1. SE FILMEN
  Filmene i temaet er dokumentarfilm, hvor børnene kommer helt tæt på myrer, mus og krabber.  
   
 2. SNAK OM FILMEN
  Filmene lægger op til en god snak om dyr i naturen og børns egne naturoplevelser. Se billeder og hjælpespørgsmål under hver enkelt film.
   
 3. AKTIVITETER
  Find forslag til lege om dyr. Gå på safari med net, lup og kameraer. Brug billeder og videooptagelser til at forankre jeres naturoplevelser i billedplancher, e-bøger og egne små naturfilm.