Sangen fra havet Lærer

Forside
 • Om filmen
 • Før filmen
 • Handlingsreferat
 • Faglige mål
 • Fag og temaer
 • Filmfaglige vinkler
 • Film- og lydklip fra filmen
 • Billeder fra filmen
 • Links og litteratur

Om filmen

"Sangen fra havet" er den irske instruktør Tomm Moores anden 2D animationsfilm, og samtidig hans anden Oscarnominering. Moore fik sit internationale gennembrud med debutfilmen ”Brendan og hemmelighedernes bog” (2010). Kendetegnende for begge film er, at de har vundet adskillige internationale priser og er stærkt forbundet til de gamle irske folkeeventyr i fortælling og æstetik. Men ""Sangen fra havet" er mere personlig og baseret på minder, jeg har fra min opvækst i 80’ernes Irland", siger Tomm Moore.

Den direkte inspiration til filmen kom på en ferie til den irske vestkyst, hvor instruktøren sad og tegnede sammen med sin 10-årige søn Ben. Nede på stranden lå der døde sæler. De lokale fortalte dem, at det var fiskere, der havde dræbt sælerne i frustration over den faldende fiskebestand i havet. De fortalte også, at det aldrig kunne være sket for en generation siden. For dengang blev sæler betragtet som mytiske væsner, der kunne være bærere af sjæle, som havet havde taget. Sælerne kunne også være såkaldte ’selkies’. Selkier lever som sæler i havet, men kan afføre deres skind på land og antage menneskekroppe.

Foto: SF Film

I ”Sangen fra havet” bliver disse selkies vævet sammen med andre elementer fra irske folkesagn og sat ind i en universel tematisk ramme om sorg, tab, skyld og kærlighed - i en moderne verden.

”Sangen fra havet” var det danske Oscarbidrag som Bedste Animationsfilm i 2015, takket være det lille danske animationsstudie, Nørlum. De er nemlig co-producenter på filmen og har animeret ca. halvdelen af billederne, hvor alle baggrunde og karakterer er håndtegnede.

I undervisningen kan “Sangen fra havet” inddrages på flere planer:

Dansk:

 • Som fiktivt forlæg for at arbejde med emnerne ‘sorg’ og ‘savn’
 • Til arbejdet med eventyrgenren og irske folkesagn
 • Til filmanalyse – med fokus på personkarakteristik og filmiske virkemidler

Dansk, billedkunst, musik:

 • Som inspiration til elevernes egne magiske animationsfilm
Foto: SF Film

Filmens credits

Titel: Sangen fra havet
Originaltitel: Song of the Sea
Produktionsland og -år: Irland, Danmark, Frankrig, Belgien, Luxembourg, 2014
Instruktion: Tomm Moore, baseret på hans originale historie
Længde: 93 min.
Distribution: SF Film
Medierådet for Børn og Unges vurdering: Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år
Læs Medierådet for Børn og Unges vurdering

Medvirkende - danske stemmer
Ben: Oscar Dietz
Saoirse: Silja Lucia
Conor: Kasper Leisner
Farmor: Birthe Neumann
Bronagh: Nukâka Coster-Waldau
Macha: Grethe Mogensen
Den store Shanachie: Nis Bank-Mikkelsen
Bark: Lars Mikkelsen
Mosse: Lars Knutzon
Urt: Thomas Mørk

Foto: SF Film

Før filmen

Forbered eleverne på, at de skal se en film, der er meget anderledes i sit udtryk end de amerikanske blockbuster animationsfilm fra Disney m.fl., som de sandsynligvis er vant til at se. Bed eleverne lægge mærke til, hvordan karaktererne og universerne er tegnet.

Uden at røbe for meget, kan læreren kort introducere eleverne for de væsner, der stammer fra gamle irske folkeeventyr - specielt de mytiske selkies. Hvis ikke eleverne har arbejdet med eventyrgenren før, er det en god idé at præsentere dem for de arketypiske eventyrtræk.

Forbered de yngste elever på, at der optræder væsner, som kan forekomme uhyggelige. De vil også opleve en række sørgelige scener.

Foto: SF Film

Handlingsreferat

I et fyrtårn på en vindblæst klippeø ud for den irske kyst bor en lille familie. Den består af moren Bronagh, faren Conor, sønnen Ben og hans bedste ven hunden Cu. Alt ånder fred og ro, men en stormfuld nat kaster den højgravide mor sig pludselig i havet. Det lykkes faren at redde sin nyfødte datter, Saoirse. Hun vokser op sammen med Ben, der, forpint over tabet af moren, hader sin lillesøster.

Da Saoirse fylder 4 år, har hun endnu ikke sagt et eneste ord. En dag finder hun morens konkyliefløjte, som Ben fik lige før moren forsvandt i havet. Hun finder også en hvid frakke, der viser sig at være et selkieskind. Den fortryllede melodi, Saoirse frembringer med konkylien, bliver både hendes kommunikationsmiddel og nøglen til den magiske hemmelighed om morens - og Saoirses - virkelige væsen.

Foto: SF Film

Børnenes skrappe farmor synes ikke, at det isolerede liv med en far i sorg er godt for børnene. Hun beslutter derfor, at de skal bo sammen med hende inde i Dublin. Men børnene hader byen og stikker af. På vejen hjem bliver de trukket ind i en magisk, mytisk verden, som Ben ellers kun kender fra de folkeeventyr, hans mor fortalte ham om.

Foto: SF Film

Mange af de mytiske væsner er blevet forstenet af ugleheksen Macha, der er besat af tanken om at fjerne folks følelser og smerte. Tre elverfolk opdager imidlertid, at Saoirse er en selkie som sin mor. Hvis hun synger iklædt sit selkieskind, kan hun vække væsnerne og de gamle historier til live igen, og dermed redde den mytiske verden – og sig selv, viser det sig. Men Saoirses far har i fortvivlelse kastet skindet i havet.

Efter en række farefulde strabadser, bringer Ben og Cu den døende Saoirse hjem til faderen. Her må Ben overvinde sin dybeste frygt – havet, for at redde sin søster. Saoirse får skindet og synger, og miraklet sker: alle forstenede væsner bringes til live igen, og Saoirse genvinder sine kræfter. Moderen viser sig igen for at hente sin selkie datter. Men Saoirse beslutter at blive sammen med sin far  og Ben på klippeøen i fyrtårnet, hvorefter de lever lykkeligt og fredfyldt sammen.

Foto: SF Film

Faglige mål

Temaer og opgaver i dette undervisningsmateriale knytter sig til Fælles Mål 2014. Inden for fagene dansk, billedkunst og musik bliver eleverne trænet i følgende faglige mål og almene kompetencer:

1.-2. klasse

Dansk

 • Har viden om og kan samtale om budskabet i en produktion
 • Kan følge forløbet i en fortælling
 • Har viden om enkle sproglige, lydlige og billedlige virkemidler
 • Har viden om tema, genre, forløb og personskildring

Billedkunst

 • Kan udtrykke sig i plane, rumlige og digitale billeder
 • Har viden om og kan samtale om billeders opbygning og indhold

Musik

 • Kan lytte til og udtrykke sig om musik
 • Kan deltage eksperimenterende i musikalske aktiviteter

3.-4. klasse

Dansk

 • Har viden om teksters genre, struktur og æstetiske formål
 • Har viden om billedlige udtryksformer og fortolkningsmuligheder
 • Kan undersøge virkemidler

Billedkunst

 • Kan analysere multimodale produktioner
 • Kan fremstille en digital billedfortælling
 • Kan arbejde med levende billeder

Musik

 • Kan lytte opmærksomt til og udtrykke sig varieret om musik
 • Kan udtrykke sig skabende i musikalske aktiviteter

Formålet med materialet er at lade eleverne arbejde med eventyrgenren med inddragelse af figurer fra irske folkesagn. Filmens tematik lægger også op til at arbejde med emnet sorg og savn. Eleverne skal desuden arbejde med filmens karakterer, universer og filmiske virkemidler – både analytisk og praktisk.

Foto: SF Film

Fag og temaer

Spor fra irske folkesagn og keltiske myter og mønstre

”Sangen fra havet” tager udgangspunkt i irske folkeeventyr, som Tom Moore er dybt inspireret af. For instruktøren handler det om at bevare og videregive den irske mytologi og kultur, der langsomt er ved at forsvinde.

Et af de væsner, Moore har hentet fra keltisk mytologi er ’selkies’. De lever som sæler i havet, men kan afføre deres skind på land og antage menneskekroppe. Selkies er altid mørkhårede og smukke. De er skyld i mange tragiske kærlighedshistorier og – legender. Således er selkies nært beslægtede med havfruer.

Saoirse / selkie (Foto: SF Film)

’Mac Lir’ er også en af de mest populære havguder i keltisk mytologi og betyder ’havets søn’. I filmen fortælles det, at han fælder så mange tårer over tabet af sine kære, at tårerne bliver til et hav, der oversvømmer landet.

Mac Lir (Foto: SF Film)

Hans mor, ugleheksen ’Macha’ fjerner hans sorg ved at forstene ham. Således bliver Mac Lirs sorg forbundet med farens store sorg over tabet af sin kone. Og ligesom Mac Lir bliver forstenet, udtrykker faren til sidst over for sine børn, at han har sovet i alle årene efter, at moren Bronagh forsvandt.

Skitser af Macha (SF Film)

’Den store Shanachie’ refererer til de gamle, traditionelle irske historiefortællere. I filmen er han den gamle mytiske mand, der bærer på alle historier i sit lange hår for ikke at glemme dem.

Den store Shanachie (Foto: SF Film)

Filmens handling finder sted omkring ’Halloween’ (allehelgens aften), der oprindeligt er en hedensk højtid blandt kelterne i Irland. Det er den aften, hvor hekse, genfærd og mørkets magter viser sig i den virkelige verden for at vanære og håne de helgener, der bliver fejret på allehelgensdag.

Lad eleverne beskrive filmens mytiske væsner med udgangspunkt i udvalgte klip fra filmen. Se elevarkene til venstre under menuen. Eleverne kan også finde og udprinte billeder af de irske sagnfigurer fra nettet.

Også filmens æteriske og poetiske formsprog er inspireret af keltisk mytologi og oldgamle symboler. Billederne er ornamenteret med et væld af mytiske dyr, dolmens (irske præhistoriske gravsteder), strenge geometriske former og keltiske motivmønstre, spiraler, cirkler og knuder. De keltiske knuder består typisk af fire snoninger uden begyndelse og ende. De er blevet tillagt symbolske betydninger som naturens tidløshed og livets cyklus. Også den ubrudte cirkel symboliserer fødsel og død, det fuldkomne og evigheden. Netop cirklen indkredser da også den lille familie, da moren forlader dem og føder Saoirse.

Foto: SF Film

Lad eleverne eksperimentere med og udforme enkle versioner af de keltiske mønstre og symboler. Deres kunstværker kan danne baggrundskulisser for deres små animationsfilm. Se også under afsnittet ’Filmfaglige vinkler’.

Eventyrgenren

”Sangen fra havet” lægger op til at arbejde med eventyrgenren – både i sin narrative opbygning og gennem valget af karakterer.

Her er forslag til spørgsmål, der indkredser de arketypiske eventyrtræk:

 • Hvem er hovedpersonen?
 • Hvad vil Ben gerne opnå?
 • Hvem hjælper Ben til at opnå sit mål?
 • Hvem er Bens modstandere og gør livet svært for ham?
 • Hvilke steder foregår historien?
 • Hvilke prøvelser bliver Ben udsat for undervejs?
 • Hvilke overnaturlige hændelser sker der undervejs?
 • Hvordan lykkes det Ben at komme hjem igen?
 • Hvad gør Ben selv for at opnå sit mål?
 • Har eventyret en lykkelig slutning? Hvorfor/hvorfor ikke?

Eleverne i 3.-4. klasse kan også anvende aktantmodellen for at få styr på karakterernes roller og mål. En hjælper kan også fremtræde som en central rekvisit, som konkyliefløjten. Den fungerer desuden som ledemotiv og er afgørende for handlingens fremdrift.

Eleverne kan endvidere blive introduceret for kontraktmodellen, der er som skræddersyet til eventyrgenren. Historien starter hjemme i trygge og kærlige rammer. Men trygheden bliver rystet i sin grundvold, da moren forsvinder i havet. Ben og Saoirse begiver sig ud i en ukendt og farefuld verden for at frelse elverfolket og Saoirse. De består alle ‘prøverne’, og Ben overvinder sin frygt for havet. Også faren retter op på sine ‘skader’ ved at ‘vågne op’ som en nærværende og kærlig far.

Saoirse og Ben (Foto: SF Film)

Sorg og savn

”Sangen fra havet” er langt mere end et spændende eventyr. Filmen er også et portræt af et traume og en dyb sorg. Faktisk oplever stort set alle filmens karakterer at miste og at føle savn:

 • Ben og Saoirse mister deres mor og Conor sin kone, og savnet er ubærligt
 • Bronagh har mistet sin familie til lands
 • Saoirse har mistet sin stemme
 • Farmoren føler, at hun har mistet sin søn og Ben sin far, der er forsvundet ind i sorgen
 • Ben er for en stund tvunget til at rejse væk fra sin bedste ven, hunden Cu
 • Elverne har mistet deres elverfamilier
 • Mac Lir er i dyb sorg over at have mistet sin familie og bliver forstenet af sin mor
 • Macha mister sin søn, da hun fjerner hans følelser og forstener ham
 • Ben er ved at miste sin søster

Macha spiller en vigtig rolle i forhold til sorgprocessen. Hun sætter nemlig ord på sorgen, da hun siger til Ben: ”Du er kun en lille dreng, og bekymrer dig derfor alt for meget. Du mistede din mor. Jeg kan tage smerten fra dig.” Selvom Macha er snedig og lumsk som hekse nu engang er, så får hun også konfronteret Ben med hans årelange sorg og smerte. Måske er det med til at udløse Bens enorme handlekraft i resten af filmen.

De tre elver (Foto: SF Film)

Macha er heller ikke blot en ond heks. Da hun får sine følelser tilbage, viser hun også et stort moderhjerte med ordene: ”Tilgiv mig, søn… Jeg kunne ikke bære at se min søn lide så meget.”

Lad eleverne indkredse karakterernes sorg og savn. Fremhæv også, hvordan karaktererne kommer ud af sorgen eller kommer overens med tabet. Derudover lægger filmen op til at arbejde videre med emnet – også med inddragelse af elevernes egne personlige oplevelser af sorg, savn og adskillelse. Det kan dreje sig om tab af familiemedlemmer, venner eller kæledyr. Eller adskillelse fra sine nærmeste pga. skilsmisser. Se temamaterialet ’Børn og sorg’ i ’Links og litteratur’.

Ben (Foto: SF Film)

Personkarakteristik

Ben og Saoirse
”Du bliver verdens bedste storebror”, siger Bens mor til ham i filmens anslag, lige før hun forlader ham. Ben elsker sin mor højt og ønsker at leve op til hendes profeti. Han forsøger derfor at agere den ansvarlige storebror, men det lykkes ikke for ham. For Bens mor forsvandt ved fødslen af Saoirse. Hun står derfor som et levende monument over tabet af moderen. I Bens øjne er Saoirse skyld i moderens ‘bortgang’. Derfor kanaliserer han al sin smerte, fortvivlelse og vrede over på søsteren ved at være ondskabsfuld og afvisende over for hende.

Foto: SF Film

Men Ben udvikler sig til en kærlig og omsorgsfuld storebror. Han opdager, at morens historier fra den mytiske verden er tæt forbundet med hans virkelige verden, og det går op for ham, at hans søster er en selkie. Bens superheltekostume og 3D briller indgyder ham mod til at overvinde sin indre sårbarhed og de ydre farer på rejsen. Men kun ved fælles indsats og gennem en spirende kærlighed til hinanden formår de to søskende at frelse de mytiske væsner og Saoirse fra døden.

Saoirse er den mest elskelige pige, man kan forestille sig. Hun er sin fars øjesten, fordi hun er et kærligt minde om hans elskede Bronagh. Derfor er Ben også dødeligt jaloux på hende. Hun forsøger at række ud efter Ben, men han afviser hende. Hun virker fri og sorgløs, livsglad og nysgerrig på livet, og draget af havet.

Foto: SF Film

Saoirses magiske selkie-kræfter giver hende også styrke til at overtage styringen, når det virkelig gælder. Fx da hun trækker Ben ud af bussen for at følge de magiske lys. Som halvt menneske, halvt selkie har hun valget imellem at tage med sin mor i havet eller at blive sammen med sin familie. Saoirse vælger at blive på land. Hermed har hun hørt og forstået farens og Bens bøn til moren ved filmens slutning: “Vær sød ikke at tage hende fra os”, trygler Ben. “Hun er alt, hvad vi har”, tilføjer faren. Samtidig er det en ubetinget kærlighedserklæring til hendes far og bror.

‘Ben’ er en forkortelse for ‘Benjamin’. Her er det nærliggende at fremdrage den hebræiske betydning af navnet, ‘søn af min sorg’, der henviser til moderen Rachel, som døde kort tid efter fødslen af sin søn. ‘Saoirse’ er et gammelt irsk navn, der betyder ‘frihed’.

Foto: SF Film

Lad eleverne beskrive Ben og Saoirse før de forenes som bror og søster, ved at opstille modsætningspar.

Ben Saoirse
 • Blond som sin far
 • Taler
 • Frygter havet (kan ikke svømme)
 • Er tynget af sorg og ansvar
 • Er hård og afvisende over for Saoirse
 • Bliver overset og ikke forstået af sin far
 • Er et menneskebarn
 • Mørk som sin mor
 • Er stum
 • Er draget af havet (er hendes rette element)
 • Er mere fri og sorgløs
 • Rækker ud efter Ben og forsøger at trøste ham
 • Er elsket af sin far
 • Er halvt menneske, halvt selkie etc.

Bronagh
Navnet er irsk og stammer fra ordet ‘bronach’, der betyder ‘sorgfuld’. I filmen siger Bronagh da også: “Jeg er så ked af det”, da hun forlader familien. Bronagh er den kærligste mor i verden, men som selkie er hun nødt til at forlade menneskeverdenen og vende tilbage til havet. Det ses ved hendes lange sorte hår, der langsomt begynder at blive hvidt.

Når vi har set hele filmen forstår vi, at Bronagh har profetiske evner. Hun videregiver sine gamle mytiske fortællinger til Ben, hun lærer ham den keltiske sang, og hun giver Ben konkyliefløjten, fordi hun ved, at Saoirse får brug for sin brors viden og hjælp. Saoirse skal bruge konkyliefløjten til at løse forbandelsen og frelse elverfolket og sig selv fra døden.

Samtidig fungerer hendes historier og sange som et kærligt minde, der skal lindre Bens smerte. Det fremgår også af hendes slutreplik til ham: “Min søn, husk mig i dine historier og sange. Du ved, at jeg altid vil elske dig.”

Ben, Bronagh og Conor (Foto: SF Film)

Conor
Faren er grundlæggende kærlig og forsøger af al magt at få tilværelsen til at hænge sammen. Men han kan ikke komme sig over tabet af sin elskede hustru, og føler sig magtesløs. På denne måde tegner instruktøren et nuanceret og troværdigt billede af en voksenfigur, der kommer til at handle uhensigtsmæssigt, fordi han er tynget af sorg og ikke kan overskue situationen.

Men Ben får rusket op i ham i det skæbnesvangre øjeblik ved filmens slutning, da han er ved at miste begge sine børn. Ben får ham også til at anerkende den mytiske verdens eksistens. Conor slutter med at sige til sine børn: “Jeg har sovet i alle disse år. Det er jeg rigtigt ked af”. Og til sin mor siger han: “Vi har det godt nu, mor”.

Farmor (Foto: SF Film)

Som antydet er filmens hovedkarakterer skildret nuanceret i modsætning til arketyperne i de klassiske eventyr, der typisk er gode eller onde. Det bibringer filmens karakterer en stor menneskelighed og troværdighed, der gør dem til moderne mennesker, som vi kan identificere os med.

”Vi er alle forbundne”, siger ’den store Shanachie’ – den gamle langhårede historiefortæller i filmen. Tom Moore vælger da også bevidst at forbinde karaktererne i den mytiske og virkelige verden med hinanden ved at lade dem mødes. Men han gør det også ved eksempelvis at spejle farmorens udseende og stemme i ugleheksen Macha, og færgemandens udseende og stemme i den store Shanachie. Fuldstændigt som sagnfigurerne i Bens mytiske historier også optræder i den virkelige verden.

Lad eleverne karakterisere filmens hovedkarakterer og deres relationer med udgangspunkt i udvalgte klip fra filmen. Se elevarkene til venstre under menuen.

Den store Shanachie (Foto: SF Film)

Filmfaglige vinkler

Filmiske virkemidler

Musik og lyd
Filmens soundtrack er et miks af moderne og gammel irsk folkemusik med traditionelle instrumenter. Musikken er bærende for filmens melankolske grundstemning.

Skærp elevernes forståelse for musikkens og lydenes centrale rolle som stemningsskabere ved først at afspille udvalgte scener med lyd og uden billeder. Lad eleverne identificere lydene og gætte sig til, hvor vi er, hvilke karakterer, der er med, og hvad der sker i scenen. Hvilken stemning skaber musikken? Derefter ser I scenen. Se elevarkene til venstre under menuen.

Foto: SF Film

Dybdeperspektiv, billedbeskæring, synsvinkel, fugl og frø
Lad eleverne se Klip 6 – Uglerne angriber elverne, Ben og Saoirse under ’Film- og lydklip fra filmen’. Her skal de kortlægge de filmiske virkemidler, der er med til at skabe uhygge i scenen: Uglerne er filmet i henholdsvis fugle- og frøperspektiv – fra elvernes og børnenes synsvinkel (frø) og fra uglernes synsvinkel (fugl). Krydsklipningen mellem de to perspektiver gør uglernes angreb ekstra dramatisk og faretruende. Det samme gør dybdeperspektivet, fordi børnene og vi som tilskuere kan følge uglernes angreb fra baggrunden, og se dem komme susende lige imod børnene/os. Samtidig veksler billedbeskæringen fra total til nær af uglerne. Og når de kommer helt tæt på, er de naturligvis meget uhyggelige. Endelig er brugen af lyd og musik i scenen også med til at forstærke uhyggen.

Foto: SF Film

Lys
Et af filmens mest blændende visuelle elementer er brugen af lys. Sollyset der strømmer gennem et vindue. Saoirse, når hun svømmer som en lysende selkie under vandet. De svævende magiske lyspartikler, som guider Saoirse og Ben på deres færd og den nordlys-lignende himmeleksplosion i filmens slutscene.

Tag udgangspunkt i udvalgte filmklip, og lad eleverne beskrive lysets funktion og magi i de enkelte scener. Se elevarkene til venstre under menuen.

Foto: SF Film

Skab magiske animationsfilm
Filmens magiske univers, gribende fortælling og stærke karakterer inspirerer til, at eleverne selv skaber små animationsfilm i et tværfagligt forløb med dansk, musik og billedkunst. Præsenter eleverne for stopmotion-værktøjet ’FILM-X Animation’ til tablet og online. Se grundig introduktion på: https://filmcentralen.dk/grundskolen/node/68648

Lad eleverne afprøve de forskellige animationsteknikker fra sitets tutorials med små forøvelser, så de bliver fortrolige med stopmotion-processen.

I skal beslutte jer for, om I vil lave 2D animation - med flade baggrunde og figurer, som i filmen. Eller 3D animation, hvor der bruges en 3D kulisse med 2-4 sider og 3D figurer.

Opdel eleverne i små grupper. De kan enten udvælge en enkelt scene fra filmen som forlæg for deres egen lille animation. De kan også vælge en bestemt location fra filmen; klippeøen med fyrtårnet, havet, elvernes hule, Machas hus m.m., og dertil hørende figurer. Derefter udvikler de deres egen lille historie.

Eleverne skal nu lave 2D eller 3D baggrunde til deres film. Lad eleverne udforme enkle versioner af de keltiske mønstre og symboler, der optræder i filmen.

3D figurerne kan laves af alskens materialer: Selkier af udstoppede grå uldsokker eller kunstpels, der syes sammen. De forstenede elvere kan laves af sten, hvor ansigterne tegnes op med sort tusch. Eller af rå kartofler. Hovedkaraktererne kan udformes i modellervoks. De magiske lys kan være glasperler, der hænger i fiskesnører og bliver belyst af en lyskilde osv.

I musik kan eleverne selv skabe og optage effektlyde, der passer til deres univers. De kan også lære at spille den enkle melodi fra konkyliefløjten på forskellige instrumenter og lægge lyd og musik på deres lille film.

Husk, at i børnenes version af ”Sangen fra havet” skal de magiske og mytiske elementer prioriteres lige så højt som en struktureret lille historie.

Foto: SF Film

Film- og lydklip fra filmen

Klip 1

Den lykkelige familie

Klip 2

Ben og Saoirse på stranden

Klip 3

Ben skræmmer Saoirse med Macha historien

Klip 4

Saoirse fovandles til en selkie i havet

Lydklip 4

Klip 5

Ben og Saoirse i elvernes hule

Klip 6

Uglerne angriber elverne, Ben og Saoirse

Klip 7

Ben hos den store Shanachi

Klip 8

Ben og Cu hos ugleheksen Macha

Billeder fra filmen

Når du åbner billedpakken nedenfor, finder du 42 stillbilleder fra "Sangen fra havet". Vær opmærksom på alle billederne ligger i en zip-fil, der skal pakkes ud.

Billedpakke til Sangen fra havet

Foto: SF Film

Links og litteratur

Om ”Sangen fra havet”

Grundoplysninger om filmen og Tom Moore:

Grundoplysninger om Tom Moores spillefilmdebut, ”Brendan og hemmelighedernes bog”:

Pressemateriale fra SF Film – se her

Engelsk pressemateriale fra Cartoon Saloon – se her

Anmeldelse i EKKO:

Anmeldelse i Politiken:

Anmeldelse i Børn i Byen:

Undervisningsmaterialer om film

Filmcentralens materiale om ’Brendan og hemmelighedernes bog’

Om at lave animationsfilm i undervisningen:

Filmcentralen materiale om Børn og sorg :

Om eventyrgenren i indskolingsmaterialet ’H.C. Andersen på film’:

Om filmanalyse

Filmcentralens online filmleksikon om dramaturgi og filmiske virkemidler:

Spor fra irske folkeeventyr og keltiske mønstre

Tom Moores eget dokument om irske myter - se under menuen til venstre

Om den keltiske knude:

Tegn og symboler i magien:

Den oprindelige betydning af ’Halloween’:

Navnebetydninger

Navnet Benjamin:

Navnet Saoirse:

Navnet Bronagh:

Mac Lir (Foto: SF Film)