Robotter Lærer

Forside
 • Til læreren
 • Filmens handling
 • Materialets opbygning
 • Få hold på fortællingen
 • En helt i flere dele
 • Missionen
 • Hjemme igen
 • Humoristiske virkemidler

Til læreren

Animationsfilmen "Robotter" henvender sig til 0.-3. klasse. Filmen åbner et festligt og fantasifuldt computeranimeret univers - befolket med vittige og flot konstruerede robottingester. En mangfoldig flok dingenot-himstregimser, opfindsomt sat sammen af fjedrer, skruer, skinner, møtrikker og alverdens materiale. Det er nemt at finde sig selv eller hinanden blandt filmens figurer og typer. De gode robotter med mod, mål og reelle hensigter er heldigvis de dominerende. Men ligesom i det virkelige liv møder de gode også modstand og uretfærdighed og får en på bliktuden undervejs. Filmens historie, figurer og kreative detaljerigdom appellerer i høj grad til børns fantasi.

Instruktøren af "Robotter" er den 46-årige Chris Wedge, der er kendt for sin anden store animationsfilm "Ice Age" fra 2002. Samme instruktør vandt i 1999 en Oscar for kortfilmen "Bunny".

I "Robotter" følger filmens unge helt, Rodney, sit hjerte og begiver sig ud i verden for at møde sin barndoms forbillede, præsidenten over alle robotterne, Bigweld. Da Rodney når frem, er gamle Bigweld i mellemtiden blevet væltet af pinden af den magtbegærlige skurk, Ratchet. Godt hjulpet af sin mor, Madame Gasket, har Ratchet overtaget Bigwelds forretningsimperium. Ratchet har dikteret, at samtlige robotter enten skal opgraderes til uhyrligt høje priser, eller de skal lide ophugningsdøden. Unge Rodney tager kampen op mod de onde. Han allierer sig med den uheldige, men ukuelige Fender og Fenders lillesøster, Piper. Nu går den vilde metalkamp ind for at genindsætte Bigweld og frelse robotterne.

Man er særdeles godt underholdt i selskab med robotterne. Filmens farverige billedside er fascinerende med al sit glade vanvid og opfindsomhed. Men "Robotter" er ikke blot flot at se på, den vækker også følelser. Det skyldes bl.a., at de figurer, der befolker universet, er skabt og animeret med stor sans for detaljer i mimik, kropssprog og personlighed, så tilskueren har alle muligheder for at identificere sig med robotterne og deres problemstillinger.

Humoren er et bærende element i filmen. Flere af robotterne kaster om sig med sjove, skøre og sprogligt opfindsomme udtryk og talemåder.

"Robotter" er mere end blot en æstetisk og sjov oplevelse. På det tematiske plan fortæller filmen en historie om udvikling, vilje og sammenhold. Om nødvendigheden af at være trofast mod det, man inderst inde ved, er sandt. Og om betydningen af at følge sit hjerte og være tro mod sine drømme. Et vigtigt og interessant budskab at formidle og fortolke i de yngste klasser.

God fornøjelse!

Hanne Probst

Filmens handling

Familien Copperbottums er en lykkelig, men fattig familie, som bor i en robotprovinsby. De har netop fået tilsendt deres første robotbaby i samledele. Ved hjælp af brugsanvisningen får de skabt lille Rodney. Han vokser op i et hjem med masser af kærlighed, men på grund af familiens økonomi må han finde sig i at gå i sine fætres og kusiners aflagte metaldele.

Rodney elsker at opfinde ting, det er bare ikke altid, det lykkes lige godt. Han opfinder en lille, kaffekandelignende hjælper til sin fars opvaskerarbejde. På grund af enkelte fabrikationsfejl kommer den lille hjælper ikke til at fungere optimalt og bliver i stedet Rodneys maskot. Rodney drømmer om at bruge sine evner som opfinder. Han drømmer om at hjælpe andre og om at møde sit store idol, Bigweld, som han kender fra populære tv-programmer. Bigweld er præsidenten over alle robotterne. Han er en tillidsvækkende, rund og mild personlighed.

Dagen oprinder, hvor Rodney vinker farvel til sit trygge barndomshjem og begiver sig til hovedstaden, Robotbyen, for at opsøge mesteropfinderen. Men gamle Bigweld er blevet sat helt ud af spillet af den stålblanke, magtsyge skurk, Ratchet. Han står i ledtog med sin satanlignende og fæle mor, Madame Gasket, og sammen har de to lagt planer om at strømline og opgradere samtlige robotter til ublu priser. Det er nu ikke længere tilladt for nedslidte robotter at blive repareret med billige genbrugs-reservedele. De to skurke er i fuld gang med at skabe en ny verden under mottoer, som: "Hvorfor være dig, når du kan være sej!" eller "Opgradering eller ophugning!"

Unge Rodney lader sig dog ikke skræmme, og selv efter at være blevet smidt på porten af Ratchet holder han modet oppe. Rodney finder sammen med den skøre skrammelrobot Fender, hans ukuelige lillesøster, Piper, og den storpruttende Tante Fanny. Sammen sætter de sig for at genoprette orden. Drevet af sin barndomsdrøm finder Rodney sit slidstærke motto frem: "Se et behov - dæk et behov". Snart tilbyder han at reparere de nedslidte robotter - til stor begejstring for den almindelige robotborger.

Rodneys næstekærlige reparationer kommer Ratchet for øre, og han bliver rasende. Under det storslåede Bigweld-bal slipper Rodney og Fender ind i forklædning og konfronterer Ratchet. Rodney og Fender må tage flugten fra den truende og rasende Ratchet. De to venner får hjælp af den seje robotpige, Cappy, som hidtil har været under Ratchets kommando, men ikke bryder sig om ham.

Cappy slutter sig til Rodney og fører ham til den tidligere robotpræsident, Bigweld. Den gamle mand viser sig ikke længere at have kræfter til at kæmpe imod de nye magthavere. Unge Rodney må se sin barndomsforestilling om sit idol gå i opløsning.

Nedtrykt ringer Rodney hjem. Faren giver ham den styrke, han mangler, idet han fortæller ham, hvor vigtigt det er at kæmpe for sine drømme og idealer. Ellers vil tanken om, at man har givet op, plage én resten af livet. Styrket samler Rodney sine kræfter. Næsten fuldendt bliver det, da Bigweld ombestemmer sig og slutter sig til ham.

En vild og grusom kampscene udspiller sig mellem Rodney, Rodneys lille hjælper, Fender, Piper og Bigweld på den ene side og Ratchet og Madame Gasket på den anden side. Bigweld er tæt på at miste hovedet. Fender er faretruende tæt på at ende i Madame Gaskets ophugningsmaskine. Men bedst som de gode må se sig besejret, kommer hjælpen udefra. Robotpigen Cappy har samlet en hær af ophugningstruede robotter, og i et sandt oliebad får de gode gjort kål på de onde.

Rodney og Bigweld har et vigtigt ærinde i Rodneys fødeby, inden de kan åbne porten til fabrikkerne. Bigweld medbringer reservedele og får lappet sammen på Rodneys efterhånden metaltrætte far. Rodney takker sin far, fordi han har givet ham det vigtigste af alt: Troen på sig selv. I taknemlighed forærer han faren et musikinstrument, som han har altid ønsket sig, men aldrig har haft råd til at købe. Samtidigt bliver Rodney udråbt til Bigwelds højre hånd.

Materialets opbygning

Handlingsreferatet er til lærerens brug og en hjælp til at holde styr på handlingen.

Afsnittet "Få hold på fortællingen" giver forslag til et indledende arbejde med filmens fortælling. Det er afgørende, at eleverne som udgangspunkt - og i fællesskab - får hold på filmens forløb og sammenhænge. Afsnittet er en anvisning til, hvordan læreren kan arbejde struktureret med en filmisk handlingsbro. Ideen er, at eleverne får indsigt i filmens tredeling, dvs. at filmen har en begyndelse, en midte og en slutning. Blotlægningen af fortællingens opbygning har til hensigt at give eleverne et overblik over filmens sammenhænge - og herfra kan fortolkningsarbejdet vokse.

Herudover består undervisningsmaterialet af fire temaafsnit:

 1. En helt i flere dele
 2. Missionen
 3. Hjemme igen
 4. Humoristiske virkemidler

Her kan læreren hente idéer og inspiration til arbejdet med filmens karakterer, grundkonflikter og æstetik.

Materialet er henvendt til læreren. Det er tænkt som inspiration til læreren, der frit kan plukke i de enkelte afsnit og vælge at arbejde med udvalgte områder efter behov.

Den musisk-kreative dimension er tænkt ind i det dialogiske og analytiske opgaveudvalg.

Undervejs i materialet får eleverne mulighed for at arbejde selvstændigt, parvis og i mindre grupper. Grupperne kan varieres i forhold til klassens erfaringer og behov.

Få hold på fortællingen

Filmens forløb

"Robotter" er en fortælling, der består af en begyndelse, en midte og en slutning. Historien er således tredelt, som vi kender det fra f.eks. folkeeventyret eller udviklingsromanen. Gennem filmen kommer hovedpersonen Rodney ud for en række hændelser, der bliver bundet sammen til et forløb og en helhed. Rodney forlader sit trygge barndomshjem og må overvinde et antal prøvelser for at modnes og finde frem til sin stilling i samfundet. På sin rejse forbliver Rodney tro mod sine idealer. Han påskønner og belønner sine forældre, der har gjort ham til den, han er.

Arbejd indledningsvis med elevernes evne til at få hold på filmens forløb og sammenhænge.

 • Lad eleverne genfortælle filmen for hinanden to og to eller tal om filmens handling i plenum. Diskuter: Hvem er hovedpersonen? Hvad er det, han vil, og hvad oplever han? Hvem møder han og hvad lærer han? Hvad handler filmen egentlig om?
 • Del eleverne ind i 4-mandsgrupper. Lad eleverne tegne begivenheder fra filmen, som de selv vælger. Lad eleverne lægge deres tegninger i kronologisk rækkefølge. Med udgangspunkt i tegningerne skal eleverne i fællesskab genfortælle historien for hinanden i grupperne.

Byg en handlingsbro

Materialets øvrige temaafsnit beskæftiger sig med filmens begivenheder, personer og tematik, og det kan være nyttigt for læreren at gennemlæse dem som inspiration til arbejdet med en handlingsbro. I klassens indledende arbejde med at finde strukturen i fortællingen kan handlingsbroen hjælpe eleverne med at få overblik over filmens handlingsforløb med begyndelse, midte og slutning. Hensigten med handlingsbroen er at udfolde filmens problemstillinger, figurer og heltens udvikling. Broen er, med sin karakteristiske bue, også et symbol på heltens vej til målet. En rejse der er forbundet med tungt benarbejde - og stor lettelse og glæde, da udfordringerne er overvundet og målet er nået.

 • Tegn en stor bro på tavlen. Den må gerne fylde det meste af tavlen. Få eleverne til at fortælle om, hvordan livet så ud for Rodney, da han stod ved broens begyndelse. Tegn og skriv stikord ved broens begyndelse.
 • Få eleverne til at fortælle om de begivenheder og personer, Rodney møder, da han begynder at gå over broen. Tegn og skriv det, eleverne fortæller, hen over broens hvælving. Vær opmærksom på at nogle begivenheder og personer fylder mere end andre.
 • Da Rodney er ved at nå til vejs ende, begynder problemerne at løse sig for ham. Tegn og skriv, hen over broens slutning, hvilke problemer der bliver løst. Hvordan bliver problemerne løst?
 • Snak med eleverne om hvorvidt de synes, broen ser ud, som den skal. Er der nogle begivenheder, der evt. skal byttes om, så kronologien kommer i rigtig rækkefølge?
 • Få eleverne til at fortælle om de begivenheder på broen, der har gjort indtryk på dem.
 • Få eleverne til at fortælle om de figurer, der har gjort mest indtryk på dem.
 • Få eleverne til at fortælle om det, de synes var godt i filmen.
 • Hvad brød eleverne sig ikke om?
 • Var der noget, der undrede eleverne i filmen?
 • Var der noget i filmen, der fik eleverne til at tænke på andre historier eller film?

En helt i flere dele

Rodneys forældre modtager deres baby i samlesæt. I fællesskab må de gøre en indsat for at få samlet det helt rigtige resultat. Det er ikke så nemt. Det kræver kommunikation og en brugsanvisning. Undervejs i Rodneys opvækst skal de forskellige reservedele skiftes ud. Det er ikke altid lige nemt for Rodney, f.eks. da han som teenager må gå i sin kusines aflagte, lyserøde torso.

 • Eleverne skal i mindre grupper tegne og bygge deres egne robotter. Eleverne kan tegne robotterne på papir eller i computerens tegneprogram. Eleverne kan finde inspiration til at tegne robotterne på følgende link, som viser billeder af filmens robotter: www.filmnet.dk
 • Bed eleverne om at medbringe genbrugsmaterialer i form af: køkkenrullerør, kapsler, tomme blikdåser, tomme og skyllede mælkekartoner, gamle aviser, m.m. Sørg selv for lim, maling, fjer, silkepapir m.m. Måske har I på skolen i forvejen noget legetøjs-byggemateriale, der egner sig til at bygge robottens skelet.
 • Ved hjælp af tegningen skal eleverne bygge robotten. En ekstra opgave til hurtige og kreative elever kan være at tegne og skrive en brugsanvisning til byggeprocessen.
 • Når robotten er færdig, skal eleverne skrive og tegne robottens "Min første bog". Flere af eleverne har selv sådan en bog om deres liv. Bed dem medbringe bøgerne og vise dem i klassen. "Min første bog" konstrueres f.eks. ved at clipse 5-10 ark papir sammen. På første side tegnes bogens form, f.eks. en robot, et hjerte, eller en stjerne. Arkene klippes ud efter formen. På tavlen eller flip-overen kan læreren hjælpe eleverne med at skrive "Min første bog".
 • I "Min første bog" skriver gruppen om deres robot: navn, fødeby, hvordan kom jeg til verden, fødselsdato, forældre, søskende (måske har robotten en søskende ved klassens nabobord), kæledyr og interesser. Eleverne må gerne tegne eller fotografere deres robotter og sætte billederne ind i bøgerne. De kan også klippe billeder ud fra magasiner eller ugeblade og lime dem ind i bøgerne.
 • Grupperne fremlægger bøgerne for hinanden i klassen. Undervejs i fremlæggelserne skal der gerne tegne sig karakteristikker af de enkelte robotpersonligheder.

Rodney vokser op med søde og kærlige forældre, der støtter og opmuntrer ham. Rodney sidder på skuldrene og på skødet af sin far, og får på samme måde kærlig omsorg fra sin mor.

 • Få eleverne til at karakterisere Rodneys forældre. Få eleverne til at fortælle om Rodneys forhold til sine forældre.
 • Få eleverne til sammenligne Rodneys forældre med andre forældre - det kunne f.eks. være forældre i andre film, eleverne har set. Hvordan er forældre, når de er gode og rare at være sammen med? Er det når familien hygger sig ved spisebordet? Når de spiller spil eller tager på ture sammen med børnene? Hvordan er dårlige forældre?

Rodneys trygge opvækst og tætte tilknytning til sine forældre ansporer ham til at søge råd og støtte hos forældrene, efter at han har forladt sit barndomshjem. Da Rodney, i opgøret med Ratchet, føler sig svigtet af Bigweld, ringer han hjem og finder støtte hos sin far. Faren opfordrer ham til at kæmpe for sine idealer. Farens ord giver Rodney styrke.

 • Få eleverne til at fortælle om situationer, hvor det er godt at finde støtte hos sine forældre. Er det når ens bedste ven har lavet legeaftaler med en anden? Eller når man bliver beskyldt for noget, man ikke har gjort?

Missionen

Rodneys rejse fra det trygge barndomshjem og ud i den uforudsigelige verden er fyldt med udfordringer og skuffelser. Omvæltningen i livet bliver kraftigt markeret af den katapult- og rutsjebanetur, Rodney er igennem, da han ankommer til storbyen, og som helt overgår vores oplevelser fra forlystelsesverdenen. Det opfindsomme transportsystem, der fører Rodney til Robotbyen, appellerer til børns lyst og evne til at tegne og afprøve labyrinter.

 • Lad eleverne tegne transportlabyrinter på store stykker karton. Når labyrinterne er færdige, skal eleverne prøve at løse hinandens labyrinter.

Skurken Ratchet og hans lige så ondskabsfulde mor, Madame Gasket, bliver Rodneys største udfordring. Rodney bliver overrasket over at møde ondskaben, der hvor han forventede at møde sin barndomshelt, Bigweld. I forbindelse med disse figurer kan eleverne finde løse ender og uafklarede detaljer, dvs. "tomme pladser", i historien.

 • Lad eleverne udfylde de "tomme pladser" i form af meddigtninger. Hvor kommer Ratchet og hans mor fra? Hvorfor er de så onde? Hvordan er det lykkes dem at sætte Bigweld af tronen? Lad de yngste elever tegne meddigtende tegneserier. De ældste elever skriver deres meddigtning. Lad eleverne selv vælge genre, f.eks. et digt, et brev eller en avisnotits. Meddigtningerne læses højt i klassen.

Venner og fjender

Heldigvis møder Rodney gode venner, der hjælper ham i kampen mod ondskaben. Den humørfyldte og viljestærke Fender, Fenders lillesøster Piper og robotpigen Cappy. Rodneys lille maskot, den flyvende kaffekande, kommer ham til undsætning flere gange. Men Cappy bliver Rodneys største støtte og frelser. Hun hjælper ham på flugt fra robotbyen, da Ratchet er efter ham. I filmens slutning, da alt håb ellers synes ude, dukker Cappy pludselig op med assistance. Cappy er den direkte årsag til, at de gode vinder og de onde taber.

 • Lad eleverne mundtligt og i fællesskab karakterisere de gode og de onde figurer i filmen.
 • Del eleverne ind i mindre grupper. Lad dem tegne og farvelægge figurer fra filmen på karton. Figurerne klippes ud og limes på blomsterpinde og bruges i et dukketeater. De yngste elever improviserer små skuespil inspireret af filmen i grupperne. De ældste elever skriver små stykker i rollehæfter til figurerne. Eleverne opfordres til at tage udgangspunkt i aktuelle scener fra filmen. Grupperne optræder for hinanden.

Filmen indeholder flere dansenumre, hvor figurerne danser i indstuderede serier til rytmisk musik.

 • Del klassen i pige- og drengegrupper. Del pigerne ind i hold på 4-6 elever. Med udgangspunkt i filmens dansescener, får pigerne til opgave at indøve danseserier til rytmisk musik.

Flere gange i filmen kommer det til sammenstød og opgør mellem de gode og de onde. De gode flyver af sted med de onde i hælene, og de gode er sommetider faretruende tæt på fejemaskinen eller Madame Gaskets ophugningsmaskine.

 • Drengene bliver, på samme måde, delt ind i hold på 4-6 personer. Med udgangspunkt i filmens kampscener skal drengene arbejde med spil. De kan udtænke kortspil, terningespil eller brætspil over de kampe, der udspiller sig. Eller tegne baner på computeren eller på karton med udfordringer og forhindringer á la computerspil. Kun fantasien sætter grænser! Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at drengene skal sidde stille hele tiden. Drengene kan f.eks. konstruere et spil, hvor deltagerne skal op af stolen og lave forskellige fysiske aktiviteter undervejs i spillet. Når drengene skal udarbejde spilleregler, er det en god idé at tage udgangspunkt i spil, de kender i forvejen.
 • Pigerne og drengene viser de færdige resultater for hinanden.

Forbilleder

Rodney har hele sit liv drømt om at møde sit store idol, Bigweld. Han ønsker på mange måder at være som ham og at gøre verden bedre med sine opfindelser. Rodney har gjort sig mange forestillinger om mødet med Bigweld. De fleste børn kan identificere sig med det at have forbilleder eller idoler. Mange børn drømmer om at udrette noget ganske bestemt i tilværelsen.

 • Eleverne skal skrive og tegne en side i Rodneys dagbog. Det kan være den dag, Rodney håber på at komme til at møde Bigweld første gang. Hvilke tanker gør Rodney sig? Hvad drømmer Rodney om?

Da Rodney møder Bigweld viser det sig, at Bigweld ikke længere har den kampgejst, Rodney håbede at finde. Rodney bliver skuffet og ringer hjem til sin far og henter nyt mod.

 • Få eleverne til at skrive og tegne et brev til Bigweld fra Rodney. I brevet skal Rodney overbevise Bigweld om nødvendigheden af at bekæmpe Ratchet og Madame Gasket. Tal sammen i klassen om, hvilke argumenter Rodney kan tage i brug i brevet.

Heltens rejse

Tematisk beskæftiger filmen sig med udvikling og forandring. Rodney er en viljestærk ung mand med mod på tilværelsen og klare målsætninger om at gøre verden bedre. Men Rodneys vej frem mod sit mål bliver så langt fra lige og enkel. Tværtimod er den fyldt med ujævnheder, og han møder ondskab, der fremtræder i forskellige skikkelser og konstant udfordrer ham. Men Rodney er ikke den ensomme helt, der må kæmpe alene. Han finder sammen med andre, som i deres forskellighed og med hver deres styrker (og svagheder!) hjælper ham med at genoprette orden i Robotbyen. På denne måde signalerer filmen et væsentligt budskab om nødvendigheden af sammenhold og fællesskab.

 • Få eleverne til at fortælle om de udfordringer, Rodney møder.
 • Hvem hjælper Rodney? Karakteriser Rodneys hjælpere. Hvad er de gode til, og hvad er de mindre gode til - hvad er deres styrker og svagheder?
 • Tal med eleverne om hvad filmen drejer sig om. Hvad er filmens tematik og budskab?

Hjemme igen

Rodneys mission er lykkedes. Han drog ud i verden som en ung og uerfaren mand med mod på tilværelsen. Han har gennemlevet skuffelser og modgang for endelig at nå sit mål. Da Rodney og hans venner får bekæmpet Ratchet og Madame Gasket, er hans første tanke at komme hjem og besøge sine forældre. Rodneys far er nedslidt og trænger til at få skiftet sine reservedele ud med nye. Dem sørger Rodney for, at Bigweld medbringer.

 • Diskuter filmens slutning i klassen. Hvordan ender filmen? Lad eleverne digte videre på filmens slutning. Hvad sker der siden hen med filmens centrale figurer?

Rodney udtrykker sin taknemlighed over, at faren har givet ham det vigtigste af alt: troen på sig selv. Rodney forærer sin far noget, han har ønsket sig hele sit liv, men ikke har haft råd til at købe, nemlig et musikinstrument.

 • Diskuter i klassen hvordan man kan give hinanden immaterielle gaver, f.eks. ros, nærvær, interesse, kærlighed, omsorg og tid. Lad børnene komme med eksempler på immaterielle gaver.
 • Diskuter begrebet ønsker. Lad børnene tegne og skrive ønskesedler. Lad dem fremlægge og argumentere for deres ønsker i klassen. Hvordan opstår ønsker? Hvilke følelser frembringer det, når vi ikke får vores ønsker opfyldt - og omvendt. Er det muligt at nå et punkt, hvor alle ens ønsker er opfyldt - eller opstår der blot et nyt ønske?

Humoristiske virkemidler

Humoren er et bærende element og et fremtrædende virkemiddel i filmen. Vi møder fantasifulde figurer i detaljerede, sjove og skæve udformninger. F.eks. Fender, Rodneys lille kaffekandelignende hjælper, den lille politibetjent der vogter indgangen til Robotbyen, og den omfangsrige og storpruttende tante Fanny. Denne flok komiske og karikerede figurer er nogle af Rodneys vigtigste hjælpere.

 • Lad eleverne beskrive de komiske figurer. Minder figurerne om figurer fra eventyr eller film, de kender i forvejen?
 • Diskuter: hvad er det ved hver enkelt figurer, som er sjovt? Hvem bestemmer, hvad der er sjovt? Hvorfor griner vi, når tante Fanny prutter? Måske var der tidspunkter under filmen, hvor nogle af eleverne grinede, og andre ikke grinede. Diskuter en af de disse sekvenser og tal om hvorfor nogle syntes, det var sjovt, andre ikke.
 • De komiske figurer egner sig til at tegne/male/modellere/konstruere eller bygge op i papmache. Lad eleverne selv vælge hvordan de vil fremstille deres komiske figur.
 • Lad eleverne skrive et humoristisk digt, en dagbogsside, en historie eller en tegneserie til deres komiske figur.
 • Forbered en udstilling af figurerne og teksterne i klassen. Inviter gæster og lad eleverne fremlægge deres arbejde.

Filmen byder på sprogligt overskud i form af sjove ordsammensætninger, kække replikker og opfindsomme mottoer, fx: "din pessimistiske pestilens", "han fik en på bliktuden", "det rene oliebad", "hvorfor være dig - når du kan være sej", "opgradering eller ophugning" og "se et behov - dæk et behov".

 • Snak med eleverne om filmens sprog. Lad eleverne forklare filmens mottoer. Var der ord eller talemåder, de ikke forstod?
 • Skriv i fællesskab sjove ord, udtryk og sætninger ned fra filmen, som I kan huske. Find selv på flere. Sæt en stribe af papirer sammen og skriv ordene og sætningerne efter hinanden. Sæt "papirslangen" op på væggen i klassen og se hvor lang den kan blive. Skriv/byg den længere over en periode og mål hvor lang den kan blive.