgaveark 1a
Forforståelse

Tal sammen før I ser afsnit 1. Brug opgaveark 1a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Filmen hedder "To kvinder". Hvad tror I, den handler om?
 • Beskriv personerne på billedet. Hvad laver de?
 • Hvordan har de det?
 • Er de i familie?

Klasse

Se afsnit 1 (00:00 - 03:52)

Spørgsmål

 • Hvad hedder personerne?
 • Hvad er Elisabeths problem?
 • Hvad skal Karima hjælpe med?
 • Hvad tænker Elisabeth om Karima?
 • Hvor kommer Karima fra?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Gerne på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par

Opgaveark 1b / 1c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 1b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 1c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Klasse 

Se afsnittet igen. Denne gang med fokus på, hvad der bliver sagt. Kursisterne kan prøve at lytte til særlige dele af dialogen og fx gentage visse passager. Man kan også vælge at gå mere ind i, hvad det er personerne i filmen siger. For at øge fokus på, hvad der bliver sagt, kan man høre visse passager uden at se filmen (dæk skærmen til), fx:

02:41  
Elisabeth: Kan De gøre rent?
Karima: Ja.

02:59  
Elisabeth: Kommer De fra en stor familie?
Karima: Jeg har en lillebror.

03:46  
Elisabeth: De taler jo udmærket dansk.
Karima: Jeg er dansk. Jeg er født i Danmark. Så jeg er dansk.

Klasse

Spørgsmål

 • Hvad sker der?
 • Hvorfor giver Elisabeth ikke hånd?
 • Kan de lide hinanden?
 • Lyt også til musikken. Beskriv musikken.

Par/gruppe   

Opgaveark 1c

   

 

Print opgaveark 1c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Gruppe/klasse
Opgaveark 1d

Kursisterne arbejder i grupper. Hver gruppe får opgaveark 1d med billeder af de to personer, man ser i første afsnit.

Kursisterne snakker sammen om de to personer. Hver gruppe skal fortælle om én af de to personer for klassen.

Opgaveark

Opgaveark 1a

Opgaveark 1b

Opgaveark 1c

Opgaveark 1d

Afsnit 2 – lærervejledning

03:53-04:45 

Gruppe/klasse
Opgaveark 2a
Forforståelse

Tal sammen før I ser afsnit 2. Brug opgaveark 2a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvem er det på billedet?
 • Hvad laver han?
 • Hvad tror I, der sker i afsnit 2?

Klasse

Se afsnit 2 (03:53-04:45)

Spørgsmål

 • Hvem taler Elisabeth med?
 • Hvad taler de om?
 • Hvad er Elisabeths problem?
 • Hvad siger sønnen i telefonen?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Gerne på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark
2b / 2c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 2b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 2c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Klasse 

Se afsnittet igen. Denne gang med fokus på, hvad der bliver sagt. Kursisterne kan prøve at lytte til særlige dele af dialogen og fx gentage visse passager. Man kan også vælge at gå mere ind i, hvad det er personerne i filmen siger. For at øge fokus på, hvad der bliver sagt, kan man høre visse passager uden at se filmen (dæk skærmen til), fx:

04:00:
Elisabeth: Jamen, hun er muslim. Det kan man jo se. Hun skyndte sig at tage tørklædet af, inden jeg åbnede døren.
Sønnen: Det er vel ikke nogen forbrydelse.
Elisabeth: Hun er ikke engang uddannet.
Sønnen: Mor, hun skal jo kun gøre rent.

Klasse

Tal om afsnit 2 igen. Brug spørgsmålene som inspiration.

Spørgsmål

 • Hvad synes I om sønnen?
 • Hvad synes I om Elisabeth?
 • Kan Elisabeth lide Karima?
 • Hvordan er sønnens og Elisabeths forhold?

Par/gruppe                   
Opgaveark 2c

Print opgaveark 2c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Gruppe/klasse
Opgaveark 2d

Kursisterne arbejder i grupper. Hver gruppe får opgaveark 2d med et billede af sønnen. De beskriver ham. Derefter fortæller de om ham for klassen.

Opgaveark

Opgaveark 2a

Opgaveark 2b

Opgaveark 2c

Opgaveark 2d

Afsnit 3 – lærervejledning

04:46-10:21 

Gruppe/klasse
Opgaveark 3a
Forforståelse

Tal sammen før I ser afsnit 3. Brug opgaveark 3a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvad tror I, der sker i afsnit 3?
 • Hvad laver Karima?

Klasse

Se afsnit 3 (04:46-10:21)

Spørgsmål

 • Hvad laver Karima?
 • Hvad laver Elisabeth?
 • Hvem er på Elisabeths foto, tror I?
 • Hvad er der bagved, tror I?
 • Hvad lægger Elisabeth under tæppet?
 • Hvordan har Karima lært at spille klaver?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Eventuelt på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark
3b / 3c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 3b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 3c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Klasse 

Se afsnittet igen. Denne gang med fokus på, hvad der bliver sagt. Kursisterne kan prøve at lytte til særlige dele af dialogen og fx gentage visse passager. Man kan også vælge at gå mere ind i, hvad det er personerne i filmen siger. For at øge fokus på, hvad der bliver sagt, kan man høre visse passager uden at se filmen (dæk skærmen til), fx:

05:12
Elisabeth: Jeg vil sætte pris på, at De kun rører ved de ting, De får besked på.
Karima: Skal jeg støvsuge eller…?
Elisabeth: De kan gå ned med vasketøjet.

10:04
Elisabeth: Har de fået undervisning?
Karima: Jeg brugte skolens klaver når de andre var gået. Vi har ikke klaver derhjemme. Giver de undervisning?
Elisabeth: (...) Men jeg giver ikke undervisning.

Klasse

Tal om afsnit 3 igen. Brug spørgsmålene som inspiration.

Spørgsmål:

 • Hvad er Karimas og Elisabeths forhold til musik?
 • Hvorfor lægger Elisabeth 50 kr. under gulvtæppet?
 • Hvorfor spørger Karima Elisabeth om undervisning?
 • Hvad tror I, der sker i næste afsnit?
 • Tror I, at Karima tager pengene?

Par/gruppe             
Opgaveark 3c

Print opgaveark 3c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål  til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Opgaveark

Opgaveark 3a

Opgaveark 3b

Opgaveark 3c

Afsnit 4 – lærervejledning

10:22-14:17

Gruppe/klasse
Opgaveark 4a
Forforståelse

Tal sammen, før I ser afsnit 4. Brug opgaveark 4a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvad tror I, der sker på billedet?
 • Hvad laver Karima med Elisabeth?

Klasse

Se afsnit 4 (10:22-14:17)

Spørgsmål

 • Hvad sker der med Elisabeth?
 • Hvordan hjælper Karima?
 • Hvad falder ned på gulvet?
 • Hvad spørger Karima Elisabeth om?
 • Hvad laver Karima?
 • Elisabeth går hen og tjekker tæppet. Ligger de 50 kr. der endnu?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Gerne på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark
4b / 4c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 4b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 4c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Klasse 

Se afsnittet igen. Denne gang med fokus på, hvad der bliver sagt. Kursisterne kan prøve at lytte til særlige dele af dialogen og fx gentage visse passager. Man kan også vælge at gå mere ind i, hvad det er personerne i filmen siger. For at øge fokus på, hvad der bliver sagt, kan man høre visse passager uden at se filmen (dæk skærmen til), fx:

11:48
Karima: Skal jeg ikke ringe efter en læge?
Elisabeth: Nej.

13:14
Elisabeth: Der er lige en lille ting… Hvor er det lille brev, der sad her?
Karima: Det ved jeg ikke.
 

Klasse

Tal om afsnit 4 igen. Brug spørgsmålene som inspiration.

Spørgsmål

 • Hvorfor tager Karima sin arbejdskittel af?
 • Hvorfor går hun?
 • Hvordan har Elisabeth det nu, tror I?
 • Tror I, at Karima kommer tilbage i næste afsnit?

Par/gruppe             
Opgaveark 4c

Print opgaveark 4c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Opgaveark

Opgaveark 4a

Opgaveark 4b

Opgaveark 4c

Afsnit 5 – lærervejledning

14:18-21:00 

Gruppe/klasse
Opgaveark 5a
Forforståelse

Tal sammen, før I ser afsnit 5. Brug opgaveark 5a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvorfor er Elisabeth alene?
 • Hvad laver hun?
 • Hvad tror I, der sker i afsnit 5?

Klasse

Se afsnit 5 (14:18 - 21:00)

Spørgsmål

 • Hvad laver de to kvinder?
 • Hvordan spiller Karima?
 • Hvad siger Elisabeth til hende?
 • Hvordan har de to kvinder det nu?
 • Gør Karima stadigvæk rent for Elisabeth?
 • Hvorfor kommer Karima for sent til aftensmaden?
 • Hvad er der sket?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Gerne på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark
5b / 5c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 5b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 5c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Klasse 

Se afsnittet igen. Denne gang med fokus på, hvad der bliver sagt. Kursisterne kan prøve at lytte til særlige dele af dialogen og fx gentage visse passager. Man kan også vælge at gå mere ind i, hvad det er personerne i filmen siger. For at øge fokus på, hvad der bliver sagt, kan man høre visse passager uden at se filmen (dæk skærmen til), fx:

14:59:
Karima: Jeg er kommet for at aflevere nøglerne.

17:19
Karima: Undskyld, jeg kunne ikke komme af sted. Det er min far. Det går ikke.
Elisabeth: Fortæl mig, hvad der er sket.
Karima: Jeg skal giftes.
Elisabeth: Giftes?

Klasse

Tal om afsnit 5 igen. Brug spørgsmålene som inspiration.

Spørgsmål

 • Hvordan er deres forhold nu?
 • Hvad laver de sammen? Og hvorfor?
 • Hvorfor er Karima ked af, at hun skal giftes?
 • Hvad siger Elisabeth til det?

Par/gruppe
Opgaveark 5c

Print opgaveark 5c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Gruppe/klasse

Tal om den afsluttende scene på alléen og ved havet.

Spørgsmål

 • Hvad sker der i filmens sidste minutter?
 • Hvad laver Elisabeth og Karima der?
 • Hvorfor går de ned til vandet?
 • Hvad synes I om musikken?

Gruppe/klasse
Opgaveark 5d

Tal sammen om hvordan det efterfølgende går med Karima og Elisabeth. Brug opgaveark 5d. Kursisterne kan arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket. Opgaven kan også løses på klassen.

Spørgsmål

 • Hvad tror I, Karima vælger at gøre?
 • Hvilke muligheder har hun?
Klasse

Se eventuel hele filmen igen.

Lyt til musikken i filmen.
Hvordan er musikken? Er musikken fx glad / sørgelig / mærkelig / moderne? Hvorfor er der forskellig musik?
Hvad synes I om musikken?

Opgaveark

Opgaveark 5a

Opgaveark 5b

Opgaveark 5c

Opgaveark 5d

Småpenge

Credits

Titel: Småpenge
Originaltitel: Kleingeld
Land og år: Tyskland 1999
Instruktion: Marc-Andreas Bochert
Længde: 15 min.

Handlingsreferat

Filmen forgår midt i Berlin i skyggen af høje, anonyme kontorbygninger. Her giver forretningsmanden Hoffmann hver dag nogle småpenge til en tigger, der står foran den kontorbygning Hoffmann arbejder i. En dag ser Hoffmann fra sit kontor, at den dårligt gående tigger vasker Hoffmanns dyre bil, som står på den nærliggende parkeringsplads. Næste gang Hoffmann ser tiggeren på gaden, forbyder han ham at vaske bilen og truer ham med at hente sikkerhedsvagten. Alligevel fortsætter tiggeren med at vaske Hoffmanns bil og Hoffmann bliver ved med at give ham småpenge hver dag. Nogle gange kører Hoffmann endda en ekstra gang gennem mudderet på parkeringspladsen og iagttager bagefter, hvordan tiggeren vasker bilen. Der udvikler sig et komplekst afhængighedsforhold mellem de to mænd.

Men en dag har Hoffmann ikke nogen småpenge. Han prøver at gemme sig, men tiggeren opdager ham og løber efter ham hen til parkeringspladsen. Hoffmann ser ikke, at tiggeren er fulgt efter ham og rammer ham, da han bakker ud fra parkeringspladsen. I stedet for at stoppe bilen og hjælpe tiggeren, stikker Hoffmann af. Næste dag står tiggeren ikke mere på sin vanlige plads. Bilen bliver heller ikke vasket. Efter arbejde kører Hoffmann gennem byen for at finde tiggeren. Endelig finder han ham, går hen til ham og vil give ham 100 tyske d-mark (cirka 375 kroner). Tiggeren ser i lang tid på Hoffmann, men vender sig til sidst om og går sin vej. Hoffmann bliver tilbage alene.

Materialet til 'Småpenge' er skrevet af Christina Helleshøj og Hanna Niemann.

Foto: Hochschule für Film und Fernsehen

Om lærervejledningerne

I lærervejledningerne kan man læse, hvordan man kan arbejde med filmen i undervisningen.

Der bliver udelukkende fokuseret på mundtlig undervisning. Materialet er struktureret sådan, at der bliver vekslet mellem klassearbejde og pararbejde / gruppearbejde. Dermed får kursisterne den bedste mulighed for at producere sprog og bruge det samme ordforråd gentagne gange på forskellige måder.

Materialet er lavet sådan, at kursisterne kan tale med om filmen på mange forskellige niveauer. Selvom kursisternes dansksproglige niveau ikke rækker til at diskutere alle temaerne i filmen, kan filmen sagtens bruges i undervisningen alligevel.

Filmen er opdelt i 4 afsnit. Se ét afsnit ad gangen. Filmen kan ses i sin helhed, når alle afsnit er gennemarbejdede. Ét afsnit giver stof til en eller to lektioner. Til hvert afsnit er der opgaveark med billeder, som man kan printe og bruge i undervisningen. Der ligger links til opgavearkene  inden i og neden for hver enkelt lærervejledning.

Foto: Hochschule für Film und Fernsehen

Afsnit 1 – lærervejledning

00:00-03:55 

Gruppe/klasse
Opgaveark 1a
Forforståelse

Tal sammen, før I ser afsnit 1. Brug opgaveark 1a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvem ser I på billedet?
 • Læs titlen: Småpenge
 • Hvad betyder småpenge?
 • Hvad tror, I filmen handler om?

Klasse

Se afsnit 1 (00:00-03:55)

Spørgsmål

Intro – gennem byen

 • Hvor er det?
 • Er det en lille eller en stor by?
 • Er det i Danmark?
 • Hvem ser I på filmen?

På kontoret

 • Hvor arbejder forretningsmanden (bankmanden)?
 • Er det et stort eller lille firma?
 • Tror I, han har et godt job. Tjener han mange penge? Hvorfor?

På gaden

 • Hvad laver tiggeren?
 • Hvorfor tigger han? Hvad tror I?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Eventuelt på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark
1b / 1c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 1b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 1c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Klasse 

Tal om afsnit 1 igen. Brug spørgsmålene som inspiration.

Spørgsmål

På gaden

 • Hvad gør forretningsmanden på vejen hjem?
 • Hvad tænker tiggeren (den hjemløse), da forretningsmanden giver ham penge?

Ved parkeringspladsen

 • Hvad laver forretningsmanden?
 • Hvad laver tiggeren?
 • Hvad tænker han?
 • Hvorfor vasker han bilen?
 • Hvad tænker bankmanden?
 • Tror I, forretningsmanden bliver glad?

Par/gruppe             
Opgaveark 1c

Print opgaveark 1c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål  til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Opgaveark

Opgaveark 1a

Opgaveark 1b

Opgaveark 1c

Afsnit 2 – lærervejledning

03:56-06:13 

Gruppe/klasse
Opgaveark 2a
Forforståelse

Tal sammen, før I ser filmen. Brug opgaveark 2a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvem ser I på billedet?
 • Hvor er de?
 • Hvad tror I, der sker i afsnit 2?
 • Er forretningsmanden glad?
 • Snakker de sammen?
 • Giver forretningsmanden tiggeren penge?

Klasse

Se afsnit 2 (03:56-06:13)

Spørgsmål

På gaden

 • Hvad gør forretningsmanden?
 • Hvad tror, I han siger?
 • Hvorfor bliver han ikke glad?
 • Hvorfor giver han ham penge igen?

På parkeringspladsen

 • Hvorfor vasker tiggeren bilen igen?
 • Vasker han den godt?

Telefonen

 • Hvem tror I, forretningsmanden ringer til?
 • Hvorfor gør han det?
 • Hvorfor stopper han?

På gaden

 • Hvorfor går han forbi?

På parkeringspladsen

 • Er bilen blevet pæn ren?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Eventuelt på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark 2b / 2c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 2b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 2c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Par/gruppe  
Opgaveark 2c
 

Print opgaveark 2c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål  til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Par/gruppe  
Opgaveark 2d
Arbejd sammen i par eller i grupper.
Print opgaveark 2d. Snak sammen om personerne på billederne.
 

Opgaveark

Opgaveark 2a

Opgaveark 2b

Opgaveark 2c

Opgaveark 2d

Afsnit 3 – lærervejledning

06:14-10:00 

Gruppe/klasse
Opgaveark 3a
Forforståelse

Tal sammen, før I ser afsnit 3. Brug opgaveark 3a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvem ser I på billedet?
 • Hvad laver han?
 • Hvad tror I, han kigger efter?
 • Hvad tror I, der sker nu?

Klasse

Se afsnit 3 (06:14-10:00)

Spørgsmål

På parkeringspladsen

 • Hvad gør forretningsmanden?
 • Hvorfor tror I, han gør det?
 • Hvem er det, der ser det fra vinduet?
 • Hvad tænker hun?

På kontoret

 • Hvad ser forretningsmanden fra sit vindue?
 • Vasker tiggeren bilen pænt denne gang?

På gaden

 • Hvad er problemet?
 • Hvorfor gemmer forretningsmanden sig?
 • Hvad gør tiggeren, da han ser ham?

På parkeringspladsen

 • Hvad sker der?
 • Hvad tror I, der sker med tiggeren?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Eventuelt på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark
3b / 3c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 3b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 3c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Par/gruppe            
Opgaveark 3c        

 

Print opgaveark 3c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål  til det.

De printede billeder kan eventuelt også lægges i rigtig rækkefølge af kursisterne og bruges til at genfortælle hele afsnittet.

Opgaveark

Opgaveark 3a

Opgaveark 3b

Opgaveark 3c

Afsnit 4 – lærervejledning

10:01-14:57 

Gruppe/klasse
Opgaveark 4a
Forforståelse

Tal sammen, før I ser afsnit 4. Brug opgaveark 4a. Opgaven kan løses på klassen. Kursisterne kan også arbejde sammen i grupper og tale om billedet og de tilhørende spørgsmål på opgavearket.

Spørgsmål

 • Hvad ser I på billedet?
 • Hvad tror I, der er sket med tiggeren?
 • Hvad tror I, forretningsmanden gør?
   

Klasse

Se afsnit 4 (10:01-14:57)

Spørgsmål

På parkeringspladsen

 • Hvad gør forretningsmanden?
 • Hvorfor kører han?
 • Hvad synes I om det?
 • Hvad gør tiggeren?

På kontoret

 • Hvad kigger forretningsmanden efter fra sit vindue?
 • Hvordan har han det?

På parkeringspladsen

 • Hvad laver forretningsmanden?
 • Hvad tænker han?

På gaden

 • Hvad laver forretningsmanden?
 • Hvorfor kører han rundt i byen?
 • Hvorfor vil han gerne finde tiggeren?

Mødet med tiggeren

 • Hvad sker der?
 • Hvad gør forretningsmanden?
 • Hvorfor vil han give tiggeren penge?
 • Hvorfor går tiggeren?

Klasse

Se afsnittet igen. Denne gang uden lyd for udelukkende at have fokus på, hvad personerne i filmen laver. Stop filmen tit. Eventuelt på de steder, der er udvalgt i billedmaterialet. Spørg hver gang: Hvad laver hun/han/de?

Øvelsen kan eventuelt gentages.

Par
Opgaveark
4b / 4c 

Kursisterne arbejder i par med opgavearkene. Den ene kursist sidder med opgaveark 4b (opgavearket med tal). Kursisten angiver et tal (1-8) og beskriver, hvad der sker på billedet. Den anden kursist sidder med opgaveark 4c (opgavearket uden tal) og skriver det rigtige tal til det rigtige billede.

Øvelsen forsætter til alle 8 billeder er beskrevet. Bagefter kan kursisterne sammenligne deres ark og tale om eventuelle forskelle.

Par/gruppe            
Opgaveark 4c       

 

Print opgaveark 4c og klip billederne ud, så man kan arbejde med ét billede ad gangen.

Kursisterne sidder i par eller grupper med et sæt af de printede billeder. Kursisterne skiftes til at tage et billede og stille spørgsmål  til det.

Klasse

 

Se filmen igen i sin helhed.

 • Kig på farverne i filmen. Hvordan er farverne? Er det fx glade eller triste farver
 • Lyt til musikken i filmen. Snak om musikken. Hvordan er musikken? Er den fx hurtig, langsom, glad eller trist?
 • Hvordan er vejret? Solskin, blæsende, regnvejr, varmt eller koldt.
 • Hvordan tror, I tiggeren har det? Hvorfor er han tigger?
 • Hvordan tror, I forretningsmanden har det? Er han en glad person?

Par/klasse          
Opgaveark 4d 

Arbejd med genfortælling af filmens handling. Brug opgaveark 4d. Kursisterne arbejder sammen i par og genfortæller filmen for hinanden ud fra opgavearket.  Derefter kan filmen genfortælles på klassen.

Opgaveark

Opgaveark 4a

Opgaveark 4b

Opgaveark 4c

Opgaveark 4d