Johanna! Yohanna! – fra helvede til paradis Lærer

Forside
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Filmen er en dokumentarfilm om mobning. Filmen bygger på en piges beretning om sit liv med systematisk mobning i folkeskolen. Hun er 19, og hendes tilbageblik på en tid i helvede rummer dels følelserne, dels hendes forsøg på at håndtere situationen, bl.a. gennem ekstrem påklædning og fantasier. Hendes tilbageblik på tiden fortælles i hendes egne ord og gennem autentiske filmklip fra hendes liv fra første klasse og til hun bliver student. Hun beskriver sin angst, ensomhed og vanskelighederne med at komme over mobningen. Filmen er et stærkt dokument om et ungt menneskes forsøg på at tilkæmpe sig en plads i tilværelsen og finde sin egen identitet og selvværd i nye fællesskaber.

Filmen er meget velegnet som casemateriale i psykologiundervisningen på grund af dens karakter af selvbiografi.

Filmens hovedperson er datter af den svenske filminstruktør Jan Troell.

Særfagligt

Psykologi

I psykologiundervisningen er filmen brugbar i 1. og 2.g, og den kan bruges på både c- og b-niveau.

Den kan indgå i forløb om socialpsykologi (gruppepsykologiske processer, social kognition (stereotyper og fordomme) samt interpersonel kommunikation fra kernestoffet), og dette kan kobles på et tema om udviklingspsykologi (livslang udvikling og betydning af arv/miljø samt sårbarhed/resiliens), hvor også elementer af kernestoffet fra personlighed og identitet kan indgå (bl.a. håndtering af udfordringer – stress og coping). Det vil være oplagt at bruge filmen i et forløb om ungdom og identitet, hvor man evt. også kan tage problemet med ensomhed op. Filmen er dokumentation for begrebet ’resiliens’ fra kernestoffet i udviklingspsykologi, og kan dermed danne udgangspunkt for en særlig behandling af dette emne, hvilket helt klart vil være en udfordring til ældre deterministiske udviklingspsykologiske teorier.

Et særligt tema om mobning kunne danne udgangspunkt for et feltarbejde i psykologi på b-niveau.

Et tema om ondskabens psykologi kunne ligeledes inddrage mobning som et eksempel på ondskab.

Tværfagligt

Et tværfagligt forløb mellem psykologi og biologi kunne fokusere på marginalisering og den medfølgende stress. Psykologi kunne arbejde med sladder og mobning samt psykologiske konsekvenser og mulige måder at undgå det på. I biologi kunne man fokusere på stresshormonernes skadelige virkning ved langtidsstress, bl.a. depression, hukommelsesproblemer og diverse sygdomme pga. svækket immunforsvar. Dette kunne være i et AT forløb men også i en studieretning med biologi på A og psykologi på B. Man kunne også inddrage historie i et sådant forløb og drage perspektiver til marginalisering i stor skala, fx jødeforfølgelserne.

Et forløb om mobning kunne perspektiveres til voksenmobning, fx på arbejdspladsen eller af minoritetsgrupper.

I et AT forløb med psykologi og dansk kunne man arbejde med mobning og dens konsekvenser set fra psykologi (samfundsvidenskabeligt fakultet) og eksempler på litteratur om udstødelse af gruppen, fx selvbiografisk materiale som Maria Hirse eller fiktion (fx Christian Jungersen: Undtagelsen)

I et AT forløb med psykologi, samfundsfag og mediefag kunne psykologi levere baggrundsviden om konsekvenser af mobning bl.a. gennem undersøgelser; samfundsfag kunne fx bidrage med læsning af avisartikler om mobning danne baggrund for en mindre videoproduktion om unges erfaringer med eller holdninger til mobning.

Litteratur og links

Eva Larsson: Mobningens psykologi. Hans Reitzels Forlag, 2002. Læs om bogen her i faginfo http://www.fagboginfo.dk/knulsyv/knulsyvh.htm

http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/11419.pdf Mobningens dimensioner (en artikel om mobning, konsekvenser og indsats mod mobning)

http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15558.pdf Undersøgelse om ’diskret mobning’ af generte elever. Forskningsnyt i Psykolog Nyt

http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/11861.pdf Middel mod mobning - en strategi til at begrænse mobning blandt børn.

http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/15230.pdf Artikel om betydning af sladder mennesker imellem – og noget om de negative konsekvenser.

http://infolink2003.elbo.dk/PsyNyt/Dokumenter/doc/11419.pdf Fanget af stigmaet- om voksne mobbeofre

http://www.dcum.dk/neobuilder.php?id=2005040810193140000052441 Dansk Center for Undervisningsmiljø med materiale, deriblandt spørgeskemaer. Siden er især beregnet på mobning i mindre klasser, men spørgeskemaerne kan være inspiration for feltarbejde i psykologi på b-niveau.

http://www.boerneraadet.dk/temaer/mobning/litteratur+og+film Børnerådets hjemmeside med litteratur og film, især til de mindre klasser

http://www.dr.dk/Undervisning/mobning/undersider/litteratur.htm DR hjemmeside med henvisninger til litteratur og materiale om mobning, herunder et antal undersøgelser.

Maria Hirse: Den 13. – en personlig beretning om mobning. Lindhardt og Ringhof, 2002. En selvbiografisk fortælling om bl.a. mobning

Supplerende film

”Pigen fra Månen” – en tidligere film om Johanna Troell (hovedpersonen i ”Johanna! Yohanna!”)