Leg med tillægsord ved at vise, aflæse og tale om følelser

For at kunne fungere godt socialt, have gode relationer til de andre børn og udvikle empati, er det vigtigt, at børn kan aflæse følelser, intentioner og grænser hos andre. Barnet skal også kunne mærke, vise og sætte ord på sine egne følelser. Her arbejder vi både med at vise og afkode følelser og styrker samtidig børnenes ordforråd med tillægsord.

  • Lad børnene øve sig i at vise følelser med ansigtet og kroppen foran et stort spejl. Hvordan ser det ud, når man fx er lidt glad, meget glad, vred, sur, ked af det eller bange?
  • Lad nu børnene stå i en rundkreds.
  • Den voksne siger: ”Nu skal vi finde ud af, hvordan vi har det”.
  • På skift kommer børnene ind i midten af rundkredsen og viser en følelse.
  • Børnene i rundkredsen skal beskrive, hvordan barnet ser ud og gætte, hvilken følelse barnet i midten viser med kroppen og ansigtet.
  • Derefter laver alle børnene samme følelse.
  • OBS! Hjælp de børn, der har svært ved at vise eller beskrive en følelse ved at sætte ord på for barnet: ”Nøj, jeg tror, du er meget sur nu” (vis med din mimik, hvordan man ser sur ud).
  • Når I har været igennem forskellige følelser, sætter I jer i en rundkreds, og den voksne spørger børnene, om de selv har prøvet at være glade, kede af det, sure osv. Lad barnet prøve at beskrive situationen eller hvad, der gør barnet glad, sur, ked af det osv.

 

Læs mere

Tid

Participants

Minimum age of participants

App theme