Tintin et moi Lærer

Forside
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

Tintin et moi er en dokumentarfilm, som kommer under huden på Tintin-skaberen Hergé.

Med sin psykologiske tilgang til Hergés spændende og også til tider kontroversielle personlighed fanger den straks opmærksomheden og fastholder den. Den er original på det filmiske plan og fører os vidt omkring, både geografisk og historisk. En lille bid af Belgien bliver her serveret, samtidigt med at rammerne for Hergés liv og for hans kunstneriske produktion præsenteres.

Filmen samler mange smukke billeder fra Tintins eventyrlige rejser, sætter dem i en ny kontekst og åbner dermed for en hel ny læsning af Tintin. I en undervisningssammenhæng bidrager den til at hæve Hergés værk til et højere abstraktionsniveau og gør det muligt at beskæftige sig med tegneseriegenren på en ny måde.

Særfagligt

Fransk B eller A, 2.g eller 3.g

Filmen kan med stor fordel bruges i forbindelse med læsning af Hergés værker, men den kan også perspektivere et tema om Belgien eller en kombination af begge to - under alle omstændigheder er den velegnet til at indgå i et forløb om "litterære og ikke litterære udtryksformer fra det 20.århundrede fra et andet frankofont land end Frankrig" eller/og om "centrale samfundsmæssige forhold i et andet frankofont land end Frankrig".

Filmen alene kan ikke bruges som tekst (hvorimod et filmmanuskript kan) - men den kan danne et emne ved at perspektivere en tekst (tegneserie, sang, digt m.m.).

Det er oplagt at anvende filmen i forbindelse med læsning af tegneserien "Tintin au Tibet", f.eks. ved at filmen anvendes som introduktion til forløbet og løbende perpektiverer bogen. Her genfindes les rêves, les montagnes (qui symbolisent les obstacles), le blanc ( la pûreté), l'amitié entre Tintin (Hergé) et Tchang, les démons (le yéti) og andre parallelle temaer i bogen og i filmen. Men andre Tintin-albums vil selvfølgelig også kunne anvendes.

Hergé fortæller i filmen hvordan drømme har spillet en vigtig rolle i den periode af hans liv, hvor han skriver og tegner "Tintin au Tibet". Her kan der knyttes an til den belgiske surrealistiske bevægelse, f.eks. ved at anvende billeder af maleren Magritte. Eleverne kan så få mulighed for at træne billedbeskrivelse, samtidigt med at de stifter bekendtskab med den belgiske maler.

Til elever i 3.g (eller til læreren) kan man anvende artikler fra et særnummer af tidskriftet "Lire: les secrets d'une oeuvre", (december 2006) hvori artiklen "La véritable histoire de Tchang" uddyber venskabet mellem Hergé og Tchang, som er et af de store temaer i filmen. Der er skrevet mange artikler i den danske presse om Hergés liv og disse kan suppleres med flere bøger om emnet - på fransk og oversat til dansk – f.eks. Philippe Godins: "Hergé : Chronologie d'une oeuvre" (i fem bind, hvoraf det første er for nyligt blevet oversat til dansk)

Numa Sadouls oprindelige værk "Tintin et moi" fra 1975 (genudgivet i 2003) – den bog, som filmen er bygget på – kan selvfølgelig også anvendes parallelt med filmen – enten med eleverne eller blot til læreren.

I et forløb om Belgien kan anvendes en kortfilm "Raconte", vist på DR (se materiale på dr.dk / undervisning / kortfilm), sange af Jacques Brel, værker af Amelie Nothomb for blot for at nævne nogle få. Temaer som Belgiens flersprogethed samt landets lidt besynderlige forhold til Frankrig, ikke mindst på det kulturelle plan, kan være centrale.

Har man tid og lyst, kan man også lave et helt forløb om tegneserier, hvor filmen selvfølgelig også vil kunne bidrage med viden om en af denne kunstforms helt store personligheder.

Sprogligt er filmen ikke nem - og nogle passager er på engelsk. Derfor skal det ikke nødvendigvis forventes af eleverne, at de forstår meget af det, der bliver sagt. Enkelte fraser (L'image est porteuse de message f.eks.), som bliver gentaget, samt filmens store temaer, kan uden problemer gives som gloser - f.eks. ved hjælp af et efterfølgende afkrydsningsskema (efter sand/falsk- eller "vælg det rigtige svar"-model).
På denne måde kan man hjælpe eleverne i at formulere sig om filmen - også på fransk.
Derudover er eleverne er jo tjent med blot at høre det franske sprog så meget som overhovedet muligt.

På grund af den psykologiske dybde i filmen henvender den sig nok mest til elever fra 2.g og opefter.

Tværfagligt

Filmen vil kunne bruges som omdrejningspunkt i et AT-tema mellem fag som mediefag C, billedkunst C, psykologi C og fransk B el. A, f.eks. ved at drøfte spørgsmålet om sammenhæng mellem personlige kriser hos en kunstner og vedkommendes kunstneriske produktion, og hvordan dette gengives bedst på film - eller diskutere værdien af viden om skaberens liv når man læser et værk (forskellige tilgange til et værk).

Litteratur og links

Tintin-tegneserier: "Tintin au Tibet", "Le lotus Bleu", "Tintin au Congo" – m.fl.
Numa Sadoul: ”Tintin et moi”, 1975 eller 2003
Philippe Godins: "Hergé : Chronologie d'une oeuvre" (5 bind, fra 2000-2004 – 1.bind oversat til dansk august 2008)
Amélie Nothomb: ”Antéchrista” (2003) - se Liljeforlaget: www.lilje.dk for en version til undervisningen

Andre tegneserier:
"Asterix chez les belges" - René Goscinny et Albert Uderzo (1979)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9rix_chez_les_Belges

SUPPLERENDE FILM

"Raconte" belgisk kortfilm. Instruktør: Guillaume Malandrin . 2000. 18 min.
http://www.dr.dk/kortfilm/index.asp?pageID=kortfilm2001_2/indhold24&menuID=m_0