Guide til at arbejde med kortfilm i engelsk

Den generelle Guide til at arbejde med kortfilm i engelsk (ligger også som PDF under menuen til venstre) er tænkt som en vejledning til, hvordan man som engelsklærer kan arbejde med kortfilm i undervisningen.

Materialet er naturligvis ikke udtømmende, men skal ses som et idékatalog over mulige arbejdsspørgsmål til ’Before watching the film’, ’While watching the film’ og ’After watching the film’. I sagens natur er listen mere generel end specifik, og som lærer må man derfor overveje, hvilke særlige karakteristika i den valgte kortfilm, der er værd at fremhæve. Det kan fx være filmens persontegning, tematikker, symbolske billeder, spændingsopbygning, nærbilleder eller underlægningsmusik. Man kan fx indarbejde disse aspekter under spørgsmålene til før og under filmen. Når man så beder eleverne forholde sig til fx lyd, billeder og screenshots i filmens anslag, må læreren selv undersøge anslagets længde og vælge egnede screenshots.

For overblikkets skyld er spørgsmålene til ’After watching the film’ delt i 3 hovedspor, først en litterær indgang, som fokuserer på personer, handling og temaer. Derefter en mediefaglig indgang, som fokuserer på filmens dramaturgi, billedvalg og lyd. I de fleste film vil de to spor – den litterære og den mediefaglige – understøtte hinanden, hvorfor det kan være svært at holde dem helt adskilte. Eleverne vil måske opleve en smule overlap mellem de to sektioner, men håbet er, at man som lærer kan hjælpe eleverne med at påpege, hvordan det visuelle og det lydlige understøtter filmens tematikker og budskaber. Til sidst vil der også være en skriftlig og grammatisk indgang, hvor eleverne skal udfolde sig sprogligt og forholde sig til grammatikken i kontekst.

Følgende liste over de vigtigste filmbegreber på engelsk kan være nyttig i arbejdet med filmen (ligger også som PDF under menuen til venstre). Man kan teste eleverne ved enten at oprette en quizlet med begreberne, lave et vendespil med begreberne og definitionerne eller lege øvelsen ”margretheskål” med begreberne. Desuden kan man finde et online leksikon på Filmcentralens hjemmeside, som kan være godt at have ved hånden, når begreberne skal anvendes af eleverne: The Language of Film – Brief Overview.

Filmiske virkemidler Film terms  
Frame Frame A single image captured by the camera.
Indstilling Shot A single, uninterrupted take by the camera.
Scene Scene A series of shots taking place at the same time and location. 
Sekvens Sequence A part or chapter of a film composed of one or more scenes.
Klipning Editing / cutting Selecting and combining shots.
Et klip Cut A transition from one shot to the next.
Billedbeskæring Framing The composition of a shot.
Supertotal Extreme long shot / establishing shot Showing an object or person from a considerable distance.
Totalbillede Full shot Showing a person’s entire body (head to toe).
Halvtotal Medium shot Showing a person from the waist (or knees) up.
Halvnær Medium close shot Showing a person from the chest up.
Nærbillede Close-up Showing a person’s head and shoulders.
Ultranær Extreme close-up Showing an object or facial feature in detail.
POV Point-of-view shot Showing the scene through the character’s eyes.
Nakkeskud Over-the-shoulder shot A character in a conversation is seen over the shoulder of another person.
Kameravinkel Camera angle The placement of the camera in relation to the subject.
Normalperspektiv Eye-level shot The camera is placed at the same level as the characters or objects.
Frøperspektiv Low-angle shot / worm's-eye view The camera is placed below the person or object.
Fugleperspektiv High-angle shot / bird's-eye view The camera is placed above the person or object.
Kamerabevægelse Camera movement The actual or perceived movement of the camera through space.
Kamera på stativ Stationary camera The camera is mounted on a tripod and does not move.
Zoom ind Zoom in The camera lens zooms in.
Zoom ud Zoom out The camera lens zooms out.
Kamerakørsel Travelling shot The camera moves along with a person or object in motion.
Håndholdt kamera Hand-held camera The camera is held in the camera operator’s hands.
Tale / dialog Speech / dialogue One character speaking, or two or more characters speaking to each other.
Voiceover Voice-over A narrator telling us about the plot.
Reallyd Direct sound Sound recorded simultaneously with the recording of the image.
Effektlyd Sound effects Artificial sound creating a dramatic effect.
Underlægningsmusik Underscoring The general term for background music in a film.
Dybdekomposition Depth The words 'foreground', 'middle ground' and 'background' describe the depth of an image.
Lys og farve Light and colouring Lighting and colouring can emphasise the mood of a scene or the entire film.
Slowmotion (tidsforlængelse) Slow-motion A camera effect making time appear to be slowed down.
Fastmotion (tidsforkortelse) Fast-motion The opposite of slow motion. Time appears to be moving fast.
Flashback Flashback A situation taking place before the present time in the narrative.
Flashforward Flash-forward A situation taking place after the present time in the narrative.
Dramaturgi Dramaturgy The art of storytelling.
Berettermodellen Narrative model The structure of the plot.
Anslag Teaser The situation or event that triggers the action.
Præsentation Presentation Introducing the characters, location and plot conflicts.
Uddybning Elaboration Developing the plot and its conflicts.
Point of no return Point of no return The turning point of the story.
Konfliktoptrapning Conflict escalation The tension rises.
Klimaks Climax The conflict is resolved.
Udtoning Resolution The end of the story. The problems are solved. Order is restored or replaced by a new order.
Setup Set-up Giving us an idea about what is going to happen.
Payoff Payoff Our expectations are fulfilled.
Rekvisit Prop An item that has an important function in the plot.
Screenshot Screenshot A picture of a frame in the film.
Storyboard Storyboard A sequence of pictures showing the main shots, often with notes on camera angles and movements. 

Patriot

Foto: Filminstituttet
Originaltitel: 'Patriot'
Dansk titel: 'Patriot'
Instruktør: Riley Eva 
Land: Storbritannien 
År: 2015
Længde: 15 min

Handlingsreferat

Den 11-årige Hannah bor i en engelsk landsby, hvor der er ulmende racemæssige spændinger. Hendes familie er i fuld gang med forberedelserne til en fremmedfjendtlig demonstration i London, og Hannah bliver irriteret over, at hun ikke må være med til det hele. I protest cykler hun en tur med det engelske flag bundet på ryggen som en kappe. På turen møder hun en flok arbejdere, som bor i campingvogne, og kommer i kontakt med en af drengene. Det bliver et møde, som ændrer hendes liv for evigt. 

Tema/forløb

Racisme, nationalisme, venskab, social arv og overgang fra barn til voksen.

Særlige analytiske pointer

Filmens styrke er skildringen af den splittelse hovedpersonen Hannah står i mellem hendes families fremmedhadske værdier og hendes fascination af frihed og fremmede kulturer. Filmens dramaturgiske forløb med en "hjem-ude-hjem"-struktur understreger Hannahs udvikling. De filmiske virkemidler understøtter udviklingen med fx billedbeskæringen under hendes færd gennem landskabet og kamerabevægelsen i filmens åbning og slutning.

Faglige mål

Engelsk A

 • analysere og fortolke forskellige tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • analysere og perspektivere aktuelle forhold i britiske, amerikanske og andre engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

Engelsk B

 • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
 • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede regioner med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om teknologiske, naturvidenskabelige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold
Foto: Filminstituttet

Om elevark

Elevarkene er inddelt i 3 afsnit: Before watching the film, som skal aktivere elevens engelske ordforråd inden for dramaturgi og filmiske virkemidler og anslå filmens tematik og stemning. While watching the film skal vække elevernes nysgerrighed og lade dem digte med om filmens indhold og form med en blanding af visuelle, auditive og skriftlige opgaver. After watching the film indeholder en række forskelligartede opgaver til filmen i sin helhed. Opgaverne går mere i dybden med først en litterær indgang med fx personkarakteristik, miljøbeskrivelse og tematik. Herefter er der en mediefaglig indgang med fx billedbeskrivelse af screenshots, dramaturgi og aktantmodel. Til slut findes en grammatisk og skriftlig indgang med fx en mindre skriftlig opgave og kontekstuel grammatik.

Ordliste til dramaturgi og filmiske virkemidler

Her er en liste over dramaturgi og filmiske virkemidler, som er linket op til Filmcentralens filmleksikon. Listen ligger også under menuen til venstre: Film terms – Patriot, hvor de virkemidler, der er særligt interessante i arbejdet med ’Patriot’ er markerede. Ordene kan bruges til vendespillet i øvelsen før filmen. 

Filmiske virkemidler Film terms  
Frame Frame A single image captured by the camera.
Indstilling Shot A single, uninterrupted take by the camera.
Scene Scene A series of shots taking place at the same time and location. 
Sekvens Sequence A part or chapter of a film composed of one or more scenes.
Klipning Editing / cutting Selecting and combining shots.
Et klip Cut A transition from one shot to the next.
Billedbeskæring Framing The composition of a shot.
Supertotal Extreme long shot / establishing shot Showing an object or person from a considerable distance.
Totalbillede Full shot Showing a person’s entire body (head to toe).
Halvtotal Medium shot Showing a person from the waist (or knees) up.
Halvnær Medium close shot Showing a person from the chest up.
Nærbillede Close-up Showing a person’s head and shoulders.
Ultranær Extreme close-up Showing an object or facial feature in detail.
POV Point-of-view shot Showing the scene through the character’s eyes.
Nakkeskud Over-the-shoulder shot A character in a conversation is seen over the shoulder of another person.
Kameravinkel Camera angle The placement of the camera in relation to the subject.
Normalperspektiv Eye-level shot The camera is placed at the same level as the characters or objects.
Frøperspektiv Low-angle shot / worm's-eye view The camera is placed below the person or object.
Fugleperspektiv High-angle shot / bird's-eye view The camera is placed above the person or object.
Kamerabevægelse Camera movement The actual or perceived movement of the camera through space.
Kamera på stativ Stationary camera The camera is mounted on a tripod and does not move.
Zoom ind Zoom in The camera lens zooms in.
Zoom ud Zoom out The camera lens zooms out.
Kamerakørsel Travelling shot The camera moves along with a person or object in motion.
Håndholdt kamera Hand-held camera The camera is held in the camera operator’s hands.
Tale / dialog Speech / dialogue One character speaking, or two or more characters speaking to each other.
Voiceover Voice-over A narrator telling us about the plot.
Reallyd Direct sound Sound recorded simultaneously with the recording of the image.
Effektlyd Sound effects Artificial sound creating a dramatic effect.
Underlægningsmusik Underscoring The general term for background music in a film.
Dybdekomposition Depth The words 'foreground', 'middle ground' and 'background' describe the depth of an image.
Lys og farve Light and colouring Lighting and colouring can emphasise the mood of a scene or the entire film.
Slowmotion (tidsforlængelse) Slow-motion A camera effect making time appear to be slowed down.
Fastmotion (tidsforkortelse) Fast-motion The opposite of slow motion. Time appears to be moving fast.
Flashback Flashback A situation taking place before the present time in the narrative.
Flashforward Flash-forward A situation taking place after the present time in the narrative.
Dramaturgi Dramaturgy The art of storytelling.
Berettermodellen Narrative model The structure of the plot.
Anslag Teaser The situation or event that triggers the action.
Præsentation Presentation Introducing the characters, location and plot conflicts.
Uddybning Elaboration Developing the plot and its conflicts.
Point of no return Point of no return The turning point of the story.
Konfliktoptrapning Conflict escalation The tension rises.
Klimaks Climax The conflict is resolved.
Udtoning Resolution The end of the story. The problems are solved. Order is restored or replaced by a new order.
Setup Set-up Giving us an idea about what is going to happen.
Payoff Payoff Our expectations are fulfilled.
Rekvisit Prop An item that has an important function in the plot.
Screenshot Screenshot A picture of a frame in the film.
Storyboard Storyboard A sequence of pictures showing the main shots, often with notes on camera angles and movements. 

Mike

Foto: Filminstituttet
Originaltitel: 'Mike'
Dansk titel: 'Mike' 
Instruktør: Petros Silvestros
Land: Storbritannien 
År: 2014
Længde: 7 min

Handlingsreferat

Den travle teenager Mike bliver bedt om at køre sin 10-årige lillebror til frisøren. Han er irriteret over, at han går glip af en fodboldkamp og bliver siddende i bilen for at vente. Men det tager lang tid, synes Mike. Da han går ind i salonen for at kigge efter sin lillebror, møder han underlige og uforståelige reaktioner fra alle, han møder. Ejeren af frisørsalonen beder Mike om at vente, mens han ringer til drengenes mor. Først da hun kommer og henter Mike, bliver det tydeligt, hvad der er på færre. Et gådefuldt drama om ansvar, skyld og undertrykte følelser. 

Tema/forløb

Brødre, sorg, savn, ansvar.

Særlige analytiske pointer

Filmen er et kort psykologisk drama. Den udmærker sig ved at være nøje og præcist opbygget, så seeren er på samme niveau som hovedpersonen indtil sidste scene. Filmen giver lige præcis nok detaljer til, at vi som seere undres og spændingen (suspense) bliver holdt til allersidst. Se gerne kortfilmen flere gange for at få alle detaljer med. 

Faglige mål

Engelsk A

 • analysere og fortolke forskellige tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • analysere og perspektivere aktuelle forhold i britiske, amerikanske og andre engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

Engelsk B

 • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
 • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede regioner med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om teknologiske, naturvidenskabelige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold
Foto: Filminstituttet

Om elevark

Elevarkene er inddelt i 3 afsnit: Before watching the film, som skal aktivere elevens engelske ordforråd inden for dramaturgi og filmiske virkemidler og anslå filmens tematik og stemning. While watching the film skal vække elevernes nysgerrighed og lade dem digte med om filmens indhold og form med en blanding af visuelle, auditive og skriftlige opgaver. After watching the film indeholder en række forskelligartede opgaver til filmen i sin helhed. Opgaverne går mere i dybden med først en litterær indgang med fx personkarakteristik, miljøbeskrivelse og tematik. Herefter er der en mediefaglig indgang med fx billedbeskrivelse af screenshots, dramaturgi og aktantmodel. Til slut findes en grammatisk og skriftlig indgang med fx en mindre skriftlig opgave og kontekstuel grammatik.

En ordliste til dramaturgi og filmiske virkemidler

Her er en liste over dramaturgi og filmiske virkemidler, som er linket op til Filmcentralens filmleksikon. Listen ligger også under menuen til venstre: Film terms – Mike, hvor de virkemidler, der er særligt interessante i arbejdet med ’Mike’ er markerede. Det er disse virkemidler, du kan oprette en quizlet med.

Filmiske virkemidler Film terms  
Frame Frame A single image captured by the camera.
Indstilling Shot A single, uninterrupted take by the camera.
Scene Scene A series of shots taking place at the same time and location. 
Sekvens Sequence A part or chapter of a film composed of one or more scenes.
Klipning Editing / cutting Selecting and combining shots.
Et klip Cut A transition from one shot to the next.
Billedbeskæring Framing The composition of a shot.
Supertotal Extreme long shot / establishing shot Showing an object or person from a considerable distance.
Totalbillede Full shot Showing a person’s entire body (head to toe).
Halvtotal Medium shot Showing a person from the waist (or knees) up.
Halvnær Medium close shot Showing a person from the chest up.
Nærbillede Close-up Showing a person’s head and shoulders.
Ultranær Extreme close-up Showing an object or facial feature in detail.
POV Point-of-view shot Showing the scene through the character’s eyes.
Nakkeskud Over-the-shoulder shot A character in a conversation is seen over the shoulder of another person.
Kameravinkel Camera angle The placement of the camera in relation to the subject.
Normalperspektiv Eye-level shot The camera is placed at the same level as the characters or objects.
Frøperspektiv Low-angle shot / worm's-eye view The camera is placed below the person or object.
Fugleperspektiv High-angle shot / bird's-eye view The camera is placed above the person or object.
Kamerabevægelse Camera movement The actual or perceived movement of the camera through space.
Kamera på stativ Stationary camera The camera is mounted on a tripod and does not move.
Zoom ind Zoom in The camera lens zooms in.
Zoom ud Zoom out The camera lens zooms out.
Kamerakørsel Travelling shot The camera moves along with a person or object in motion.
Håndholdt kamera Hand-held camera The camera is held in the camera operator’s hands.
Tale / dialog Speech / dialogue One character speaking, or two or more characters speaking to each other.
Voiceover Voice-over A narrator telling us about the plot.
Reallyd Direct sound Sound recorded simultaneously with the recording of the image.
Effektlyd Sound effects Artificial sound creating a dramatic effect.
Underlægningsmusik Underscoring The general term for background music in a film.
Dybdekomposition Depth The words 'foreground', 'middle ground' and 'background' describe the depth of an image.
Lys og farve Light and colouring Lighting and colouring can emphasise the mood of a scene or the entire film.
Slowmotion (tidsforlængelse) Slow-motion A camera effect making time appear to be slowed down.
Fastmotion (tidsforkortelse) Fast-motion The opposite of slow motion. Time appears to be moving fast.
Flashback Flashback A situation taking place before the present time in the narrative.
Flashforward Flash-forward A situation taking place after the present time in the narrative.
Dramaturgi Dramaturgy The art of storytelling.
Berettermodellen Narrative model The structure of the plot.
Anslag Teaser The situation or event that triggers the action.
Præsentation Presentation Introducing the characters, location and plot conflicts.
Uddybning Elaboration Developing the plot and its conflicts.
Point of no return Point of no return The turning point of the story.
Konfliktoptrapning Conflict escalation The tension rises.
Klimaks Climax The conflict is resolved.
Udtoning Resolution The end of the story. The problems are solved. Order is restored or replaced by a new order.
Setup Set-up Giving us an idea about what is going to happen.
Payoff Payoff Our expectations are fulfilled.
Rekvisit Prop An item that has an important function in the plot.
Screenshot Screenshot A picture of a frame in the film.
Storyboard Storyboard A sequence of pictures showing the main shots, often with notes on camera angles and movements. 

Jacked

Foto: Filminstituttet
Originaltitel: 'Jacked'
Dansk titel: 'Biltyvene'
Instruktør: Rene Pannevis
Land: Storbritannien 
År: 2015
Længde: 15 min

Handlingsreferat

Et sted i England stjæler Waylen og Russel biler på bestilling. Under et tyveri finder de forskellige ting i bilen, og mens de kører afsted, gætter de på, hvem ejeren er. I en kasse ligger en kassettebåndoptager og nogle bånd. De begynder at lytte til båndene, som viser sig at være en døende mands ord til sin ufødte datter. Den ellers muntre stemning bliver dårlig, for Waylen og Russel har helt forskellige meninger om, hvad de skal gøre med båndene. De ender med at blive uvenner, og både deres venskab og samvittighed bliver sat på en hård prøve. Filmen er en skæbnefortælling om tilfældigheder og valg. 

Tema/forløb

Skæbne, kriminalitet, familie, tyveri og venskab.

Særlige analytiske pointer

I denne film er det bemærkelsesværdigt, at man ser filmen fra de kriminelles perspektiv. Det bliver tydeligt, hvordan de kriminelle får moralske kvaler, som påvirker deres forhold og dem selv personligt. Især er filmiske virkemidler som fx billedbeskæring, kameravinkel og synsvinkel med til at understøtte personernes udvikling og seerens rolle i filmen. 

Faglige mål

Engelsk A

 • analysere og fortolke forskellige tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • analysere og perspektivere aktuelle forhold i britiske, amerikanske og andre engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

Engelsk B

 • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
 • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede regioner med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om teknologiske, naturvidenskabelige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold
Foto: Filminstituttet

Om elevark

Elevarkene er inddelt i 3 afsnit: Before watching the film, som skal aktivere elevens engelske ordforråd inden for dramaturgi og filmiske virkemidler og anslå filmens tematik og stemning. While watching the film skal vække elevernes nysgerrighed og lade dem digte med om filmens indhold og form med en blanding af visuelle, auditive og skriftlige opgaver. After watching the film indeholder en række forskelligartede opgaver til filmen i sin helhed. Opgaverne går mere i dybden med først en litterær indgang med fx personkarakteristik, miljøbeskrivelse og tematik. Herefter er der en mediefaglig indgang med fx billedbeskrivelse af screenshots, dramaturgi og aktantmodel. Til slut findes en grammatisk og skriftlig indgang med fx en mindre skriftlig opgave og kontekstuel grammatik.

Ordliste til dramaturgi og filmiske virkemidler

Her er en liste over dramaturgi og filmiske virkemidler, som er linket op til Filmcentralens Filmleksikon. Listen ligger også under menuen til venstre: Film terms – Jacked, hvor de virkemidler, der er særligt interessante i arbejdet med ’Jacked’ er markerede. De markerede begreber er dem, som man kan bruge til ”margretheskåls-øvelsen”, inden eleverne ser filmen.

Filmiske virkemidler Film terms  
Frame Frame A single image captured by the camera.
Indstilling Shot A single, uninterrupted take by the camera.
Scene Scene A series of shots taking place at the same time and location. 
Sekvens Sequence A part or chapter of a film composed of one or more scenes.
Klipning Editing / cutting Selecting and combining shots.
Et klip Cut A transition from one shot to the next.
Billedbeskæring Framing The composition of a shot.
Supertotal Extreme long shot / establishing shot Showing an object or person from a considerable distance.
Totalbillede Full shot Showing a person’s entire body (head to toe).
Halvtotal Medium shot Showing a person from the waist (or knees) up.
Halvnær Medium close shot Showing a person from the chest up.
Nærbillede Close-up Showing a person’s head and shoulders.
Ultranær Extreme close-up Showing an object or facial feature in detail.
POV Point-of-view shot Showing the scene through the character’s eyes.
Nakkeskud Over-the-shoulder shot A character in a conversation is seen over the shoulder of another person.
Kameravinkel Camera angle The placement of the camera in relation to the subject.
Normalperspektiv Eye-level shot The camera is placed at the same level as the characters or objects.
Frøperspektiv Low-angle shot / worm's-eye view The camera is placed below the person or object.
Fugleperspektiv High-angle shot / bird's-eye view The camera is placed above the person or object.
Kamerabevægelse Camera movement The actual or perceived movement of the camera through space.
Kamera på stativ Stationary camera The camera is mounted on a tripod and does not move.
Zoom ind Zoom in The camera lens zooms in.
Zoom ud Zoom out The camera lens zooms out.
Kamerakørsel Travelling shot The camera moves along with a person or object in motion.
Håndholdt kamera Hand-held camera The camera is held in the camera operator’s hands.
Tale / dialog Speech / dialogue One character speaking, or two or more characters speaking to each other.
Voiceover Voice-over A narrator telling us about the plot.
Reallyd Direct sound Sound recorded simultaneously with the recording of the image.
Effektlyd Sound effects Artificial sound creating a dramatic effect.
Underlægningsmusik Underscoring The general term for background music in a film.
Dybdekomposition Depth The words 'foreground', 'middle ground' and 'background' describe the depth of an image.
Lys og farve Light and colouring Lighting and colouring can emphasise the mood of a scene or the entire film.
Slowmotion (tidsforlængelse) Slow-motion A camera effect making time appear to be slowed down.
Fastmotion (tidsforkortelse) Fast-motion The opposite of slow motion. Time appears to be moving fast.
Flashback Flashback A situation taking place before the present time in the narrative.
Flashforward Flash-forward A situation taking place after the present time in the narrative.
Dramaturgi Dramaturgy The art of storytelling.
Berettermodellen Narrative model The structure of the plot.
Anslag Teaser The situation or event that triggers the action.
Præsentation Presentation Introducing the characters, location and plot conflicts.
Uddybning Elaboration Developing the plot and its conflicts.
Point of no return Point of no return The turning point of the story.
Konfliktoptrapning Conflict escalation The tension rises.
Klimaks Climax The conflict is resolved.
Udtoning Resolution The end of the story. The problems are solved. Order is restored or replaced by a new order.
Setup Set-up Giving us an idea about what is going to happen.
Payoff Payoff Our expectations are fulfilled.
Rekvisit Prop An item that has an important function in the plot.
Screenshot Screenshot A picture of a frame in the film.
Storyboard Storyboard A sequence of pictures showing the main shots, often with notes on camera angles and movements. 

Skin

Foto: Filminstituttet
Titel: 'Skin'
Instruktør: Guy Nattiv
Land: USA
År: 2018
Længde: 21 min.

Filmen har vundet en Oscar for Best Live Action Short Film (2018). Instruktøren Guy Nattiv har også instrueret en spillefilm (2019) med samme navn. Skuespilleren Danielle Macdonald spiller moren i begge film, der fortæller hver deres historie med udgangspunkt i det samme fremmedhad.

Handlingsreferat

Racisme og hævn er omdrejningspunkterne i denne dramatiske fortælling fra en amerikansk forstad. Drengen Troy bor trygt og godt sammen med sine forældre, Jeff og Christy. Troy er dygtig til at skyde. Han har lært det af sin far, som godt kan lide at dyrke vilde og voldsomme aktiviteter med sin søn. En dag, hvor familien og en flok venner er ude at købe ind, udvikler der sig en konflikt mellem Jeff og en farvet mand. Jeff og hans venner overfalder manden og banker ham, mens mandens kone og lille søn ser på fra bilen. Snart efter bliver Jeff udsat for en hævn, der får store konsekvenser for Troy.

Tema/forløb

Far-søn-forhold, tab af uskyld, overgang fra barn til voksen, had, hævn, nynazisme, racisme, skydevåben, vrede, intolerance.

Filmen 'Skin' kan indgå i mange forløb om USA, fordomme og racediskrimination. Hvis man gerne vil perspektivere til spillefilm, kan man fx vælge 'Green Book', som har et historisk perspektiv, 'Crash' med fokus på fordomme mere generelt eller den føromtalte lange version af 'Skin' eller 'American History X'. De har begge en neonazistisk og voldelig vinkel. 

Særlige analytiske pointer

'Skin' er en meget barsk kortfilm! Men den er velegnet til alle klassetrin i gymnasiet. Filmens styrke er skildringen af farens påvirkning af sønnen. Ingen tvivl om, at Jeff elsker Troy højt, men hans opdragelse får tragiske konsekvenser. De symbolske elementer, som fx slangen og betydningen af titlen, giver eleverne mulighed for fortolkning. Filmens cykliske forløb med en hjem-ude-hjem-struktur understreger den udvikling hovedpersonerne gennemgår. De filmiske virkemidler understøtter denne udvikling. Særligt billedbeskæringen, brugen af zoom ind på personernes ansigtsudtryk og reallyden giver filmen et sansende indtryk. 

Faglige mål

Engelsk A

 • analysere og fortolke forskellige tekster med anvendelse af relevant faglig terminologi og metode
 • analysere og perspektivere aktuelle forhold i britiske, amerikanske og andre engelsksprogede regioner på baggrund af engelskfaglig viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold

Engelsk B

 • forstå mundtlige engelske tekster og samtaler af en vis længde om almene og faglige emner
 • perspektivere tekster kulturelt, samfundsmæssigt og historisk
 • analysere og perspektivere aktuelle forhold i Storbritannien, USA og andre engelsksprogede regioner med anvendelse af grundlæggende engelskfaglig viden om teknologiske, naturvidenskabelige, historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold
Foto: Filminstituttet

Om elevark

Elevarkene er inddelt i 3 afsnit: Before watching the film, som skal aktivere elevens engelske ordforråd inden for dramaturgi og filmiske virkemidler og anslå filmens tematik og stemning. While watching the film skal vække elevernes nysgerrighed og lade dem digte med om filmens indhold og form med en blanding af visuelle, auditive og skriftlige opgaver. After watching the film indeholder en række forskelligartede opgaver til filmen i sin helhed. Opgaverne går mere i dybden med først en litterær indgang med fx personkarakteristik, miljøbeskrivelse og tematik. Herefter er der en mediefaglig indgang med fx billedbeskrivelse af screenshots, dramaturgi og aktantmodel. Til slut findes en grammatisk og skriftlig indgang med fx en mindre skriftlig opgave og kontekstuel grammatik.

Ordliste til dramaturgi og filmiske virkemidler

Her er en liste over dramaturgi og filmiske virkemidler, som er linket op til Filmcentralens filmleksikon. Listen ligger også under menuen til venstre Skin – Film terms, hvor de virkemidler, der er særligt interessante i arbejdet med ’Skin’, er markerede. 

Filmiske virkemidler Film terms  
Frame Frame A single image captured by the camera.
Indstilling Shot A single, uninterrupted take by the camera.
Scene Scene A series of shots taking place at the same time and location. 
Sekvens Sequence A part or chapter of a film composed of one or more scenes.
Klipning Editing / cutting Selecting and combining shots.
Et klip Cut A transition from one shot to the next.
Billedbeskæring Framing The composition of a shot.
Supertotal Extreme long shot / establishing shot Showing an object or person from a considerable distance.
Totalbillede Full shot Showing a person’s entire body (head to toe).
Halvtotal Medium shot Showing a person from the waist (or knees) up.
Halvnær Medium close shot Showing a person from the chest up.
Nærbillede Close-up Showing a person’s head and shoulders.
Ultranær Extreme close-up Showing an object or facial feature in detail.
POV Point-of-view shot Showing the scene through the character’s eyes.
Nakkeskud Over-the-shoulder shot A character in a conversation is seen over the shoulder of another person.
Kameravinkel Camera angle The placement of the camera in relation to the subject.
Normalperspektiv Eye-level shot The camera is placed at the same level as the characters or objects.
Frøperspektiv Low-angle shot / worm's-eye view The camera is placed below the person or object.
Fugleperspektiv High-angle shot / bird's-eye view The camera is placed above the person or object.
Kamerabevægelse Camera movement The actual or perceived movement of the camera through space.
Kamera på stativ Stationary camera The camera is mounted on a tripod and does not move.
Zoom ind Zoom in The camera lens zooms in.
Zoom ud Zoom out The camera lens zooms out.
Kamerakørsel Travelling shot The camera moves along with a person or object in motion.
Håndholdt kamera Hand-held camera The camera is held in the camera operator’s hands.
Tale / dialog Speech / dialogue One character speaking, or two or more characters speaking to each other.
Voiceover Voice-over A narrator telling us about the plot.
Reallyd Direct sound Sound recorded simultaneously with the recording of the image.
Effektlyd Sound effects Artificial sound creating a dramatic effect.
Underlægningsmusik Underscoring The general term for background music in a film.
Dybdekomposition Depth The words 'foreground', 'middle ground' and 'background' describe the depth of an image.
Lys og farve Light and colouring Lighting and colouring can emphasise the mood of a scene or the entire film.
Slowmotion (tidsforlængelse) Slow-motion A camera effect making time appear to be slowed down.
Fastmotion (tidsforkortelse) Fast-motion The opposite of slow motion. Time appears to be moving fast.
Flashback Flashback A situation taking place before the present time in the narrative.
Flashforward Flash-forward A situation taking place after the present time in the narrative.
Dramaturgi Dramaturgy The art of storytelling.
Berettermodellen Narrative model The structure of the plot.
Anslag Teaser The situation or event that triggers the action.
Præsentation Presentation Introducing the characters, location and plot conflicts.
Uddybning Elaboration Developing the plot and its conflicts.
Point of no return Point of no return The turning point of the story.
Konfliktoptrapning Conflict escalation The tension rises.
Klimaks Climax The conflict is resolved.
Udtoning Resolution The end of the story. The problems are solved. Order is restored or replaced by a new order.
Setup Set-up Giving us an idea about what is going to happen.
Payoff Payoff Our expectations are fulfilled.
Rekvisit Prop An item that has an important function in the plot.
Screenshot Screenshot A picture of a frame in the film.
Storyboard Storyboard A sequence of pictures showing the main shots, often with notes on camera angles and movements.