Diplomacy – the responsibility to protect Lærer

Forside
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Folkemordene i Afrika i 1990'erne producerede ubehagelige billeder for hele verden og ikke mindst for organisationen FN, der som alle andre måtte se magtesløs til. Et vigtigt resultat heraf blev imidlertid, at FNs generalforsamling i 2005 vedtog en nye resolution "The Responsibility to Protect" med tilhørende international straffedomstol, som skulle muliggøre indsættelse af FN-tropper og retsforfølgelse af skyldige statsledere i tilsvarende situationer i fremtiden.

I 2006 var Afrika og Sudan igen på dagsordenen med borgerkrig i Darfur-provinsen, der kunne minde om nye folkemord, og denne gang havde FN så mulighed for at gribe ind.

FNs Sikkerhedsråd med det roterende formandskab blandt permanente og ikke-permanente medlemmer forsøgte at få vedtaget en resolution om indsættelse af FN-tropper i området, og i juni 2006 var Danmark formand for Sikkerhedsrådet hele måneden.

De to journalister Rasmus Dinesen og Boris Bertram har i dokumentarfilmen "Diplomacy – The Responsibility to Protect" ønsket at skildre, hvad det danske formandskab forsøgte at udrette i denne måned. Filmen skildrer det diplomatiske arbejde og forhandlingerne i New York samt bestræbelserne i Sudan for at hindre en menneskeskabt katastrofe. Den demonstrerer på ganske udmærket vis, hvorfor FN i spørgsmål om at gribe ind i løbende konflikter gang på gang kommer til kort, netop fordi organisationens medlemmer har så modsatrettede interesser. I dette tilfælde Ruslands og Kinas kommercielle interesser i Sudan – våbensalg og køb af olie – og den sudanske præsidents (velbegrundede) bekymring for en FN-aktion med stor sandsynlighed for at komme for den internationale straffedomstol. Imens lider befolkningen i Darfur, som karakteriseres som det værste sted på jorden at opholde sig.

Da måneden er gået, må man konstatere, at det danske formandskabs indsats havde været uden resultat – i hvert fald blev ingen flygtninge direkte hjulpet heraf, men set med en dansk diplomats øjne var indsatsen måske et lille skridt i retning af en afgørende indsats for de over 2 mio. flygtninge. I december 2008 er der stadig ikke sat FN-tropper ind i området, og 200.000 mennesker har mistet livet.

Dokumentaren forsøger altså at skildre det komplicerede forhandlingsforløb i FN-hovedkvarteret, men har også blik for hverdagen samme steds – der vaskes vinduer, spilles bordtennis og afholdes receptioner. På afstand er FNs indsats et arbejde for almindelige mennesker i New York og for de udstationerede diplomater, mens det for andre handler om liv og død. Den store ping pong-politik kontrasteres også med de uhyre vanskeligt stillede flygtninge i Darfur, hvis udsigtsløse liv skildres meget tankevækkende ved hjælp af stillbilleder. Ganske effektfuldt – og en klar stillingtagen fra tilrettelæggernes side, hvilket jo er helt i overensstemmelse med præmisserne for at lave dokumentarfilm. En underliggende engelsk speak, som er tekstet, holder sammen på trådene og lægger op til et muligt klimaks i form af succes for den danske indsats, som så udebliver.

Særfagligt

Samfundsfag

Dokumentarfilmen "Diplomacy – The Responsibility to Protect" giver en god mulighed for at forstå FN og organisationens problemer med at være konfliktløser, idet man slet og ret kan konstatere, at organisationen ikke er stærkere end medlemslandene gør den til i de konkrete situationer. Det behøver ikke at være nogen banal konstatering, og "Diplomacy – The Responsibility to Protect" har oven i købet ved hjælp af sin kontrasterende klipning mellem både dagligdagen i FNs hovedkvarter og den udsigtsløse daglige tilværelse for millioner af flygtninge i Darfur en klar pointe. Her dør tusindvis af mennesker hver måned, fordi magthavere, som jo også er mennesker, sætter egne interesser over uskyldige menneskers lidelser og død.

Det er naturligvis et aktiverende afsæt for en diskussion eller undersøgelse i undervisningen. FN er en international organisation, som måske får en lidt stedmoderlige behandling i undervisningen, men "Diplomacy – The Responsibility to Protect" giver en god introduktion til den del af FNs virke, som har med konfliktløsning at gøre. FNs lange seje træk i dens underorganisationer berøres ikke.

Historie

Under Seksdagskrigen i 1967 var Danmark også formand for Sikkerhedsrådet. Dengang var Danmarks FN-ambassadør Hans Tabor. I juni 2006 var Ellen Margrethe Løj leder af forhandlingerne i Sikkerhedsrådet, og siden 2008 har hun i øvrigt været leder af FNs indsats i Liberia.

De to formandskaber kan give anledning til overvejelser om mennesket som historieskabende, lige som de to storpolitiske situationer kan give anledning til overvejelser om et lille lands muligheder for at skabe storpolitiske resultater. Endelig kan "Diplomacy – The Responsibility to Protect" bruges som introduktion til hele FN-systemet.

Tværfagligt

Det afrikanske kontinent rummer mange muligheder for tværfagligt samarbejde.

Kontinentets problemer er massive: borgerkrige, som koster mere end den samlede ulandsbistand til kontinentet, ulandsbistanden, som igen og igen er til debat, fordi den måske skader mere end den gavner, de klimatiske problemer, den udbredte korruption, globaliseringen, som synes at gå uden om kontinentet, de afrikanske staters manglende evner til at løse egne problemer, mediernes dækning af de afrikanske katastrofer, HIV og AIDS-problematikken ikke mindst syd for Sahara, sult, sygdomme og hungersnød, resten af verdens interesser både historisk og her og nu i det på mange måder rige kontinent, sammenstød mellem den arabiske og den afrikanske civilisation, kampen mellem politiske styreformer etc.

Konflikten i Darfur har ikke fundet sin løsning, og den rummer mange af ovennævnte problemstillinger. Et samarbejde mellem samfundsfag, historie og geografi kan give en øget forståelse for den umenneskelige katastrofe ikke blot i Darfur, men også det store kontinents massive problemer.

Litteratur og links

Om Den internationale Straffedomstol på den danske udgave af Wikipedia – se: http://da.wikipedia.org/wiki/Den_Internationale_Straffedomstol

Filmen blev vist på CPH:DOX i 2007 – se: http://www.cphdox.dk/d1/ft.lasso?s=2007101&ser=483

Nadia Plessner og "Louis Vitton-tasken" til støtte for Darfur – se: http://politiken.dk/indland/article499155.ece eller: http://www.nadiaplesner.com/

Supplerende film

Hans Bülow og Poul Erik Heilbuths fremragende tv-dokumentar "Afrika – kontinentet der sov over sig" (DR 1997).