Væbnet med ord & vinger

– et undervisningsforløb til dansk på gymnasialt niveau

Gyldendal Undervisning har udarbejdet et frit tilgængeligt forløb om filmen Væbnet med Ord & Vinger på Litteraturportalen.

I forløbet om Torben Skjødt Jensens dokumentarfilm 'Væbnet med Ord & Vinger' om Michael Strunges liv og digtning skal eleverne undersøge, hvordan man kan fremstille et afgrænset stof (Michael Strunges liv og værk) i en film. Hvilke narrative og æstetiske strategier anvender filmen for at remediere Strunges tekster og konstruere hans livsbane? Hvilke relationer er der mellem digtning og film?

Eleverne arbejder medieanalytisk, hvor de bl.a. skal gøre brug af remedieringsteori og genrekendskab. Forløbet er skrevet af Henrik Poulsen. Se forløbet her: 

Væbnet med Ord & Vinger på Litteraturportalen, Gyldendal

Emner: