Mit livs konfirmation Lærer

Forside
 • Om filmene
 • Om undervisningsmaterialet
 • Om metode og underviserrolle
 • Om opgavearkene – vejledning
  • 1) Familie
  • 2) Hvorfor konfirmeres?
  • 3) Livsværdier
  • 4) Nervøsitet
  • 5) Tro
  • 6) De voksnes rækker/Alkohol
  • 7) Tab og savn
  • 8) Venskab
 • 9 korte undervisningsfilm

Om filmene

’Mit livs konfirmation’ består af to dokumentarfilm (afsnit 1 og 2) og 9 kortere film (3-5 min.). De to dokumentarfilm kan ses her på Filmcentralen (se links til film nederst på siden). De 9 korte film ligger indlejret i materialet og kan desuden ses samlet under fanebladet ’9 korte undervisningsfilm’.

Filmene handler om:

 1. Familie
 2. Hvorfor konfirmeres?
 3. Livsværdier
 4. Nervøsitet
 5. Tro
 6. De voksnes rækker
 7. Alkohol
 8. Tab og savn
 9. Venskab

’Mit livs konfirmation’ er et personligt portræt, der handler om fem meget forskellige unge, der kommer fra meget forskellige miljøer i Danmark. De har alle valgt at blive konfirmeret, og det betyder masser af forberedelse for alle. Der er både tøjkøb, invitationer og borddækning. Men også nervøsitet og vild spænding, for det er en dag, man kun får én af i sit liv. 

Konfirmationen giver også mulighed for at standse op og kigge tilbage på livet indtil nu. De fem konfirmander har alle masser af tanker om de store trosspørgsmål, men i høj grad også om livsværdier, relationer og barndom.

Det er vidt forskelligt, hvad der fylder for de fem unge. Det vigtigste for Mike fra Fyn er, at hans far kan være med på den store dag. Faren er netop blevet løsladt fra fængsel. Isak i Helsingør tænker på forholdet til sine to mødre og om at stå ved den, han er. Cecilie fra Strandby i Nordjylland synes, det er vigtig at holde én fest, selvom forældrene er skilt.

For hele familien er konfirmationsdagen fuld af følelser og betydning. Det er en dag, hvor alle trods forskelligheder har det til fælles, at kærligheden mellem generationer er i centrum.

Credits

Titel: Mit livs konfirmation 1 & 2
Produktionsland og år: Danmark, 2018
Instruktion: Ulla Søe
Længde: 2 afsnit à 40 min.
Produktionsselskab: Plus Pictures ved Mette Mailand

Om undervisningsmaterialet

Om opgavearkene generelt

’Mit livs konfirmation’ består af to dokumentarfilm (afsnit 1 og 2) og 9 kortere film (3-5 min.). De to dokumentarfilm kan ses her på Filmcentralen (se links til film nederst på siden). De 9 korte film ligger indlejret i materialet og kan desuden ses samlet under fanebladet ’9 korte undervisningsfilm’.

Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i de 9 kortfilm, der hver især har tilknyttet et opgaveark. Filmene ”De voksnes rækker” og ”Alkohol” er dog slået sammen til ét ark. Alle ark bliver præsenteret under 'Om opgavearkene - vejledning' og ligger klar til print som pdf’er til venstre under menuen.

Opgaveark:

 1. Familie
 2. Hvorfor konfirmeres?
 3. Livsværdier
 4. Nervøsitet
 5. Tro
 6. De voksnes rækker og alkohol
 7. Tab og savn
 8. Venskab.

Det er en god ide at se mindst en af de lange dokumentarfilm, før man begynder at bruge arkene. Dette kan fx gøres i forbindelse med en fællesdag med konfirmanderne. Se forslag til brug af filmene i afsnittet nedenfor.

Hver opgaveark indeholder 2 eller flere opgaver med materialeliste og tidsangivelse. Til nogle af opgaverne er der desuden fremstillet kopiark (1-9). De ligger også som pdf’er til venstre under menuen.

Opgaverne er i store træk selvinstruerende. Sidst i hver ark finder man desuden en kort oversigt med enkelte forslag til bibelske fortællinger, supplerende opgaver samt forslag til brug af supplerede klip fra de længere dokumentarfilm.

Tiden er vejledende. Når hele holdet deltager, kan længden fx variere alt efter holdets størrelse og koncentrationsevne. Tiden afhænger også af, hvor lang tid, man efterfølgende vil bruge i plenum. I mange tilfælde er 5 minutter fint som afrunding, hvis man har talt med grupperne undervejs (se afsnittet om underviserrollen nedenfor). Endelig kan der være stor forskel på, hvor meget de forskellige hold evner eller ønsker at arbejde i dybden.

Forslag til brug af ’Mit livs konfirmation 1-2’

Se en eller begge dokumentarfilm på en dag, hvor man starter undervisningen. Filmene ligger her på Filmcentralen (se links nederst på siden). Så bliver de unge fortrolige med filmens personer og de kirkelige aktiviteter. De får også en fornemmelse af, hvad konfirmationsforberedelsen indeholder.

Samtalen om filmen kan fx foregå som en dobbeltcirkel, hvor man stiller spørgsmål som:

 • Hvad kunne I genkende?
 • Hvilken en af personerne ligner jer mest? Hvorfor?
 • Hvilken en af personerne ligner jer mindst? Hvorfor?
 • Hvad gjorde mest indtryk på jer?
 • Hvad vil I helst opleve til jeres egen konfirmation (fra filmen)?
 • Hvad vil I helst ikke opleve (fra filmen)?
 • Sagde de unge i filmen noget, som I ikke havde tænkt over før?

I bemærkningerne til hvert opgaveark er der forslag til kortere klip, der kan anvendes fra de to længere dokumentarfilm.

Om metode og underviserrolle

Man behøver ikke gennemgå alt i plenum. Mange af opgaverne berør emner, der ligger inden for de unges privatsfære og der findes hverken rigtige eller færdige svar. Det handler om de unges eget liv, og det vigtige er at få dem til at forholde sig til deres egen eksistens og de gældende temaer.

Under elevernes arbejde med opgaverne er ens rolle som underviser at gå rundt mellem grupperne og lytte eller evt. byde ind. Efter endt opgaveløsning kan man lave en kortere eller længere opsamling i plenum om, hvad man har drøftet. Husk, at livet ikke har en facitliste.

Coorperative Learning-strukturer

En del af opgaverne benytter Coorperative Learning-metoder (CL), der har til formål, at aktivere alle deltagere så meget som muligt. Når man gennemgår opgaverne i plenum kan 1-2 personer byde ind ad gangen. Når man bruger CL, kan langt flere elever få taletid på samme tid.

Læs mere om CL generelt her:

CL strukturer med letforståelige instruktionsvideoer:

Dobbeltcirkel:

Værdilinje:

Ord om… (Kan også bruges som ”Sætninger om…”:

Quiz og byt:

”Find en…” er gennemgået på opgavearket, hvor den bruges.

Bemærk: Quiz og byt kan sagtens bruges til Dobbeltcirkel og omvendt.

Hvis man arbejder med bibelske fortællinger, kan man som alternativ til at stille spørgsmål i plenum i stedet bruge strukturen ”Dobbeltcirkel”.

Elevernes egne filmoptagelser

Flere opgaver lægger op til, at eleverne selv skal lave små kortfilm. Lad dem her bruge deres eget foretrukne udstyr (mobil, tablet m.v.).

Man behøver ikke selv være teknisk ekspert for at sætte disse opgaver i gang, da de unge som regel har styr på det selv. Brug i stedet tiden på at vejlede konfirmanderne eller stille spørgsmål, hvis de er gået i stå.

Det anbefales, at man har en projekter/lærred samt diverse stik, der skal bruges når mobiltelefon/tablets/computere skal sluttes til. Spørg konfirmanderne eller din lokale IT-forretning.

”Lommefilm” har specialiseret sig i at lave små kortfilm. Få flere ideer her:

Om opgavearkene – vejledning

Opgavearkene kan benyttes helt selvstændigt i den rækkefølge, man ønsker at bruge dem. Arkene indeholder både korte og lange opgaver, så man har aktiviteter til den ugentlige undervisning, men også længere fordybelsesdage.

Tankegangen er, at man ser arkets tilhørende film, før man begynder at arbejde med opgaverne. Man behøver ikke at lave alle opgaver på et ark.

En del opgavetyper går igen på flere ark, så de unge kan blive fortrolige med fx CL-strukturerne.

Oversigt over de enkelte ark

1) Familie
”Min familie har gjort mig til den, jeg er”.

2) Hvorfor konfirmeres?
”Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvorfor jeg vil konfirmeres”.

3) Livsværdier
”Hvis man ikke har ikke nogen kærlighed, så har man det ikke godt”.

4) Nervøsitet
”Hvad nu, hvis jeg har glemt, hvad jeg skal sige?”

5) Tro
”Tro er noget, man gør, når man ikke har andet tilbage.”

6) De voksnes rækker / Alkohol
”Det at blive voksen, det er sådan… det ved jeg sgu ikke”.

7) Tab og savn
”Det at miste min familie, er noget af det værste jeg ved”.

8) Venskab
”Når man har været uvenner, er det dejligt man kan finde hinanden igen”.

1) Familie

”Min familie har gjort mig til den, jeg er”.

Film

Alle filmene ligger også samlet under fanebladet ’9 korte undervisningsfilm’

Temaer

Tilgivelse, fællesskab, familie.

Spørgsmål

Hvem er mine nærmeste? Hvem er min familie? Hvad kan man tilgive?

Opgaver

 • Gæstelisten – hvem skal med til min konfirmation? (20-30 minutter)
 • Film/præsentation – hvem er mine nærmeste? (1-2 timer)

Forslag til bibelske fortællinger

 • Lukas 15, 11-32
 • Mark 10,29-31
 • Matt 19,29

Forslag til andre aktiviteter/supplerende filmklip

Man kan inddrage filmen om venskab (ark 8), der behandler lignende temaer.

De unge kan også arbejde med disse spørgsmål:

 • Hvad betyder familie og fællesskab for dig?
 • Hvilke værdier er der i din familie?
 • Hvornår er man familie?
 • Vil du altid kunne tilgive din familie uanset, hvad de gør? Vil de altid være din familie?

Flere sekvenser fra de to lange dokumentarer kan anvendes til yderligere fordybelse og eksempler:

Mike fortæller om sin familie, forældrenes skilsmisse, faren der har været i fængsel og gode/dårlige minder: 

Afsnit 1 – 10:58-14:57:

Afsnit 1 – 33:49-34:40:

 

Mike fortæller om sit forhold til moren og faren. Afsnit 2 – 11:00-14:54:

Niels Peter fortæller om sin familie, farens meget arbejde og deres gode ture til sommerhuset:

Afsnit 1 – 6:10-6:52:

Afsnit 1 – 21:00-23:26:

 

Thea fortæller om forældrenes skilsmisse. Afsnit 1 – 8:46-9:22:

 

Cecilies forældre er uenige om bordplanen, og hun fortæller om skilsmissen. Afsnit 2 – 2:02-3:16:

 

Isak fortæller om sine to mødre. Dette kan fx bruges til en samtale om, hvad en familie er. Afsnit 2 – 9:10-10:59:

 

Isak holder tale for sine mødre, og Mikes far holder tale til Mike, der bliver synligt rørt. Dette kan fx bruges i den afsluttende del af konfirmationsforløbet, hvor man kan lade de unge skrive en tale til deres familie. Afsnit 2 – 36:10-39:20:

2) Hvorfor konfirmeres?

”Hvis jeg skal være helt ærlig, så ved jeg ikke, hvorfor jeg vil konfirmeres”.

Film

Alle filmene ligger også samlet under fanebladet ’9 korte undervisningsfilm’

Temaer

Tro og tvivl.

Spørgsmål

Hvorfor vil jeg konfirmeres? Tror jeg på Gud?

Opgaver

 • Find en, der… - Hvorfor skal du konfirmeres? (10-20 minutter) (Kopiark 1)
 • Film – Hvorfor vil jeg konfirmeres? (1,5-2 timer)

Forslag til bibelske fortællinger

 • Matt. 14, 22-33
 • Heb, 11,1

Forslag til andre aktiviteter/supplerende filmklip

Man kan også arbejde med tro som tillid gennem tillidsøvelser. Forslag findes på denne side:

Flere sekvenser fra de to lange dokumentarfilm kan anvendes til yderligere fordybelse og eksempler:

Thea fortæller, hvorfor hun vil konfirmeres. Afsnit 1 – 1:02-1:20:

 

Niels Peter fortæller, hvorfor han vil konfirmeres:
Afsnit 1 – 6:52-7:35:

Afsnit 1 – 8:23-8:46:

 

Cecilie fortæller, hvorfor hun vil konfirmeres. Afsnit 2 – 23:22-24:25:

 

Isak fortæller om mormoren og sit valg om at blive konfirmeret. Afsnit 2 – 5:10-5:43:

 

Isak og hans præst taler om tro og trosvalg. Afsnit 2 – 18:48-19:55:

3) Livsværdier

”Hvis man ikke har ikke nogen kærlighed, så har man det ikke godt”.

Film

Alle filmene ligger også samlet under fanebladet ’9 korte undervisningsfilm’

Temaer

Kærlighed, tilgivelse, værdier, stillingtagen, synder/dyder, regler.

Spørgsmål

Hvad er det vigtigste i livet? Hvordan skal man leve? Hvordan skal man behandle andre?

Opgaver

 • Værdilinje – er du enig eller uenig? (20-25 minutter) (Kopiark 2)
 • Ord om dyder – hvilke dyder er de vigtigste? (15-20 minutter) (Kopiark 3)*
 • Ord om synder – hvilken synd er den værste? (15-20 minutter) (Kopiark 4)*
 • Værdilinje – Gælder de 10 bud altid? (20-25 minutter) (Kopiark 5)
 • Lav jeres egne 10 bud (1 time)

*Vær opmærksom på, at dette hører under den katolske tradition, men er medtaget her, da det bruges i filmen.

Forslag til bibelske fortællinger

 • Luk. 10, 25-37
 • Matt. 5,17-48
 • Matt. 22,29
 • 2. Mos. 20

Forslag til andre aktiviteter/supplerende filmklip

Man kan lave opgaven fra filmen, hvor konfirmanderne vælger de tre vigtigste dyder og laver en collage-plakat med dem. Man kan også lade de unge vælge tre ord selv, ligesom i filmen.

Følgende sekvenser fra de to lange dokumentarer kan anvendes til yderligere fordybelse og eksempler:

Niels Peter taler om værdier i kristendommen. Afsnit 1 – 7:35-8:00:

 

Isak fortæller om at blive mobbet. Afsnit 2 – 5:44-7:12:

4) Nervøsitet

”Hvad nu, hvis jeg har glemt, hvad jeg skal sige?”

Film

Alle filmene ligger også samlet under fanebladet ’9 korte undervisningsfilm’

Temaer

Nervøsitet, frygt, ritualer, tro.

Spørgsmål

Hvad kan hjælpe, når jeg er bange eller nervøs?

Opgaver

 • Dobbeltcirkel – Hvad gør du, når du er bange eller nervøs? (10-15 minutter)
 • Lav en oversigt til dagen - Hvad skal der ske i kirken? (1-2 timer)
 • Film – Hvad betyder det at være bange? (1-2 timer)

Forslag til bibelske fortællinger

 • Matt. 6, 9-13
 • Luk. 22, 39-46

Forslag til andre aktiviteter/supplerende filmklip

Følgende sekvenser fra de to lange dokumentarer kan anvendes til yderligere fordybelse og eksempler:

Vi ser noget af forløbet fra de fem unges konfirmation, som kan bruges til at repetere, hvad der skal ske i kirken. I sidste sekvens er det meget tydeligt, at Mike er nervøs.

Afsnit 1 – 26:46-29:15:

Afsnit 2 – 20:40-23:32:

5) Tro

”Tro er noget, man gør, når man ikke har andet tilbage.”

Film

Alle filmene ligger også samlet under fanebladet ’9 korte undervisningsfilm’

Temaer

Tro, gudsopfattelser.

Spørgsmål

Hvad er tro? Hvad er Gud? Tror jeg på Gud?

Opgaver

 • Dobbeltcirkel - Hvad er tro? (10-15 minutter)
 • Sætninger om tro – hvad er tro? (15-20 minutter) (Kopiark 6)
 • Film – Hvad er tro? (1-2 timer)

Forslag til bibelske fortællinger

 • Matt 12,28-39
 • Mark 8,11-12

Forslag til andre aktiviteter/supplerende filmklip

Flere sekvenser fra de to lange dokumentarer kan anvendes til yderligere fordybelse og eksempler:

Niels Peter fortæller om sit forhold til tro. Afsnit 1 – 6:52-7:35:

 

Isak og hans præst taler om tro og trosvalg. Afsnit 2 – 18:48-19:55:

6) De voksnes rækker/Alkohol

”Det at blive voksen, det er sådan… det ved jeg sgu ikke”.

Film

Alle filmene ligger også samlet under fanebladet ’9 korte undervisningsfilm’

Temaer

Barn/voksen, alkohol, overgangsriter.

Spørgsmål

Hvornår er man voksen? Hvilke tegn er der på, at man er ved at blive voksen?

Opgaver

 • Dobbeltcirkel – Hvornår er man voksen? (10-15 minutter)
 • Sætninger om at være voksen – hvad tænker om at blive voksen? (15-20 minutter) (Kopiark 7)
 • Fra barn til voksen – Hvilke tegn er der på, at man bliver voksen? (1-2 timer)

Forslag til bibelske fortællinger

 • Matt. 3, 13-17
 • 1. Kor. 13,11-12
 • Mark. 10, 15

Forslag til andre aktiviteter/supplerende filmklip

Følgende sekvenser fra de to lange dokumentarer kan anvendes til yderligere fordybelse og eksempler:

Præstens tale til Niels Peters konfirmation handler om forholdet mellem børn og forældre. Afsnit 1 – 28:13-29:06:

 

Thea taler om, hvornår man er voksen. Afsnit 1 – 38:31-39:06:

7) Tab og savn

”Det at miste min familie, er noget af det værste jeg ved”.

Film

Alle filmene ligger også samlet under fanebladet ’9 korte undervisningsfilm’

Temaer

Døden, tab, savn, ritualer, symboler.

Spørgsmål

Hvad kan jeg gøre, når man jeg savner? Hvordan vil jeg gerne begraves?

Opgaver

 • Dobbeltcirkel – Hvordan mindes vi de døde? (10-15 minutter)
 • En tur på kirkegården - Hvordan mindes vi de døde? (30-45 minutter)
 • Hvordan skal din egen grav være? (40-50 minutter)

Forslag til bibelske fortællinger

 • Joh. 11, 1-44
 • Joh. 19
 • Matt. 27, 27-61
 • Luk. 23, 26-56
 • Mark. 15, 16-47

Forslag til andre aktiviteter/supplerende filmklip

På kirkegården kan man også lade eleverne udføre en konkret handling, fx tænde lys eller sætte blomsterløg.

Flere sekvenser fra de to lange dokumentarfilm kan anvendes til yderligere fordybelse og eksempler. Flere af de unge har således oplevet tab og savn på flere forskellige måder:

Mike fortæller om sin familie, forældrenes skilsmisse, faren der har været i fængsel og gode/dårlige minder. Afsnit 1 – 10:58-14:57:

Afsnit 1 – 33:49-34:40:

Afsnit 2 – 11:00-12:58:

 

Niels Peter fortæller om sin familie, farens meget arbejde og deres gode ture til sommerhuset. Afsnit 1 – 6:10-6:52: 

Afsnit 1 – 21:00-23:26:

 

Thea og forældrene fortæller om skilsmisse samt Theas for tidlige fødsel. Afsnit 1 – 8:46-10:58:

 

Cecilies forældre er uenige om bordplanen, og hun fortæller om skilsmissen. Afsnit 2 – 2:02-3:16:

 

Isak fortæller om at blive mobbet og mormorens død. Afsnit 2 – 5:44-7:12:

Afsnit 2: 17:31-18:48:

8) Venskab

”Når man har været uvenner, er det dejligt man kan finde hinanden igen”.

Film

Alle filmene ligger også samlet under fanebladet ’9 korte undervisningsfilm’

Temaer

Venskab, tilgivelse, fællesskab

Spørgsmål

Hvem er mine venner? Hvem kan man tilgive?

Opgaver

 • Værdilinje – Hvad kan man tilgive en ven for? (20-25 minutter) (Kopiark 8)
 • Quiz og byt – Hvad er venskab? (15-20 minutter) (Kopiark 9)

Forslag til bibelske fortællinger

 • Luk. 19, 1-10
 • Mark. 14, 66-72

Forslag til andre aktiviteter/supplerende filmklip

I filmen bruger Thea og veninderne meget tid på at iscenesætte sig selv på instagram og andre sociale medier. Med udgangspunkt i denne kan man fx lade eleverne arbejde med ”Se mig”-kulturen. Er man kun noget i kraft af, at andre ser og ”liker” en på de sociale medier? Er mærketøj det vigtigste til konfirmationen?

I dokumentaren ser vi Thea bruge meget tid på at vælge de rigtige sko og efterfølgende dele dem på sociale medier. Afsnit 1 – 19:15-20:58:

Afsnit 1 – 25:14-25:50:

Som inspiration kan man også gå en tur i kirken og på kirkegården og se tegn på, hvordan man før i tiden promoverede sig selv ved hjælp af kirkedonationer og store gravsteder tæt på kirken.

Man kan desuden inddrage filmen om familie (ark 1), der også behandler temaet tilgivelse.

9 korte undervisningsfilm

1) Familie

2) Hvorfor konfirmeres?

3) Livsværdier

4) Nervøsitet

5) Tro

6) De voksnes rækker

7) Alkohol

8) Tab og savn

9) Venskab