Zarafa

– et undervisningsmateriale
Lærer

Trailer

Om undervisningsmaterialet

Få baggrundsviden og ideer til temaer. Find analyser og konkrete arbejdsforslag. Fokus i undervisningsmaterialet er at give indsigt i filmens temaer, indhold og form.

Undervisningsmaterialet er skrevet til læreren. Til venstre under menuen ligger et elevark (pdf). Det indeholder spørgsmål og opgaver, som understøtter de faglige mål og er relateret til emnerne i ’Fag og temaer’ og ’Filmfaglige vinkler’.

Fag og temaer

  • Forslag til emner i dansk, billedkunst, natur/teknik og kristendom

Filmfaglige vinkler

  • Et fælles sprog om visuelle medier
  • Faglige begreber
  • Billeder og ordklasser
  • Menneskelige dyr

Dette materiale er skrevet af Liselotte Michelsen, maj 2014

Materialetype: