Lykketoft finale Lærer

Forside
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Christoffer Guldbrandsens dokumentarfilm ”Lykketoft finale” er en skildring af den daværende socialdemokratiske formand, Mogens Lykketoft, og dennes kamp for at vinde Folketingsvalget i 2005 og dermed vælte den siddende statsminister, Anders Fogh Rasmussen, af taburetten. Det lykkedes som bekendt ikke, så filmen skildrer også (den foreløbige) finale(n) på Lykketofts 40-årige indsats for Socialdemokratiet.

Guldbrandsen følger med sit kamera Lykketoft rundt i valgkampen og landet, hvor han møder vælgerne – på gymnasier, gader og stræder og virksomheder. Vi ser ham også møde pressen i form at interviews til tv-nyhederne samt i direkte duel med Anders Fogh Rasmussen i bedste amerikanske valgkampstil.

Guldbrandsen og hans kamera er også til stede i en række situationer, hvor Mogens Lykketoft har en mere uformel snak og samtale med den lille del af pressekorpset, som fulgte ham i valgkampen.

Filmen indledes med situationen på valgnatten i februar 2005, hvor Mogens Lykketoft erkender sit valgkampnederlag og meddeler socialdemokraterne, at han trækker sig som formand og statsministerkandidat.

Det fremgår, at Lykketoft på et tidspunkt i valgkampen har set nederlaget i øjnene, idet man i filmen ser ham arbejde på afskedstalen. Dette arbejde foregår i enrum, men ellers er han altid fulgt af sine to presserådgivere samt på valgnatten af kæresten.

”Lykketoft finale” er en dokumentarfilm, hvor tilrettelæggeren Christoffer Guldbrandsen har haft mulighed for at følge en dansk statsministerkandidats bestræbelser for at vinde posten som statsminister under en lille måneds valgkamp. Guldbrandsen har desuden haft lejlighed til at agere ”fluen på væggen” og herved få adgang til en dansk toppolitikers inderste tanker og overvejelser under en valgkamp om statsministerposten. Filmen er dermed også en skildring af et menneske, som i løbet af ganske kort tid må erkende, at hans livsdrøm ikke kan realiseres – på grund af egen uformåenhed, men også på grund af forhold, som han ikke selv har indflydelse på.

Mogens Lykketoft gav efter sigende ikke på forhånd tilsagn om at medvirke i dokumentaren, men man må formode, at han efterfølgende har sagt god for skildringen af hans dramatiske exit fra dansk toppolitik. Guldbrandsens film skildrer en enmandshær, som har været i krig med – og tabt til – det mægtige regeringsbærende parti, Venstre, hvis statsminister klart signalerer et overskud, som Mogens Lykketoft ikke havde. Lykketofts egen analyse af situationen var, at det ustandseligt var op ad bakke grundet de negative meningsmålinger – på trods af Socialdemokraternes ”rigtige” svar på Danmarks problemer. I filmen anvendes arkivbilleder fra dengang hovedpersonen havde sin storhedstid som minister, hvorved skildringen også bliver en slags ”storhed og fald” for en indflydelsesrig dansk toppolitiker.

Særfagligt

Samfundsfag

Filmen kan bruges til et forløb om kampen om magten i dansk politik. Den introducerer en række problemstillinger: Hvad drejer moderne valgkampe sig om? Hvilken rolle spiller meningsmålinger for valgkampen? Hvilken rolle spiller den elektroniske og den trykte presse? Hvilke muligheder er der for at lave spin? Hvilken betydning har partiernes ideologiske standpunkter? Hvordan får man befolkningen i tale? Hvilke personlige omkostninger har deltagelse i det politiske liv for politikerne? Etc.

Medier, herunder mediernes rolle som den 4. statsmagt, deres dagsordenssættende muligheder og indflydelse på den politiske meningsdannelse er også samfundsfagligt kernestof.

Historie

Et af de faglige mål i faget er, at eleverne skal kunne reflektere over mennesket som historieskabt og historieskabende, og ”Lykketoft finale” giver netop en relevant mulighed for at overveje denne problemstilling. Var valgkampen i 2005 overvejende en kamp mellem de to partiledere for Venstre og Socialdemokratiet, og var Mogens Lykketoft ene om at kæmpe den socialdemokratiske sag?

Desuden skal eleverne også kunne bearbejde forskelligartet historisk materiale og forholde sig metodisk-kritisk dokumenterende til eksempler på brug af fortiden, hvilket dokumentaren lægger op til. I hvilken udstrækning giver portrætdokumentaren en historisk saglig fremstilling af folketingsvalgkampen i 2005?

Mediefag

Filmen er et klart eksempel på en tv-dokumentar i portræt-genren og kan som sådan indgå i et forløb om tv-dokumentarisme. Den rejser en række problemstillinger: hvad er det karakteristiske for netop denne genre? Hvilke konsekvenser har det, at tilrettelæggeren så at sige har fået lov til at komme om bag facaden og være med som flue på væggen – dels for filmen, dels for publikums opfattelse af den portrætterede person? Hvilken opfattelse har publikum af Mogens Lykketoft ved tæppefald?

Dokumentarfilm rejser også altid spørgsmålet om filmens skildring af de faktiske kendsgerninger – altså: hvad er det for et indtryk af den politiske magtkamp, som filmens tilrettelægger skildrer.

Tværfagligt

Politik handler om fordelingen af samfundets værdier, og en valgkamp er selvfølgelig den ultimative kamp om magten. Det er imidlertid ikke sådan lige til at bestemme, hvad der er afgørende for magtkampens udfald. ”Lykketoft finale” kan bruges som et bud på, hvad der kan være bestemmende i forbindelse med et folketingsvalg. Christoffer Guldbrandsens skildring kan nok ikke stå alene, men filmen kan for eksempel danne udgangspunkt for en analyse af kampen mellem venstre og højre i dansk politik i det 21. århundrede.

Litteratur og links

Filmens officielle web-side:
http://www.cosmo.dk/projects/show/?p=177

Anmeldelse af filmen i filmtidsskriftet Ekko af Lars Movin ”Mennesket bag politikeren”:
http://www.ekkofilm.dk/temaer.asp?table=temaer&nid=30&id=116

Interview med politisk kommunikator Michael Kristiansen:
http://www.kommunikationsforum.dk/default.asp?articleid=11920

Indstilling til Cavlingprisen:
http://www.journalistforbundet.dk/sw31147.asp

”Lykketoft finale” på IMDB:
http://www.imdb.com/title/tt0464100/

Supplerende film

Christoffer Guldbrandsen: "Fogh bag facaden", 2003

Christoffer Guldbrandsen: "Den hemmelige krig", 2006