Recipes for disaster Lærer

Forside
 • Om filmen
 • Særfagligt
 • Tværfagligt
 • Litteratur og links

Om filmen

Dette er en vigtig film i klimadebatten. Den tager udgangspunkt i mottoet: ”Tænk globalt – handl lokalt!”, som var et udtryk, der opstod under FN’s første internationale konference om det menneskelige miljø – Stockholm 1972. Et motto som, dengang og ikke mindst nu, stadig er aktuelt!

Filmen er bygget over syv ”opskrifter”, som viser, hvor svært det kan være at ændre vor adfærd – i dette tilfælde klimaadfærd. Men filmen viser også, hvordan det kan lade sig gøre at tænke globalt ved at handle lokalt i klimadebatten.

Filmen er bygget op omkring en familie på fire: Far & mor & to drenge (det er faren, der er initiativtager til projektet og instruktør af filmen). Verdens forbrug af fossile brændstoffer er uhørt højt, CO2 udslippet giver forøget drivhuseffekt, og den globale gennemsnitstemperatur stiger og stiger. Dette beslutter filmens familie (med faren som hovedaktør) at gøre noget ved; de vil på en Olie-slankekur!

Slankekuren skal forstås meget bogstaveligt, for familien beslutter sig for at leve oliefrit i et helt år. Ingen aktivitet og intet forbrug baseret på olie. Intet legetøj af plastik, ingen varme eller elektricitet baseret på olie. Transport: kun på alternativt brændstof.
Dette ”oliecølibat” bliver en stor udfordring for familien i løbet af det år, projektet varer. Det giver sig både udslag i meget morsomme episoder – som da familien må ro deres motorbåd over en stor sø for at nå frem til deres sommerhytte. Men også i private diskussioner og skænderier mellem mand og kone om fx brug af toiletpapir og mandens nye ”job” som planteolie distributør. Det hele foregår i en både humoristisk, ærlig og provokerende stil.

De syv ”opskrifter” kan vel nærmest kaldes for klimaproblematikkens syv udfordringer. De kunne omformuleres til:

 • Det er mit problem
 • Stop benægtelsen af problemet
 • At opgive gamle værdier er svært – men det kan lade sig gøre
 • Forsøg at bortrationalisere dårlig adfærd
 • Undgå at gentage fejlene
 • Du skal holde fast i det, du har nået
 • Vi kan overvinde de fleste problemer – men først skal vi overvinde os selv!

Filmen slutter med, at ”Kong Klimaændring”, som moren kalder sin mand, efter et års slid og slæb gør regnskabet op. Familien har i løbet af det år, forsøget varede, reduceret deres CO2 udslip med ca. 50 %. Det er også blevet klart for familien, hvilke oliereduktioner der batter mest i regnskabet.

Disse to er: Privat bilkørsel og rejser med fly – skrot bilen og brug bussen og toget, så har du allerede reduceret dit CO2 udslip med næsten 50 % !!!!!!!!

Særfagligt

Biologi

Filmen er oplagt i klimaundervisning på alle niveauer. Den er et must i et år (2009), hvor Danmark skal være vært for FN’s klimatopmøde den 7.-18. december 2009 (COP15).

Filmen kan bruges i økologiundervisningen på alle niveauer og er uundværlig som optakt eller afslutning på et forløb med bæredygtig udvikling i fokus.

Under biologifagets identitet står der bl.a. ”Biologi giver gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet, herunder principperne i bæredygtig udvikling” (Lærerplan A, B og C, stx. juni 2008). Dette supplerer filmen på bedste måde.

Af faglige mål bliver følgende også berørt i filmen: ”vurdere omfattende økologiske problemstillinger og disses betydning på globalt plan på grundlag af kendskabet til den nære natur” og ”have faglig baggrund for stillingtagen og handlen i forbindelse med egne og samfundsmæssige problemer med biologisk indhold.” (biologi A lærerplan, stx, juni 2008 UVM).

Filmen kunne bl.a. bruges i disse temaer:

C-kredsløbet og økosystemer (C, B & A niveau)

Her er det arbejde med ”almindeligt” kernestof i biologiundervisningen, der kan synliggøres på en tankevækkende måde. Konceptet ”Tænk globalt – handl lokalt” kan være i fokus her.

Bæredygtig udvikling, økologisk fodspor og miljøkatastrofer

Her kunne man fx. tage udgangspunkt i følgende argumentationsrække fra filmen:
”I need to be fast”
“A car is fast”
“Therefore I need at car!”
Argumentationen holder, men er ikke nødvendigvis sand. Denne diskussion kunne så være udgangspunktet for et videre arbejde med begreber som bæredygtig udvikling, klodens sande tilstand, det økologiske råderum, forureningsproblemer.

Fossilt brændstof kontra CO2 neutralt brændstof – overforbrug kontra sult!

Efter 6-7 måneders bilmangel bliver fristelsen for stor, da familiens far finder ud af, at dieselbiler kan køre på planteolie. Dette givet en reduktion på ca. 70 % i CO2 udledningen og vil samtidig løse mange af familiens akutte problemer med olie-slankekuren. Det ender med, at faderen kaster sig ud i jobbet som distributør af biobrændsel i Finland.

Her kunne det være interessant at arbejde med processerne til fremstilling af biobrændsel, både generation I og generation II. Det vil også give mulighed for arbejde i en mere biokemisk og bioteknologiske retning. Link til øvelse: http://www.biotechacademy.dk/undervisningsprojekter/bioethanol.aspx
 

Tværfagligt

Denne film har også en meget vigtig samfundsvidenskabelig vinkel, og dette kan selvfølgelig bruges i fagene samfundsfag og historie. Men klimaændringer er et globalt problem og involverer derfor alle fag i gymnasiet, se link nedenfor.

Filmen er oplagt som introduktion til et AT-forløb om bæredygtig udvikling eller klima.
Filmen er også i fin tråd med fagkonsulent for Naturvidenskab Brian Krog Christensens tanker om naturvidenskabelig dannelse. I et interview i Gymnasieskolen nr. 19/2008 (se link nedenfor) taler han om den naturvidenskabelige dannelses fire aspekter og siger bl.a. ”Det handler om at beskæftige sig med det, Klafki betegner epoketypiske nøgleproblemer” – det er lige præcis det, denne film gør!

Litteratur og links

http://www.gymnasieskolen.dk/article.dsp?page=22535
Gymnasieskolens interview med fagkonsulent for Naturvidenskab Brian Krog Christensen.

http://www.1tonmindre.dk/index.asp
Klima- og Energiministeriets hjemmeside om CO2-udslip og hvordan man begrænser det. Siden indeholder rigtig mange interessante informationer, bl.a. en CO2-beregner – brug den!!

http://www.lomborg.com/news/
Bjørn Lomborgs egen hjemmeside med nyheder, debat, links og meget mere. Her har vi at gøre med en debattør, der virkelig har formået at sætte dagsordenen i klimadebatten.

http://en.cop15.dk/
Link til den officielle FN hjemmeside om Klimakonferencen i København 7.-18. december 2009.

http://kig.wikidot.com/
Klima i gymnasiet. En portal med undervisningsmateriale om klima – til alle gymnasiets fag.

AT Klima (http://www.gyldendal-uddannelse.dk/product.aspx?meta_id=16180&folder_id=5906&folder_path=Gymnasiet%2FDansk%2FDansk%2FAndre+materialer)
Ny bog til AT forløb om klima. Her kan man se tilgange til emnet indenfor alle tre fakulteter.

http://www.biotechacademy.dk/upload/institutter/bic/sites/biotech%20academy/energi/bioethanol/projekt_artikler/aktuelnaturvidenskabenzymergod.pdf
Fra Halm til Alkohol – artikel fra tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab. Forskere ved DTU og Novozymes arbejder målrettet på at udvikle bedre enzymer til nedbrydning af lignocellulose.

http://www.biotechacademy.dk/undervisningsprojekter/bioethanol.aspx
Link til øvelse og baggrund om bioethanol. Rigtig godt forsøg.

http://www.bu.dk/home/index.asp
Link til bæredygtig udvikling – god side med mange informationer og links.

SUPPLERENDE FILM

”An Inconvenient Truth” / "En ubekvem sandhed" – Al Gore/ Davis Guggenheim – http://www.climatecrisis.net/
Al Gores Oscarbelønnede dokumentarfilm er i sig selv et godt eksempel på hans tankegang. Dvd-coveret er lavet af genbrugspapir. Teksten indeni indeholder 10 gode råd til, hvordan vi alle kan spare CO2 (kuldioxid). Endelig er coveret udformet som en gave, man kan give videre – når man har set filmen (genbrug).
Undervisningsmateriale til "En ubekvem sandhed".

"Den skeptiske miljøforkæmper", DR1 1. juni 2003
Snart står vi alle i vand til halsen. Havene omkring os stiger på grund af den globale opvarmning. Men er der grund til at være bekymret? Næh, egentlig ikke, siger Bjørn Lomborg, direktør for regeringens "Institut for miljøvurdering". Lomborg forklarer og uddyber sit synspunkt i BBC-filmen "Den skeptiske miljøforkæmper", baseret på hans bog, som har vakt opsigt i store dele af verden. Kurt Strand præsenterer BBC-filmen – og lader Bjørn Lomborg krydse klinger med generalsekretær Kim Carstensen fra Verdensnaturfonden. Tilrettelæggelse: Kurt Strand.