Tordenskjold & Kold

– et undervisningsmateriale til gymnasiet
Lærer Elev

”Tordenskjold & Kold” er en skæv og original, historisk film med fokus på Tordenskjolds personlige deroute oven på Den Store Nordiske Krig. De historiefaglige muligheder i filmen er derfor at bruge filmen i et metodeforløb med fokus på fortolkning af historien, og brugen af den. I AT-regi kan det ske i samarbejde med dansk.

Nimbus Film har lavet en omfattende hjemmeside til filmen med video, billeder, tekst og sjove test-din-viden-værktøjer (fx Kahoot). Filmens fremstilling af Tordenskjold bliver suppeleret med en tidslinje over hele Tordenskjolds liv og bedrifter, samt hans betydning i Den Store Nordiske Krig. På hjemmesiden kan man også finde svar på spørgsmål om persongalleriet, samt hvad der i filmen er kunstnerisk frihed, og hvad der er baseret på faktisk viden. Lad eleverne bruge tid på hjemmesiden, inden I ser filmen. Se mere herom i Før I ser filmen.

Dette materiale er skrevet af Niels Vasland Eriksen, lektor i samfundsfag og historie ved Det frie Gymnasium, februar 2016

Trailer til "Tordenskjold & Kold"

Materialetype: