Vesterbro Lærer

Forside
  • Om filmen
  • Særfagligt
  • Tværfagligt
  • Litteratur og links

Om filmen

”Fuck, Martin…please, jeg tror der er gået noget galt” – det er de første ord Julie siger i Michael Noers dokumentarfilm, imens vi i nærbilleder ser hende panisk og grædende. Hvad der er sket afsløres ikke før meget senere i filmen, men dramaturgisk har VESTERBRO med denne start fået en klo i tilskueren.

VESTERBRO er et intimt og levende portræt af kæresterne Julie og Martin, som er i begyndelsen af 20’erne. De er instruktøren Michael Noers naboer, som er blevet udstyret med et kamera og en opfordring til at filme dramatiske begivenheder i deres hverdag. Og det gør de så begge to, men i særdeleshed Julie, over et års tid.

Hun har kameraet med alle steder – i sengen med Martin, når der kysses og kæles, når hun tager både graviditetstest og fortrydelsespille, når der festes igennem. Men også da hun konfronterer Martin med, at hun har hørt, at han har været hende utro, da Martin overfaldes af en junkie på Istedgade og kameraet ryger på jorden, mens han selv ender på Rigshospitalet med en smadret kæbe og skal opereres. Og kameraet er også med, da det unge par forlader Vesterbro og realiserer deres rejsedrømme i New York og Mexico. Det er netop i Mexico, vi får et pay off på filmens start. Julie befinder sig alene på et hotelværelse, fordi Martin er forsvundet. Det viser sig at han er blevet truet med kniv, slået og kørt rundt til forskellige banker for at hæve penge. I en hytte på stranden i Mexico runder Martin filmen af med at gøre status over rejsens betydning. Han synes ikke, det er helt let at sætte ord på, men han har lært en masse - om livskvalitet og livsglæde, om at være glad.

Julie og Martins liv er hektisk og voldsomt, men VESTERBRO er meget mere end følelsesmæssige og dramatiske højdepunkter. Det er også dagligdagens småsnak, glæder, problemer, bad i brusekabinen, fnis og mobilsladder, drillerier, fodbold i gården, gråd i dynen, særheder og små magtspil. Ved på tæt hold at følge Julie og Martin igennem hverdagens op- og nedture, og deres forskellige måder at tackle hverdagens udfordringer på, giver filmen sin tilskuer en stærk følelse af at komme tæt på dem og fornemme hvem de er. Det kommer f.eks. til udtryk i en herlig scene, hvor Julie skal udfylde en visa-ansøgning på nettet forud for turen til New York, men hidser sig mere og mere op over Martins ubekymrede stil. Imens griner Martin bag Julies ryg til kameraet af hendes overseriøse og kommanderende tone.

VESTERBRO er en intim dokumentar, hvor kameraet i størstedelen af filmen rettes mod de to personer, der også optager den. Kameraet bliver, især for Julie, en fortrolig, en instans hun kan betro sig til. Ind imellem er hun mere ærlig over for kameraet end hun er over for sin kæreste. Som da hun taler i telefon med Martin, men ikke vil fortælle ham, at hun er ked af det, selvom kameraet afslører at hun lyver, da hun lægger på og græder. Men også Martin indvier kameraet i sin angst for at ligge i mørket og skulle sove.

Filmen kommer meget tæt på de to unge. Den indfanger ærligt og med nærvær deres ømhed, kys, tårer, angst og kroppe.

Både intimiteten og nærværet, men også de mere dramatiske episoder i Julie og Martins liv, understreges vældig godt af den visuelle stil: Det urolige og dynamiske håndholdte kamera, zooms, jumpcuts og nærbilleder. Desuden er der indlagt små, men markante montager med smukke, smukke billeder fra Vesterbro, der fungerer som poetiske mellemspil og skaber pauser og ro til tilskuerens eftertanke og fortolkning. På lydsiden spiller filmens originalmusik fornemt sammen med billedsidens handling.
 

Særfagligt

Mediefag

VESTERBRO kan indgå i forløb om dokumentarfilm på c- og b-niveau, og med sit fokus på det intime og personlige vil den også let - og med stor fordel - kunne indgå i arbejdet med tendenser i nyere dansk dokumentarfilm.

Genremæssigt kan VESTERBRO betegnes som en intim dokumentarfilm, og den kan både bruges til at indkredse genrens karakteristiske træk og danne afsæt for en række af de spørgsmål og diskussioner, genren lægger op til: Kameraets rolle og funktion (herunder det metaplan, som det tilføjer filmen), forholdet mellem privat og offentligt, brugen af fakta- og fiktionskoder, inddragelsen af tilskueren i historien.

VESTERBRO har en spændende æstetisk stil, som det vil være oplagt at undersøge nærmere. Dels er der de videodagbogs-agtige optagelser, som Julie og Martin står for, men derudover optræder der ind imellem et kamera, der indfanger begge hovedfigurer, ligesom de omtalte poetiske billedmontager fra Vesterbro også udgør et vægtigt bidrag til filmens stil. Derudover understreger lydsporet stemningerne og følelsesregistret i Martin og Julies liv. En analyse vil kunne vise, hvordan de forskellige elementer hver især og sammen medvirker til at skabe en oplevelse af intimitet og nærvær.

Michael Noer har lavet flere film (se under ”supplerende film”), og det er også muligt at lave et auteur-forløb, hvor især hans måde at skildre virkeligheden på kan stå i centrum

Dansk

VESTERBRO kan indgå i arbejdet med både det litterære og det mediemæssige stofområde.
I tilknytning til det litterære stofområde kan filmen indgå i tematisk læsning af emner som ungdom og overgangen fra ung til voksen, livet i storbyen, køn og kærlighed. Med sin nærgående skildring af det personlige og private vil den også kunne bruges til diskussioner af forholdet mellem privat/offentligt samt tendenser i ny kunst.

I danskfagets mediefaglige stofområde er kernestoffet blandt andet ”dokumentargenrer” og ”et værk i form af et større afrundet medieprodukt”. Her er Noers VESTERBRO et godt bud på begge dele – idet den både form- og indholdsmæssigt lægger op til arbejdet med dokumentargenren. Det vil for eksempel være relevant at arbejde med genren (den intime dokumentar), fortælleforhold, filmens opbygning/dramaturgi, personernes selvfremstilling og tematik. De filmiske virkemidler og deres effekt kan undersøges, eventuelt med særligt henblik på den betydning de får for vores oplevelse og forståelse af det at være ung (og på tærsklen til at blive voksen).

VESTERBRO handler om virkelige personer, men i fremstillingen af dem, bl.a. i dokumentarens opbygning, ser vi en tydelig brug af strategier vi kender fra fiktionens verden. Brugen af fakta- og fiktionskoder vil derfor også i en danskfaglig sammenhæng kunne indgå som et element i analysen.

Endelig er VESTERBROs metaniveau (filmen tematiserer det, at selve filmen bliver til) og den rolle kameraet spiller for personernes selvforståelse og selvfremstilling - og for tilskuerens forståelse af dem - også et spændende aspekt, der kan arbejdes med i undervisningen.

Filmen er anvendelig på alle gymnasiale uddannelser – og på alle klassetrin. Men filmens fulde potentiale vil være lettere at udfolde på de højere klassetrin.

Tværfagligt

Filmen er anvendelig i undervisningsforløb inden for det humanistiske fakultet. Den vil kunne bruges i at-forløb om f.eks. emner som ungdom, storby, kærlighed, metakunst, fakta/fiktion (fra en danskfaglig eller mediefaglig vinkel).

Litteratur og links

Danmarks Nationalfilmografi om VESTERBRO:
http://dnfx.dfi.dk/pls/dnf/pwt.page_setup?p_pagename=dnffuldvis&p_parmlist=filmid=56684

Danmarks Nationalfilmografi om Michael Noer:
http://www.dfi.dk/faktaomfilm/nationalfilmografien/nfperson.aspx?id=163235

Artikel fra Det Danske Filminstituts tidsskrift FILM # 56 (april 2007) skrevet af Christian Monggaard om filmen VESTERBRO – indeholder interview med instruktøren Michael Noer: http://www.dfi.dk/tidsskriftetfilm/56/youtube.htm

Portrætartikel med interview med instruktøren Michael Noer i filmtidsskriftet EKKO:
www.ekkofilm.dk/index.asp%3Fallowbreak%3DNej%26id%3D519+Michael+Noer&cd=25&hl=da&ct=clnk

Artiklen ”Pervers dokumentarisme” (17.3.2008) i Information af Mathilde de Brancion handler om instruktøren Michael Noer og Julie Pedersens DOXWISE-projekt, hvor unge lægger deres videodagbøger ud på nettet:
http://www.information.dk/156616

Blog med kommentarer til VESTERBRO:
www.filmkommentaren.dk/default.asp%3Fpage_id%3D2%26blog_id%3D204+Michael+Noer&cd=21&hl=da&ct=clnk

Blog med omtale af Noers film:
http://rasmusbroennum.wordpress.com/2007/11/04/cphdox-vesterbro/

Artikler om den intime dokumentar

Jakob Høgel: ”Nærvær og distance i personlige film” trykt i Filmmagasinet Ekko nr. 10-11, december 2001

Anne Jerslev: ”Den intime dokumentar” trykt i Kosmorama, Tidsskrift for filmkunst og filmkultur, nr. 229, sommer 2002 (i en lidt anden version også trykt som kapitel 5 i Jerslevs bog ”Vi ses på tv – medier og intimitet”, Gyldendal 2004)

Temanummer om ”Den inderste grænse – det privates indtog i nye dokumentariske former” i Filmmagasinet Ekko nr. 8, maj 2001

Jakob Høgel: ”Så fjern så nær” trykt i Filmmagasinet Ekko nr. 25, november 2004 – artiklen giver overblik over nogle yderpunkter i den danske dokumentarisme - enten tilbyder filmene det helt store vue eller går meget tæt på enkelte personer

Desuden

Temanummer om Danske DOX i Filmmagasinet Ekko nr. 28, juni-juli 2005

Anne Jerslev: ”Vesterbro” – anmeldelse af Noers film i Filmmagasinet Ekko nr. 41, maj-juli 2008

Lars Movin: ”Dokugenerationen” med portrætter af fremtrædende danske dokumentarister – herunder portræt af Michael Noer med omtale af bl.a. ”Vesterbro”. Filmmagasinet Ekko nr. 43, november-december 2008

Olsen & Schou (red.): Levende Billeder, Systime 2007 (om fakta- og fiktionskoder)

Supplerende film

Andre film af Michael Noer:
En rem af huden (2003) – afgangsfilm Den Danske Filmskole
Mimis sidste valg (2005)
Hawaii (DK 2006)
Jorden under mine fødder (DK 2006)
De vilde hjerter (DK 2008)
R (DK 2010) - se DFIs undervisningsmateriale til filmen
Nordvest (DK 2013) - se DFIs undervisningsmateriale til filmen

DOXWISE dagbog – http://doxwise.dk

Andre intime dokumentarfilm:
Linda Västrik: Pappa och jag (1998)
Dorte Høeg Brask: Min elskede (2002)

Filmpriser/Nomineringer

Special Mention ved CHP:DOX 2007