Love during wartime Lærer

Forside
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Som titlen mere end antyder, handler denne dokumentarfilm om besværlig kærlighed. "Love During Wartime" udspiller sig i rammerne af den israelsk-palæstinensiske konflikt, og følger det unge ægtepar, Jasmin, som er israelsk jøde og Osama "Assi", som er palæstinensisk muslim. I løbet af en periode på tre år får vi, ud fra parrets historie og set gennem deres øjne, indblik i såvel religiøse og kulturelle forskelle samt ikke mindst i den politiske konflikt i Mellemøsten.

Selvom Jasmin og Assi er gift, er det er ikke muligt for dem at bo sammen i Israel pga. de israelske love, der forbyder, at palæstinensere fra Vestbredden bosætter sig i Israel, og de kan heller ikke bo sammen på Vestbredden hos Assi. Også det forhindrer de israelske love. Hertil kommer de store kulturelle og religiøse forskelle i de unge menneskers bagland, som sætter alvorlige forhindringer i vejen for deres kærlighed. Så selv om Jasmin and Assi desperat ønsker et liv sammen, er de endt i en Catch 22 situation: Det israelske bureaukrati er fyldt med forhindringer og mistænkeliggørelse af et sådant forhold, og et uforstående og truende palæstinensisk samfund gør ligeledes deres liv til et mareridt.
Jasmin, der har en tysk mor, flytter til Tyskland i håb om her at få skabt grundlag for et fælles liv for sig selv og Assi, der fortsat bor i Ramallah på Vestbredden. Men også de tyske myndigheder lægger hindringer i vejen, så forholdet begynder – forståelig nok - for alvor at slå sprækker. 
"Love During Wartime" er således en fin skildring af to unge og forelskede mennesker og deres kamp mod umenneskelige systemer og tilsyneladende uovervindelige grænser.

Man kunne frygte, at denne moderne Romeo-og-Julie-historie kunne blive en overfladisk, sentimental genfortælling i rammen af en kendt skabelon. Det er langt fra tilfældet. Det skyldes bl.a. det høje og ærlige reflektionsniveau hos hovedaktørerne og den meget sobre og loyale fortællestil, som den svenske instruktør, Gabriella Bier, får fortalt historien på. Filmen er i øvrigt dansk produceret og også delvis finansieret med danske midler.

Særfagligt

HISTORIE 

Mellemøstkonflikten er et centralt fagområde i historie. Og et kompliceret ditto for mange af vore elever. Derfor kan det i den grad være relevant at starte et forløb, hvor man vil gå i dybden med emnet, med en film som "Love During Wartime". For netop filmens vinkel på konflikten vil gøre den både forståelig og vedkommende for eleverne samt særdeles relevant for undervisningen. 

Filmens fokus på emner som nationalisme, fundamentalisme, gensidig mistillid, kulturelle modsætninger etc. er centrale for forståelsen af konfliktens natur. Derved bliver dette portræt af et ægteskab egentlig en metafor for hele kampen om Det hellige Land, hvor hver part – på den ene eller anden måde – skal leve med den anden part. 

MEDIEFAG 

"Love During Wartime" bruger mange forskellige stilelementer, eksempelvis rekonstruktioner, iscenesættelser, ”fluen på væggen” etc., hvorfor den udmærket kan inddrages i en analyse af dokumentargenrens forskellige former og diskussion af genrens troværdighedskrav/-kriterier. Til det formål har DFI udarbejdet et kortfattet, elevvenligt undervisningsmateriale, se nedenfor under litteratur og links.

Tværfagligt

I et tværfagligt samarbejde – i en AT-sammenhæng eller måske i en eller anden form for parallel tværfaglig undervisning – vil det være naturligt at inddrage religion også, så den religiøse dimension kan få mere tyngde, end hvis historie alene skal stå for dette emneområde. Og her vil "Love During Wartime" være et utroligt godt udgangspunkt for et sådant fælles projekt om den israelsk-palæstinensiske konflikt.

Litteratur og links

"Den iscenesatte virkelighed" (Gitte Horsbøl og Jette Harboe, Systime 2004) I bogen er der indlagt en udmærket dvd med relevante eksempler på forskellige former for tv-dokumentarfilm. 

"Faktion som udtryksmiddel" (Peter Harms Larsen, Amanda 1990) 

Fat om dokumentarfilm - elevvenligt undervisningsmateriale fra DFI med bl.a. gode henvisninger til andre film, som DFI råder over.

SUPPLERENDE FILM OM DEN ISRAELSK-PALÆSTINENSISKE KONFLIKT

"De besatte" (Jørgen Flindt Pedersen, 2002)

"Unge Freud i Gaza" (PeÅ Holmquist og Suzanne Khardalian, 2008)

"David eller Goliath" (Anne Regitze Wivel, 1988)

"Et undertrykt folk har altid ret" (Nils Vest, 1976)

"Min bror" (Yulie Cohen Gerstel, 2007)

"Min terrorist" (Yulie Cohen Gerstel, 2002)

"Mit land Zion" (Yulie Cohen Gerstel, 2004)

"Om Gud Vil? — Stemmer fra Gaza" (Sonja Vesterholt, 1995)

"Rejsen ind" (Ra'anen Alexandrowicz, 2000)