Forførerens fald Lærer

Forside
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Filmen er en af to film, der er produceret i et samarbejde imellem Det Danske Filminstitut og TV 2, som under fællestitlen ”Follow the money” har haft til formål at udvikle nye fortælleformer inden for den undersøgende journalistiske dokumentarfilm. Den første i serien omhandler Klaus Riskær Pedersen ("Riskær – avantgardekapitalisten"), som der også foreligger en undervisningsvejledning til.

"Forførerens fald" handler om entreprenøren Peter Linck, som efter sin succes med Euroman kaster sig over dagbladsprojektet Dagen, som han dog går ned med efter kun 40 dages udgivelse. Filmens hovedspor er et forsøg på at give et portræt af et menneske, der nærmest manisk kaster sig ud i et projekt, som, alle på forhånd mener, er dømt til fiasko. Vi kommer meget tæt på Linck og hans familie- og vennerelationer. Filmens andet spor er selvfølgelig at give et signalement af den avis, som Peter Linck ville skabe og at finde forklaringen på, hvorfor projektet kuldsejlede. 

Om Poulsens og Munch-Petersens film indfrier målsætningen med at udvikle nye fortælleformer inden for den undersøgende journalistiske dokumentarfilm kan vel diskuteres – men ikke at filmen bruger det helt store udtræk af faktionsgenrens muligheder for at udnytte virkemidlerne fra den filmiske værktøjskasse. Og netop det gør den særdeles anvendelig i en undervisningssituation.

Særfagligt

MEDIEFAG 

Filmen kan med stort udbytte benyttes i mediefaget. Tematisk om dagpressens aktuelle situation i Danmark, evt. også i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag eller dansk (se endvidere nedenfor). På udtrykssiden er filmen en sand guldgrube for en næranalyse af de virkemidler, som faktionsgenren har udviklet. Man kan sige, at "Forførerens fald" videreudvikler genren (selv om lignende tendenser er set tidligere – især i amerikanske dokumentarfilm). "Forførerens fald" kan vel karakteriseres som en postmoderne udgave af faktionen. Dens gøren opmærksom på sig selv som film gør metalaget så tykt, at virkemidlerne vel ikke blot benyttes, for at tilskueren kan blive revet med af historien – sådan som det var hensigten med den oprindelige faktionsfilm i TVSUM’s guldalder i 1990’erne. Filmen er medrivende, og den vil kunne give anledning til nogle gode diskussioner om, hvor grænsen går for den dokumentariske udtryksform – og her tænkes både på den etiske grænse og på den grænse, hvor troværdigheden kan komme på spil. Filmen har da også affødt en interessant intern debat blandt journaliser (se henvisningen nedenfor).

Tværfagligt

SAMFUNDSFAG, DANSK OG PSYKOLOGI 

Filmen lægger op til flere tværfaglige samarbejdspartnere. Måske mest oplagt vil samfundsfag være – i sammenhæng med en kortlægning af den danske dagbladssituation og avisernes generelle livsbetingelserne i dag, hvor mediestrømmen/nyheder/underholdning har adskillige konkurrerende platforme. I faget dansk – hvor medier også spiller en central rolle i undervisningen – kunne det være interessant og udbytterigt at fokusere på Dagens journalistik og sammenligne den med andre dagblades, da Peter Linck og hans medarbejdere jo mente, at de med deres avis havde fundet nye journalistiske udtryksformer. Også faget psykologi kunne inddrages i et sådant projekt, da der tilsyneladende er en del psykologiske fællestræk for nogle af de mest markante og (delvis) succesrige danske entreprenører, der har været på kant med samfundets rammer og normer. Her tænkes på folk som Kurt Thorsen, Klaus Riskær Pedersen og Stein Bagger.

Litteratur og links

Mads Brügger og Nikolaj Thomassen: "Ingen kender dagen", People’s Press 2003 

Gitte Horsbøl og Jette Harboe: "Den iscenesatte virkelighed", Systime 2004. I bogen er der indlagt en udmærket dvd med relevante eksempler på forskellige former for tv-dokumentarfilm. 

Peter Harms Larsen: "Faktion som udtryksmiddel", Amanda 1990 

En side om baggrunden og forløbet af Dagens turbulente, men korte liv: http://www.elex.dk/dagen.htm

Her kan findes en omfattende diskussion af historien om Dagen og om dokumentarfilmen "Forførerens fald": http://journalisten.dk/taxonomy/term/600

SUPPLERENDE FILM

"Riskær – Avantgardekapitalisten", 2007

"Fogh bag facaden", 2006

"Lykketoft finale", 2005