Pædagogen eller et barn vælger et dyr, som børnene skal være, fx:

  • Gå som en krabbe – kravle sidelæns med ryggen nedad.
  • Flyve som en fugl.
  • Svømme som en fisk.
  • Løbe som en mus eller en myre.
  • Hoppe som en frø.

Børnene imiterer også dyrenes lyde (dem, der har en lyd).
(Mellem hvert nyt dyr kan den voksne sige "frys", og så skal børnene "fryse" i den bevægelse, de er i gang med).

Læs mere

Tid

Participants

Minimum age of participants

App theme